ĮMOKOS


Jėzus: tobula išgelbėjimo programa

Jo Evangelijos pabaigoje galite perskaityti šiuos žavingus apaštalo Jono komentarus: „Jėzus savo mokiniams darė daug kitų ženklų, kurie nėra surašyti šioje knygoje... Bet jei vienas po kito būtų užrašomas, Manau, kad pasaulis negalėtų suvokti knygų, kurias reikia parašyti“ (Jn 20,30, 2; 1,25). Remiantis šiais komentarais ir įvertinus keturių Evangelijų skirtumus, galima...

Triguba melodija

Per bakalauro studijas lankiau klasę, kurioje mūsų buvo paprašyta apmąstyti Triasmenį Dievą. Kai reikia paaiškinti Trejybę, dar žinomą kaip Trejybė arba Šventoji Trejybė, susiduriame su savo ribomis. Per šimtmečius įvairūs žmonės bandė paaiškinti šią pagrindinę mūsų krikščioniškojo tikėjimo paslaptį. Airijoje Šv. Patrikas panaudojo trijų lapų dobilą, kad paaiškintų, kaip Dievas…

Susipažinkite su Jėzumi

Dažnai kalbama apie pažintį su Jėzumi. Tačiau, kaip tai padaryti, atrodo šiek tiek miglota ir sudėtinga. Taip yra ypač todėl, kad negalime jo matyti ar pasikalbėti akis į akį. jis tikras Bet tai nėra nei matoma, nei paliesti. Mes taip pat negalime girdėti jo balso, išskyrus galbūt retais atvejais. Kaip tada galėtume su juo susipažinti? Pastaruoju metu daugiau nei vienas šaltinis turi…

Dvasinis pasaulis

Mes laikome savo pasaulį fiziniu, materialiu, trimačiu. Mes jas išgyvename per penkis prisilietimo, skonio, regėjimo, uoslės ir klausos pojūčius. Šiais jutimais ir techniniais prietaisais, kuriuos sukūrėme jiems sustiprinti, galime tyrinėti fizinį pasaulį ir išnaudoti jo galimybes. Žmonija šioje srityje nuėjo ilgą kelią, šiandien dar labiau nei bet kada. Mūsų šiuolaikiniai mokslo pasiekimai, mūsų technologiniai ...

Jėzaus Kristaus prisikėlimas ir sugrįžimas

Apaštalų darbuose 1,9 Mums sakoma: „Ir kai jis tai pasakė, jis pateko į akis, ir debesis paėmė jį nuo jų akių.“ Šiuo metu norėčiau užduoti paprastą klausimą: kodėl? Kodėl Jėzus buvo paimtas tokiu būdu? Tačiau prieš pereidami prie to, paskaitykime kitas tris eilutes: „Jie žiūrėjo, kaip jis pakilo į dangų, štai šalia jų stovėjo du vyrai baltais drabužiais. Jie sakė: Galilėjos vyrai, ką...

Šventoji Dvasia

Šventoji Dvasia turi Dievo savybių, yra prilyginama Dievui ir daro tai, ką daro tik Dievas. Kaip ir Dievas, Šventoji Dvasia yra šventa – tokia šventa, kad piktnaudžiauti Šventąja Dvasia yra lygiai taip pat nuodėminga, kaip ir piktnaudžiauti Dievo Sūnumi (Žyd. 10,29). Piktžodžiavimas, piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai yra neatleistina nuodėmė (Mt 12,32). Tai reiškia, kad dvasia iš prigimties yra šventa ir jai nebuvo suteiktas toks šventumas kaip šventykla. Kaip Dievas…

Kodėl Jėzus turėjo mirti?

Jėzaus tarnystė buvo nepaprastai vaisinga. Jis mokė ir išgydė tūkstančius. Tai pritraukė daug žiūrovų ir galėjo turėti daug didesnį poveikį. Jis būtų galėjęs išgydyti dar tūkstančius, jei būtų išvykęs pas žydus ir pagonis, gyvenusius kitose šalies vietose. Tačiau Jėzus leido savo tarnybai staiga baigtis. Jis galėjo išvengti arešto, bet nusprendė mirti, o ne tęsti pamokslavimą...

Jėzus pasakė: “Aš esu tiesa

Ar kada nors teko apibūdinti ką nors, ką pažįstate, ir sunkiai radote tinkamus žodžius? Taip atsitiko man ir žinau, kad taip nutiko ir kitiems. Visi turime draugų ar pažįstamų, kuriuos sunku apibūdinti žodžiais. Jėzus dėl to neturėjo problemų. Jis visada buvo aiškus ir tikslus, net kai reikėjo atsakyti į klausimą „Kas tu toks? Yra viena ištrauka, kuri man ypač patinka Jono evangelijoje...

