Nuotaka ir jaunikis

669 nuotaka ir jaunikisTikriausiai gyvenime turėjote galimybę dalyvauti vestuvėse kaip nuotaka, jaunikis ar svečias. Biblija aprašo ypatingą nuotaką ir jaunikį bei jų nuostabią prasmę.

Jonas Krikštytojas sako: „Kas turi nuotaką, tas ir jaunikis“, reiškiantis Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Jėzaus meilė visiems žmonėms yra be galo didelė. Šiai meilei iliustruoti Jonas naudoja nuotakos ir jaunikio įvaizdį. Niekas negali sutrukdyti Jėzui parodyti savo dėkingumą per savo meilę. Jis taip myli žmones, kad savo kraujo dėka kartą ir visiems laikams išpirko žmoną, vyrą ir vaikus nuo kaltės. Per savo naują gyvenimą, kurį Jėzus dovanoja kiekvienam juo tikinčiam, į juos liejasi meilė, nes jie su juo tapo visiškai viena. „Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir prisijungs prie savo žmonos, ir jiedu taps vienu kūnu, tai yra vienas visas vyras. Ši paslaptis yra puiki; bet aš nukreipiu tai į Kristų ir į bažnyčią“ (Efeziečiams 5,31-32 Mėsininko Biblija).

Todėl nesunku suprasti, kad Jėzus kaip jaunikis labai gerai pažįsta savo nuotaką ir bažnyčią ir myli iš širdies. Jis viską paruošė taip, kad ji amžinai su juo gyvens visiškoje harmonijoje.
Noriu jus supažindinti su mintimi, kad ir jūs gausite asmeninį kvietimą į vestuvių vakarienę: «Būkime laimingi ir linksmi ir darykime tai mūsų garbei; nes atėjo Avinėlio (tai yra Jėzaus) vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Ir jai buvo duota apsirengti drobiniais, gražiais ir grynais. – Bet linas – šventųjų teisumas. Ir tarė apaštalui Jonui: Rašyk: Palaiminti ir išgelbėti tie, kurie pašaukti į Avinėlio vestuvių vakarienę“ (Apreiškimo 1 knyga).9,7-vienas).

Nesvarbu, ar esi moteris, vyras ar vaikas, kad būtum graži ir verta Kristaus nuotaka. Tai priklauso nuo to, kokie yra jūsų santykiai su Jėzumi Jaunikiu. Jei pripažįstate, kad jūsų dabartinis ir būsimas gyvenimas yra visiškai priklausomas nuo jo, esate jo nuotaka. Dėl to galite būti labai laimingas ir laimingas.

Kaip Jėzaus nuotaka, jūs priklausote tik jam. Jos akyse yra šventos. Kadangi tu esi vienas su savo jaunikiu Jėzumi, jis dieviškai perkelia tavo mintis, jausmus ir poelgius. Jūs išreiškiate jo šventumą ir teisumą. Jūs patikite jam visą savo gyvenimą, nes suprantate, kad Jėzus yra jūsų gyvenimas.

Tai nuostabi mūsų ateities perspektyva. Jėzus yra mūsų jaunikis, o mes - jo nuotaka. Mes laukiame savo jaunikio kupini vilties, nes jis viską paruošė vestuvėms. Mes mielai priimame jo kvietimą ir laukiame jo tokio, koks jis yra.

Toni Pünteneris