Visata

518 visata Als Albert Einstein im Jahr 1916 seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, veränderte er die Welt der Wissenschaft für immer. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen, die er formulierte, behandelt die ständige Ausdehnung des Universums. Diese erstaunliche Tatsache erinnert uns nicht nur daran, wie gross das Universum ist, sondern auch an eine Aussage des Psalmisten: «Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein» (Psalm 103,11-12).

Taip, tokia nepaprastai tikroviška yra Dievo malonė aukojant vienintelį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų. Psalmininko formuluotė „Kiek rytai yra iš vakarų“ sąmoningai praplečia mūsų vaizduotę už savo vaizduotės ribų, viršijančią net juntamą visatą. Todėl niekas neįsivaizduoja mūsų išganymo masto Kristuje, ypač kai svarstome, ką visa tai apima. Mūsų nuodėmės skiria mus nuo Dievo. Tačiau Kristaus mirtis ant kryžiaus viską pakeitė. Tarpas tarp Dievo ir mūsų yra uždarytas. Kristuje Dievas sutaikė pasaulį su savimi.

Mes kviečiami įeiti į jo bendruomenę kaip šeimoje, užmegzti tobulus santykius su Trigubu Dievu visą amžinybę. Jis siunčia mums Šventąją Dvasią, kuri padėtų priartėti prie jo ir atiduoti savo gyvenimą jo globai, kad taptume panašūs į Kristų.

Kai kitą kartą pažvelgsite į naktinį dangų, atminkite, kad Dievo malonė viršija visas Visatos dimensijas ir kad net patys ilgiausi mums žinomi atstumai yra nedideli, palyginti su jo meile mums.

autorius Josephas Tkachas


PDFVisata