savikontrolė

412 savikontrolėTiesiog sakyk ne? As turiu drauga. Jo vardas Jimmy. Jis visiems patinka. Jis yra labai darbštus, dosnus ir turi puikų humoro jausmą. Tačiau Jimmy taip pat turi problemų. Neseniai jis važiavo greitkeliu, kai priešais jį suko transporto priemonė. Jimmy paspaudė dujų pedalą ir vijosi arogantišką vairuotoją. Kai kaltininkas pakilo degant raudonai šviesai, Jimmy turėjo visiškai paspausti stabdžius. Išlipęs jis puolė prie priekyje važiuojančios transporto priemonės, išdaužė šoninį langą, pro išdaužtą langą iškišo kraujuojančią ranką ir kumščiu daužė šokiruotą vairuotoją. Bet kerštas buvo trumpalaikis. Staiga Jimmy sugriebė krūtinę ir nukrito ant grindų. Per valandą jam teko atlikti penkias širdies aplenkimo operacijas. Džimiui trūksta savitvardos. Tai paliečia ir daugumą mūsų. Tai nebūtinai turi būti greitas pyktis, tačiau dažnai jis yra toks pat žalingas - baimė, kartėlis, apmaudumas, pavydas, pasididžiavimas, geismas, piktnaudžiavimas narkotikais, savęs gailestis ir godumas.

Patarlių 2 skyriuje5,28 susivaldymas lyginamas su miesto sienomis, o eilėraštis įspėja apie pavojų, kad mus valdys troškimai ir geismai: „Žmogus, kuris negali sulaikyti pykčio, yra kaip atviras miestas be sienų“. Senovėje miestai buvo aptverti sienomis, siekiant apsaugoti piliečius nuo priešo invazijos, pavojingų gyvūnų ir kitų nepageidaujamų įsibrovėlių. Kai šie galingi įtvirtinimai buvo įveikti, žmonės buvo neapsaugoti – kaip ir mes, kai nevaldome savo emocijų ir troškimų. Kai leidžiame savanaudiškiems impulsams mus valdyti, atveriame duris melui, įžeidinėjimui, neapykantai, ligoms, gėdai ir galime padaryti rimtą žalą kitų žmonių gyvenimui.1,23). Koks yra atsakymas, kad galėtume atsispirti savo destruktyviems troškimams?

Savidrausmė? Valios jėga? Pasistenk labiau? Tiesiog sakyk ne"?

Naujasis Testamentas suteikia mums svarbią užuominą, kaip laimėti kovą už savikontrolę. Susivaldymas yra Šventosios Dvasios vaisius (Galatams 5,22-23). Tai nėra mūsų sunkus darbas, mūsų savidisciplina ar mūsų ryžtas, nes susivaldymą skatina Šventoji Dvasia mumyse. Jis yra šaltinis. Žodis „susivaldyti“ reiškia „valdyti“ arba „ką nors suimti“. Šventoji Dvasia suteikia mums vidinį gebėjimą valdyti save ir gyventi taip, kad mūsų nedominuotų mūsų egoistiškos emocijos ir troškimai (2. Timotiejus 1,7). Mes net negalime pasakyti „ne“ patys. Titas rašė, kad Dievo malonė rodo, kad atmetame pasaulietinius troškimus ir gyvename protingai bei teisingai šiame pasaulyje (Titas 2,11-12). Tačiau Šventoji Dvasia ne tik padeda mums atsispirti blogam įpročiui. Šventoji Dvasia veikia mumyse, kad pakeistų save ir pakeičia savanaudiškus impulsus įkvepiančiu, galingu Jėzaus Kristaus gyvenimu. Susivaldome, kai žingsnis po žingsnio nusprendžiame (Šventoji Dvasia nepasiima mūsų laisvos valios) priimti tai kaip savo gyvenimo šaltinį ir negyventi pagal savo pageidavimus. Kai tai padarysime, mūsų elgesys taps panašus į Kristų. Elektros lemputė rodo, kad yra elektra – mes nurodome, kad Jėzus Kristus valdo mūsų gyvenimą.

Kaip galime gyventi susivaldantį gyvenimą? Jėzus mums parodo, kad visada buvo planas, koks turi būti žmogus. Jis neleido vadovautis savo poreikiais, nes visiškai pasikliovė savo tėvu. Per sunkiausią dvasinę kovą, kai Šėtonas bandė Jėzų dykumoje, mes suprantame, kaip veikia savikontrolė. Po 40 dienų pasninko Jėzus buvo pavargęs, vienas ir alkanas. Šėtonas pajuto, koks yra didžiausias Jėzaus poreikis, ir pasinaudojo proga paragauti to, ko jam labiausiai reikėjo – maisto. Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų“ (Mato evangelija). 4,4). Jėzaus žodžiais tariant, per Šventosios Dvasios viduje randame raktą lavinti savo dvasią.