Kodėl Dievas patiria krikščionis?

Kaip Jėzaus Kristaus tarnai, mūsų dažnai prašoma paguosti žmones jiems išgyvenant įvairius suspaudimus. Kančios metu mūsų prašoma paaukoti maisto, pastogės ar drabužių. Tačiau kančios laikais, be prašymų palengvinti fizinius poreikius, kartais mūsų prašoma paaiškinti, kodėl Dievas leidžia krikščionims kentėti. Į šį klausimą sunku atsakyti, ypač kai esate laiku...

Patirtis su Dievu

„Ateik toks, koks esi!“ Tai priminimas, kad Dievas mato viską: mūsų geriausius ir blogiausius, ir jis vis tiek mus myli. Kvietimas ateiti tokiam, koks esate, atspindi apaštalo Pauliaus žodžius laiške romiečiams: „Kadangi mes dar buvome silpni, Kristus mirė už mus bedieviškas. Dabar vargu ar kas miršta dėl teisingo žmogaus; jis gali rizikuoti savo gyvybe vardan gero. Bet Dievas parodo savo meilę mums...

Dievas neturi nieko prieš jus

Psichologas Lawrence'as Kolbergas sukūrė išsamų testą, skirtą įvertinti brandą moralinio samprotavimo srityje. Jis padarė išvadą, kad geras elgesys siekiant išvengti bausmės yra žemiausia motyvacijos daryti tai, kas teisinga, forma. Ar tiesiog keičiame savo elgesį, kad išvengtume bausmės? Ar taip atrodo krikščionių atgaila? Ar krikščionybė yra tik viena iš daugelio moralinio tobulėjimo priemonių? Daugelis krikščionių turi...

Įgyvendinti įstatymą

„Iš tikrųjų tai yra gryna malonė, kad esi išgelbėtas. Nieko negalite padaryti patys, tik pasitikėti tuo, ką Dievas jums duoda. Jūs to nenusipelnėte ką nors darydami; nes Dievas nenori, kad kas nors galėtų remtis savo pasiekimais prieš jį“ (Efeziečiams 2,8-9 GN). Paulius rašė: „Meilė nedaro žalos artimui; taigi meilė yra įstatymo išsipildymas“ (Rom. 13,10 Ciuricho Biblija). Įdomu tai, kad mes natūraliai…

Gimęs mirti

Krikščionių tikėjimas skelbia žinią, kad atėjus laikui Dievo Sūnus tapo kūnu iš anksto nustatytoje vietoje ir gyveno tarp mūsų, žmonių. Jėzus buvo tokios nepaprastos asmenybės, kad kai kurie net suabejojo ​​jo žmogumi. Tačiau Biblijoje ne kartą pabrėžiama, kad kūne Dievas – gimęs iš moters – iš tikrųjų buvo žmogus, tai yra, neskaitant mūsų nuodėmingumo, jis visais atžvilgiais buvo panašus į mus (Joh. 1,14; Gal 4,4; Phil 2,7; hebrajų

Ateitis

Niekas taip neparduodamas kaip pranašystė. Tai tiesa. Bažnyčia ar tarnyba gali turėti kvailą teologiją, keistą vadovą ir juokingai griežtas taisykles, tačiau jie turi porą pasaulio žemėlapių, žirkles ir šūsnį laikraščių, taip pat pamokslininką, kuris gali pakankamai gerai bendrauti. , atrodo, kad žmonės jiems atsiųs kibirus pinigų. Žmonės bijo nežinomybės ir žino ateitį...

Šventoji Dvasia - funkcionalumas ar asmenybė?

Šventoji Dvasia dažnai apibūdinama kaip funkcionalumas, pavyzdžiui: B. Dievo galia arba buvimas, arba veiksmas, arba balsas. Ar tai tinkamas būdas apibūdinti protą? Jėzus taip pat apibūdinamas kaip Dievo galia (Fil 4,13), Dievo buvimas (Gal 2,20), Dievo veikimas (Joh 5,19) ir Dievo balsas (Joh 3,34). Bet kalbėkime apie Jėzų kaip asmenybę. Šventasis Raštas taip pat priskiria atributų Šventajai Dvasiai...

Per daug gerai, kad būtų tiesa

Dauguma krikščionių netiki Evangelija – jie mano, kad išganymas ateina tik uždirbus jį tikėjimu ir moraliniu gyvenimu. „Gyvenime nieko negausi nemokamai“. „Jei tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, tikriausiai taip nėra.“ Šie gerai žinomi gyvenimo faktai kiekvieną iš mūsų vėl ir vėl įsigilina per asmeninę patirtį. Tačiau krikščioniškoji žinia nesutinka. Evangelija yra...

