Didžiausias žmonijos poreikis

„Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas... Jame buvo gyvenimas, ir gyvenimas buvo šviesa žmonėms. Ir šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos nepriėmė." Jono 1:1-4 (Ciuricho Biblija)

Tam tikras kandidatas į JAV politinę įstaigą paprašė reklamos agentūros suprojektuoti jam plakatą. Reklamos dizaineris jo paklausė, kurias jo savybes jis norėtų pabrėžti.

„Tiesiog įprasta, – atsakė kandidatas, – aukštas intelektas, absoliutus sąžiningumas, visiškas nuoširdumas, tobula ištikimybė ir, žinoma, nuolankumas.

Šiais laikais naudodami visur esančią žiniasklaidą galime tikėtis bet kurio politiko, kad ir koks jis būtų teigiamas, kad visos klaidos, visi klaidingi teiginiai ar vertinimai netrukus bus viešai žinomi. Visi kandidatai, tiek į parlamentą, tiek į vietos bendruomenę, patiria žiniasklaidos troškulį.

Žinoma, kandidatai mano, kad jie turi parodyti savo įvaizdį kuo geriau, kitaip žmonės niekaip nepasitikės jais. Nepaisant skirtumų ir asmeninių privalumų bei trūkumų, visi kandidatai yra trapūs žmonės. Pripažinkime, jie norėtų išspręsti didžiules mūsų tautos ir pasaulio problemas, tačiau jie tiesiog neturi jėgų ar priemonių tai padaryti. Jie gali tik padaryti viską, kad kadencijos metu dalykai būtų tinkamai kontroliuojami.

Žmonių visuomenės problemos ir negalios išlieka. Žiaurumas, smurtas, godumas, viliojimas, neteisybė ir kitos nuodėmės rodo, kad žmonija turi ir tamsesnę pusę. Iš tikrųjų ši tamsa kyla iš susvetimėjimo nuo mus mylinčio Dievo. Tai didžiausia tragedija, kurią žmonės turi išgyventi, ir visų kitų žmonių negerovių priežastis. Šios tamsos viduryje vienas poreikis išauga virš visų kitų – Jėzaus Kristaus poreikis. Evangelija yra geroji naujiena apie Jėzų Kristų. Ji mums sako, kad šviesa atėjo į pasaulį. „Aš esu pasaulio šviesa“, – sako Jėzus. „Kas seka manimi, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.“ (Jn 8, 12) Jėzus Kristus atkuria ryšį su Tėvu ir taip keičia žmoniją iš vidaus.

Kai žmonės pasitiki juo, pradeda šviesti šviesa ir viskas pradeda keistis. Tai yra tikro gyvenimo, džiaugsmo ir taikos bendravimo su Dievu pradžia.

malda:

Dangiškasis Tėve, tu esi šviesus ir tavyje visiškai nėra tamsos. Mes ieškome jūsų šviesos viskuo, ką darome, ir prašome, kad jūsų šviesa apšviestų mūsų gyvenimą, kad tamsa mumyse vėl susitrauktų, lygiai taip pat, kaip mes vaikščiojame su jumis šviesoje. Meldžiamės šiuo Jėzaus vardu, amen

autorius Josephas Tkachas


PDFDidžiausias žmonijos poreikis