Šventoji Dvasia leidžia tai padaryti

440 tai leidžia šventoji dvasiaAr esate pasirengęs išeiti iš „komforto zonos“ ir pasitikėti Kristumi? Smarkios audros viduryje Piteris išlipo iš santykinai saugios valties. Jis buvo tas valtyje, kuris norėjo tikėti Kristumi ir daryti tą patį: „vaikščioti vandeniu“ (Mato 1).4,25-vienas).

Žinote tą situaciją, kai neigiate, kad esate su kažkuo susiję, nes tai pritraukia jus į bėdą? Tokio dalyko man dažnai nutikdavo, kai buvau jaunas. „Ar būčiau išdaužęs langą savo brolio kambaryje? Kodėl aš? Ne! Ne!“ O kaip dėl kaltinimų, kad draugauji su revoliucionieriumi, disidentu, Romos imperatoriaus priešu? „Bet ne aš!“ Petras neigė Kristų po to, kai Kristus buvo suimtas Getsemanės sode. Šis neigimo faktas parodo, kokie mes irgi žmonės esame, silpni ir nieko negalintys padaryti patys.

Po kelių savaičių Petras, pripildytas Šventosios Dvasios, pasakė drąsią kalbą Jeruzalėje susirinkusiems žmonėms. Pirmoji Sekminių diena Naujosios Sandoros bažnyčioje parodo mums, kas įmanoma su Dievu. Petras antrą kartą išėjo iš komforto zonos, prisipildęs viską nugalinčios Šventosios Dvasios jėgos. „Tada Petras atsistojo su vienuolika, pakėlė balsą ir kalbėjo su jais...“ (Apaštalų darbai) 2,14). Tai buvo pirmasis Petro pamokslas – pasakytas drąsiai, su visu aiškumu ir galia.

Visą apaštalų darbą Naujojoje Sandoroje padarė Šventosios Dvasios jėga. Steponas nebūtų galėjęs ištverti savo lemtingos patirties, jei nebūtų buvusi Šventoji Dvasia. Paulius sugebėjo įveikti visas kliūtis skelbti Jėzaus Kristaus vardą. Jo stiprybė kilo iš Dievo.

Palikti savieigai, esame silpni ir nepajėgūs. Pripildyti Šventosios Dvasios jėgos, galime pasiekti viską, ką Dievas mums yra numatęs. Jis padeda mums išeiti iš savo „komforto zonos“ – iš „valties“ ir tikėti, kad Dievo galia mus apšvies, sustiprins ir vadovaus.

Dėka Dievo malonės ir jums atėjusios Šventosios Dvasios dovanos galite apsispręsti judėti pirmyn ir išeiti iš savo komforto zonos.

autorius Philipperas Gale'as


PDFŠventoji Dvasia leidžia tai padaryti