Geriau

Mano dukra neseniai manęs paklausė: „Mama, ar tikrai yra daugiau nei vienas būdas nulupti katę“? Aš juokiausi. Ji žinojo, ką reiškia ši frazė, bet jai tikrai kilo tikras klausimas apie tą vargšą katę. Paprastai yra daugiau nei vienas būdas ką nors padaryti. Kalbant apie sudėtingų dalykų atlikimą, mes, amerikiečiai, tikime „senu geru Amerikos genijumi“. Tada turime klišę: „Būtinybė yra išradimo motina“. Jeigu…

Dievo malonė - per daug gerai, kad būtų tiesa?

Skamba per gerai, kad būtų tiesa, taip prasideda gerai žinomas posakis ir tu žinai, kad tai gana neįtikėtina. Tačiau kalbant apie Dievo malonę, tai tikrai tiesa. Vis dėlto kai kurie žmonės tvirtina, kad malonė negali būti tokia, ir kreipiasi į įstatymą, kad išvengtų to, ką jie laiko leidimu nusidėti. Jų nuoširdžios, tačiau klaidingos pastangos yra tam tikra legalizmo forma, kuri atima iš žmonių transformuojančią malonės galią, kuri...

Tik vienas būdas?

Žmonės kartais įsižeidžia dėl krikščionių mokymo, kad išganymas yra tik per Jėzų Kristų. Mūsų pliuralistinėje visuomenėje tolerancijos tikimasi, netgi reikalaujama, o religijos laisvės (leidžiančios visas religijas) sąvoka kartais klaidingai interpretuojama, kad visos religijos kažkodėl vienodai teisingos. Visi keliai veda pas tą patį Dievą, kai kurie tvirtina, tarsi būtų nuėję juos visus ir nuo savo tikslo...

Dievas taip pat myli ateistus

Kai vyksta diskusija apie tikėjimą, man kyla klausimas, kodėl tikintieji jaučiasi nuskriausti. Atrodo, kad tikintieji mano, kad ateistai kažkokiu būdu jau laimėjo ginčą, nebent tikintieji gali jo paneigti. Kita vertus, ateistams neįmanoma įrodyti, kad Dievas neegzistuoja. Vien todėl, kad tikintieji negali įtikinti ateistų Dievo egzistavimu, todėl...

Evangelija - Dievo meilės deklaracija mums

Daugelis krikščionių nėra visiškai tikri ir dėl to nerimauja, ar Dievas vis dar juos myli? Jie nerimauja, kad Dievas gali juos išvaryti, o dar blogiau, kad jis jau juos išvarė. Galbūt jūs turite tą pačią baimę. Kodėl, jūsų nuomone, krikščionys taip susirūpinę? Atsakymas yra tiesiog toks, kad jie yra sąžiningi sau. Jie žino, kad yra nusidėjėliai. Jie suvokia savo nesėkmes, klaidas, nusižengimus...

Gailestingumas visiems

Kai gedulo dieną, 1 d4. 2001 m. rugsėjo d., kai žmonės rinkosi į bažnyčias visoje Amerikoje ir kitose šalyse, jie atėjo išgirsti paguodos, padrąsinimo, vilties žodžių. Tačiau, priešingai nei ketino suteikti vilties sielvartaujančiai tautai, daugelis konservatyvių krikščionių bažnyčios lyderių netyčia paskleidė žinią, kuri kurstė neviltį, nusivylimą ir baimę. Būtent žmonėms, kurie per išpuolį prarado artimuosius...

Atgimimo stebuklas

Mes gimėme, kad gimtume iš naujo. Jūsų, kaip ir mano, likimas yra patirti didžiausią įmanomą gyvenimo pokytį – dvasinį. Dievas sukūrė mus tam, kad galėtume turėti jo dieviškosios prigimties. Naujasis Testamentas apie šią dieviškąją prigimtį kalba kaip apie Atpirkėją, nuplaunantį žmogaus nuodėmingumo nešvarumus. Ir mums visiems reikia šio dvasinio apsivalymo, nes nuodėmė atėmė iš kiekvieno žmogaus švarą...

Ką reiškia būti Kristuje?

Frazė, kurią visi girdėjome anksčiau. Albertas Schweitzeris „buvimą Kristuje“ apibūdino kaip pagrindinę apaštalo Pauliaus mokymo paslaptį. Ir pagaliau Schweitzeris turėjo žinoti. Elzasas, kaip garsus teologas, muzikantas ir svarbus misijos gydytojas, buvo vienas iškiliausių XX amžiaus vokiečių. 20 metais jam buvo įteikta Nobelio premija. Savo 1952 m. knygoje „Apaštalo Pauliaus mistika“ Schweitzeris išbraukia svarbius…