Pamesta moneta

674 palyginimas apie pamestą monetąLuko evangelijoje randame istoriją, kurioje Jėzus kalba apie tai, kas yra tada, kai kažkas desperatiškai ieško to, ko prarado. Tai pasaka apie pamestą monetą:
„Arba tarkime, kad moteris turi dešimt drachmų ir vieną praras“ Drachma buvo graikiška moneta, kuri buvo maždaug Romos denaro vertė arba maždaug dvidešimt frankų. „Ar ji neuždegtų lempos ir neapverstų viso namo, kol jį ras? O jei būtų radusi šią monetą, argi neskambintų draugams ir kaimynams, kad kartu su ja pasidžiaugtų, kad rado savo pamestą monetą? Lygiai taip pat džiaugsmas viešpatauja su Dievo angelais, kai net vienas nusidėjėlis atgailauja ir pasuka savo keliu“ (Lk 15,8-10 Naujojo gyvenimo Biblija).

Jėzus šią palyginimą įterpė tarp palyginimų apie avis palaidūną ir sūnų palaidūną. Pasiklydusi avis tikriausiai žino, kad yra pasimetusi. Jis vienas, nei piemens, nei kaimenės nematyti. Sūnus palaidūnas pasiklydo tyčia. Moneta, kuri yra negyvas daiktas, nė nenutuokia, kad ji pamesta. Drįsčiau daryti prielaidą, kad labai daug žmonių tinka monetų kategorijai ir nežino, kad yra pasimetę.
Moteris pametė brangią monetą. Šių pinigų praradimas jiems yra labai skausmingas. Ji apverčia viską aukštyn kojomis, kad vėl surastų monetą.

Prisipažinsiu, kad kažkur palikau telefoną ir nežinojau, kur jis yra. Lengva vėl rasti išmanųjį telefoną. Moteriai akivaizdžiai nebuvo lengva Jėzaus palyginime. Ji turėjo gauti gerą šviesą ir nuodugniai ieškoti savo brangios pamestos monetos.

Kaip moteris uždegė savo žvakę, kad į kiekvieną savo namų kampelį įneštų šviesos, taip Kristaus šviesa persmelkia mūsų pasaulį ir randa mus, kad ir kur būtume. Tai parodo širdį ir meilę bei rūpestį, kurį Dievas turi mums. Kaip moteris apieškojo savo namus, taip Dievas ieškos ir suras mus.

Vienoje monetos pusėje paprastai yra monarcho, kurio vardu išleista moneta, atvaizdas. Mes visi esame monetos, išleistos Dievo karalystės. Monetų paveikslas yra Jėzus Karalius ir mes jam priklausome. Galų gale Jėzus papasakojo miniai apie džiaugsmą danguje, kai net vienas žmogus kreipiasi į Dievą.
Kad ir kokia svarbi kiekviena moneta yra moterims, kiekvienas iš mūsų yra toks brangus Dievui. Jis džiaugiasi, kad sugrįžome pas jį. Pasakojimas yra ne tik apie monetą. Palyginimas yra apie jus asmeniškai! Dievas tave labai myli ir iškart pastebės, kai tu pasitrauksi nuo jo. Jei reikia, jis ieško dieną ir naktį ir nepasiduoda. Jis tikrai nori, kad tu būtum su juo. Moteris buvo labai laiminga, kai iš naujo atrado savo monetą. Dar didesnis džiaugsmas yra su Dievu ir jo angelais, kai tu kreipiesi į jį ir kai jam leidžiama būti tavo draugu.

Hilary Buck