Vidinė parduotuvė

11 psalmėje9,11 psalmininkas aiškina: „Aš laikau tavo žodį savo širdyje, kad nenusidėčiau tau“. Dievo žodis turi būti įtvirtintas mūsų širdyse. Neužtenka jį išsaugoti sąsiuvinyje ar kompiuterinėje programoje. Tai turi būti mumyse. Žodis „saugoti“ buvo naudojamas, kai lobiai ar reikmenys buvo paslėpti arba laikomi atskirai, kad būtų galima pasiruošti būsimoms ekstremalioms situacijoms. Mes saugome Dievo rašytinį žodį darydami tai, kas šiuolaikinei ausiai gali skambėti keistai – biblinę meditaciją. Meditacija – tai meditacija, mąstymas, klausymasis, įsisavinimas ir nuolatinis protų ištraukų leidimas per Raštus, panašiai kaip šuo graužia kaulą. Meditacija leidžia mums išlaikyti Dievo žodį ten, kur jis daro didžiausią įtaką mūsų gyvenimui – mūsų širdyse (Patarlės 4,23). Biblijos nepaisymas leidžia seniems neteisingo mąstymo modeliams ir destruktyviems nekontroliuojamiems įpročiams atgauti valdžią. Kai pripildome ir maitiname savo protus Šventuoju Raštu ir leidžiame jam įsišaknyti mūsų širdyse, Dievo Žodis tampa mūsų dalimi ir natūraliai atsiskleidžia mūsų posakiuose ir veiksmuose.

Efeziečiams 6,17 Paulius lygina Dievo žodį su kardu: „Imkite Dvasios kardą, kuris yra Dievo žodis“. Paulius tikriausiai pagalvojo apie trumpą kareivių kardą, kurį jie visada nešiojo ant savo vyro – paruoštą naudoti bet kuriuo metu. Šventoji Dvasia moko mus ryškiai prisiminti Raštus4,26) pasiekdamas eilučių, kurias laikome savo širdyje per meditaciją, atsargas, o jis mums padeda kritinėse situacijose, įmindamas žodį arba antgamtiniu būdu primindamas eilėraštį ar pažadą.

Dievas mus sukūrė įvairiais temperamentais, emocijomis ir norais. Visi jie turi būti kontroliuojami, kitaip jie galiausiai mus valdys. Savitvarda lyginama su simfoninio orkestro dirigentu. Gydant dirigento lazdą, nemaža dalis talentingų muzikantų gali groti reikiamas natas tinkamu laiku tinkamu garsumu savo instrumentuose, kad viskas skambėtų teisingai. Taip pat ir mūsų norai bei ilgesys yra pateisinami. Savikontrolė yra Šventosios Dvasios personalas mūsų širdyse, kuriam vadovaujant viskas stovi vietoje ir yra pašaukta tiksliai reikiamu laiku. Būti susivaldančiam reiškia vaduotis iš Šventosios Dvasios.

Malda: Mielas tėve, trokštu gyventi susivaldantį gyvenimą, bet negaliu to padaryti be tavęs. Dėkoju, kad jau davei man viską, ko man reikia, kad galėčiau gyventi tau malonų gyvenimą (2. Petras 1,3). Prašau pripildyti mane vidinės stiprybės per savo dvasią (Efeziečiams 3,16), kad galėčiau atsakingai panaudoti jūsų suteiktus įgūdžius! Saugok mano burną ir sustiprink mane, kad nepasiduočiau kūno troškimams3,14). Įgalinkite mane elgtis apdairiai ir būti tuo, kuo esu iš tikrųjų – jūsų vaiku (1. Jonas 3,1). aš tavo rankoje Gyvenk manyje ir per mane dabar. Jėzaus vardu, amen.

pateikė Gordonas Greenas

PDFsavikontrolė


Savidrausmė ir savitvarda

Šių dviejų terminų nereikėtų painioti. Savikontrolė kyla iš Šventosios Dvasios buvimo mumyse, o savidiscipliną dažniausiai nustato išoriniai veiksniai - dieta ar mankšta. Paprastai tai darydami mes laikomės taisyklės ar reglamento, kurį laikinai laikome būtinu.