Mūsų širdis – laiškas nuo Kristaus

723 transformuota raidėKada paskutinį kartą gavote laišką paštu? Šiuolaikiniame el. pašto, „Twitter“ ir „Facebook“ amžiuje dauguma iš mūsų gauna vis mažiau laiškų nei anksčiau. Tačiau tuo metu iki elektroninio apsikeitimo žinutėmis beveik viskas buvo daroma laiškais dideliais atstumais. Tai buvo ir tebėra labai paprasta; popieriaus lapas, tušinukas rašymui, vokas ir antspaudas – tai viskas, ko jums reikia.

Kita vertus, apaštalo Pauliaus laikais rašyti laiškus buvo toli gražu nelengva. Rašymui reikėjo papiruso, kuris buvo brangus ir daugumai neprieinamas. Kadangi papirusas yra patvarus net neribotą laiką, jei laikomas sausas, jis puikiai tinka svarbiems laiškams ir dokumentams kurti.

Archeologai sijojo per kalnus senovinių šiukšlių, kuriuose buvo šimtai papiruso dokumentų; daugelis buvo parašyti maždaug prieš 2000 metų, todėl datuojami apaštalo Pauliaus ir kitų Naujojo Testamento rašytojų laikais. Tarp jų buvo daug privačių laiškų. Rašymo stilius šiuose laiškuose yra lygiai toks pat, kaip ir Pauliaus savo raštuose. To meto laiškai visada prasidėdavo sveikinimu, po to sekdavo malda už gavėjo sveikatą, o vėliau – padėka dievams. Tada sekė tikrasis laiško turinys su žinutėmis ir instrukcijomis. Jis baigėsi atsisveikinimo ir asmeniniais sveikinimais asmenims.

Jei pažvelgsite į Pauliaus laiškus, pamatysite būtent tokį raštą. Kas čia svarbu? Paulius nenorėjo, kad jo laiškai būtų teologiniai traktatai ar moksliniai esė. Paulius rašė laiškus, kaip buvo įprasta tarp draugų. Dauguma jo laiškų buvo susiję su skubiomis problemomis gavėjų bendruomenėse. Taip pat jis neturėjo gražaus, ramaus biuro ar darbo kabineto, kur galėtų sėdėti kėdėje ir apmąstyti kiekvieną žodį, kad viskas būtų gerai. Kai Paulius išgirdo apie krizę bažnyčioje, jis parašė arba padiktavo laišką, kad išspręstų problemą. Rašydamas jis negalvojo apie mus ar mūsų problemas, o sprendė neatidėliotinas savo laiško gavėjų problemas ir klausimus. Jis nesistengė įeiti į istoriją kaip puikus teologijos rašytojas. Jam rūpėjo tik padėti žmonėms, kuriuos mylėjo ir kuriais rūpinosi. Pauliui nė į galvą neatėjo mintis, kad vieną dieną žmonės jo laiškus laikys Šventuoju Raštu. Tačiau Dievas paėmė šiuos tokius žmogiškus Pauliaus laiškus ir išsaugojo juos kaip žinią krikščionims visur, o dabar ir mums, kad būtų patenkinti tie patys poreikiai ir krizės, kurios ištiko Bažnyčią šimtmečius.

Matote, Dievas paėmė paprastus ganytojiškus laiškus ir panaudojo juos nuostabiu būdu skelbdamas gerąją Evangelijos naujieną bažnyčioje ir pasaulyje. „Tu esi mūsų laiškas, parašytas mūsų širdyse, atpažįstamas ir skaitomas visų žmonių! Tapo akivaizdu, kad per mūsų tarnystę jūs esate Kristaus laiškas, parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo Dvasia, ne ant akmens, o ant širdžių plokščių“2. korintiečiai 3,2-3). Taip pat Dievas gali nuostabiai panaudoti paprastus žmones, tokius kaip jūs ir aš, kad būtų gyvi jų Viešpaties, Gelbėtojo ir Atpirkėjo liudijimai Kristaus ir Šventosios Dvasios galioje.

autorius Josephas Tkachas