Laiko ženklas

479 laikų ženklaiGerbiami skaitytojai, brangūs skaitytojai

Kaip bėga laikas! Pirmą kartą pamatėte gėlių spindesį pavasarį ir paragavote nuostabios vasaros šilumos, kol negavote prinokusių derliaus vaisių. Dabar žvelk į ateitį žvilgsniu. Priklausomai nuo to, kur ieškote, jūsų žvilgsnis tęsiasi iki šerkšnu papuošto krūmo, į mišką šešėlyje ar kalvų grandinę fone. Galbūt jums rūpi ir nepraeinama debesų danga, po kuria žmonės nepatiria nė vienos jums ryškios šviesos.

Džiaugiuosi matydama laiko ženklus. Jei žiūriu į savo laikrodį, jis man nurodo, kiek yra laiko, ir tuo pačiu parodo, ką jis man ištiko. Tam man reikia dvasiškai atvirų akių, tik taip galiu suvokti Jėzų ir tai, ką jis man sako.

Ši mintis atveda mane prie laiško korintiečiams ištraukos, kurioje sakoma: „Bet žmonių protai buvo aptemę, ir iki šios dienos jų mintys yra uždengtos. Kai skaitomas Senosios Sandoros įstatymas, jie nepripažįsta tiesos. Šis šydas gali tik tikėdamas Kristumi Kad būtų paimtas“ (2. korintiečiai 3,14 Naujojo gyvenimo Biblija).

Šis šydas, dvasinis debesų dangalas neleidžia Jėzui rasti. Jis vienas gali jį atimti, nes jis yra pasaulio šviesa. Joks įstatymas ar jokios tvarkos laikymasis neapleidžia jūsų, brangus skaitytojau, tik Jėzaus. Ar norėtumėte priimti jo meilės pasiūlymą? Pasitikėkite, kad jis suteiks jums aiškų vaizdą už laiko ribų ir į amžinybę.

Jei priimsite Jėzų kaip savo asmeninį Viešpatį ir Mokytoją, tai turės pasekmių jūsų ir aplinkinių gyvenimui. „Tu esi pasaulio šviesa. Tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų dangų Tėvą“ (Mato evangelija). 5,14 ir 16).

Jėzaus šviesa spindi jumyse, kai tiki Jėzumi ir jo žodžiu. Dingo šydas. Savo darbu jūs dalyvaujate svarbiausiame Dievo karalystės skelbime, kad Dievo meilė išsilieja į mūsų širdis.

Tuo jūs turite galimybę patirti, kaip meilės per įsikūnijusį Dievo Sūnų padariniai veikia jūsų gyvenimą, džiugina jus ir gerbia Dievą.

Toni Pünteneris