Jėzus pirmasis

Pirmieji vaisiai 453 Jėzus

Šiame gyvenime mums gresia persekiojimas dėl Kristaus. Mes atsisakome laikinų šio pasaulio lobių ir džiaugsmų. Jei šis gyvenimas buvo viskas, ką mes gauname, kodėl turėtume kažko atsisakyti? Jei atsisakytume visko už šią vienintelę žinią, kuri net nebuvo tiesa, iš mūsų būtų teisingai tyčiojamasi.

Evangelija mums sako, kad Kristuje mes tikimės ateities gyvenimo, nes tai priklauso nuo Jėzaus prisikėlimo. Velykos yra priminimas, kad Jėzus grįžo į gyvenimą - ir jis pažadėjo, kad ir mes vėl gyvensime. Jei jis nebūtų prikeltas, neturėtume vilties nei šiame gyvenime, nei ateityje. Tačiau Jėzus buvo tikrai prisikėlęs, todėl turime vilties.

Paulius patvirtina gerąją naujieną: „Kristus prisikėlė iš numirusių! Jis yra pirmasis, kurį Dievas prikėlė. Jo prisikėlimas suteikia mums garantiją, kad tie, kurie mirė tikėdami Jėzų, taip pat bus prikelti“ (1. Korintiečiams 15,20 Naujasis Ženevos vertimas).

Senovės Izraelyje pirmieji kasmet nuskinti grūdai buvo kruopščiai nupjauti ir aukoti garbinant Dievą. Tik tada buvo galima valgyti likusius grūdus (Kun 3:23-10). Paaukodami Dievui pirmųjų vaisių ryšulį, simbolizuojantį Jėzų, jie pripažino, kad visi jų grūdai yra Dievo dovana. Pirmųjų vaisių auka reprezentavo visą derlių.

Paulius Jėzų vadina pirmu vaisiumi ir tuo pačiu sako, kad Jėzus yra Dievo pažadas, kad ateis daug didesnis derlius. Jis yra pirmasis, kuris prisikelia, todėl taip pat atstovauja tiems, kurie bus prikelti. Mūsų ateitis priklauso nuo jo prisikėlimo. Mes sekame juo ne tik jo kančiomis, bet ir šlove (Rom 8,17).

Paulius nemato mūsų kaip izoliuotų asmenų - jis mato mus kaip grupės dalį. Į kurią grupę? Ar mes būsime žmonės, kurie seka Adomą, ar tie, kurie seka Jėzų?

„Mirtis atėjo per žmogų“, – sako Paulius. Lygiai taip pat "mirusiųjų prisikėlimas ateina per žmogų. Nes kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi gyvens" (1. Korintiečiams 15,21-22). Adomas buvo pirmasis mirties vaisius; Jėzus buvo pirmas prisikėlimo vaisius. Kai esame Adome, dalijamės su juo jo mirtimi. Kai esame Kristuje, dalijamės su juo Jo prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu.

Evangelija sako, kad visi tikintieji Kristų atgyja. Tai ne tik laikina nauda šiame gyvenime – džiaugsimės ja amžinai. "Kiekvienas paeiliui: Kristus yra pirmas vaisius, o po to, kai ateis, tie, kurie yra jo"1. Korintiečiams 15,23). Kaip Jėzus prisikėlė iš kapo, taip ir mes prisikelsime į naują ir neįtikėtinai geresnį gyvenimą. Džiaugiamės! Kristus prisikėlė ir mes su juo!

pateikė Michaelas Morrisonas