Jėzus pasakė: “Aš esu tiesa

406 Jėzus pasakė, kad esu tiesaAr kada nors teko apibūdinti ką nors, ką pažįstate, ir sunkiai radote tinkamus žodžius? Taip atsitiko man ir žinau, kad taip nutiko ir kitiems. Visi turime draugų ar pažįstamų, kuriuos sunku apibūdinti žodžiais. Jėzus dėl to neturėjo problemų. Jis visada buvo aiškus ir tikslus, net kai reikėjo paklausti: „Kas tu esi? Atsakyti. Man ypač patinka viena ištrauka, kurioje jis sako Evangelijoje pagal Joną: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas; niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn. 14,6).

Šis teiginys išskiria Jėzų iš visų kitų tikėjimų lyderių. Kiti lyderiai yra sakę: „Aš ieškau tiesos“ arba „Aš moku tiesą“ arba „Aš rodau tiesą“ arba „Aš esu tiesos pranašas“. Jėzus ateina ir sako: „Aš esu tiesa. Tiesa nėra principas ar miglota idėja. Tiesa yra žmogus ir aš esu tas žmogus. »

Čia prieiname prie svarbaus taško. Toks teiginys verčia mus apsispręsti: jei tikime Jėzumi, turime tikėti viskuo, ką jis sako. Jei netikime juo, tada viskas yra bevertė, tada netikime ir kitais dalykais, kuriuos jis pasakė. Nėra niekinimo. Arba Jėzus yra tiesa asmeniškai ir kalba tiesą, arba abu neteisūs.

Tai yra nuostabiausias dalykas: žinoti, kad jis yra tiesa. Tiesos žinojimas reiškia, kad galiu visiškai pasitikėti tuo, ką jis sako toliau: „Tu pažinsi tiesą, ir tiesa padarys tave laisvus“ (Jonas). 8,32). Paulius tai primena laiške Galatams: „Kristus mus išlaisvino laisvei! (Gal. 5,1).

Pažinti Kristų reiškia žinoti, kad jame yra tiesa ir mes esame laisvi. Laisvas prieš mūsų nuodėmių teismą ir laisvas mylėti kitus ta pačia radikalia meile, kurią jis rodė savo kolegoms žmonėms kiekvieną savo gyvenimo dieną čia, žemėje. Mes laisvi pasitikėti jo suverenia valdžia visais laikais ir per visą kūrybą. Kadangi žinome tiesą, galime ja pasitikėti ir gyventi pagal Kristaus pavyzdį.

autorius Josephas Tkachas


PDFJėzus pasakė: “Aš esu tiesa