Gyvenimas Dievo meile

537 gyvena dievo meilėjeSavo laiške romiečiams Paulius užduoda retorinį klausimą: „Kas mus atskirs nuo Kristaus meilės? Vargas, ar vargas, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kardas? (romėnai 8,35).

Iš tikrųjų niekas negali mūsų atskirti nuo Kristaus meilės, kuri mums aiškiai parodoma čia, kaip skaitome tolesnėse eilutėse: „Esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei jėgos, nei valdžios, nei dabarties, nei Ateikite, nei aukštas, nei žemas, nei jokia kita būtybė negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“ (romiečiams). 8,38-vienas).

Mes negalime būti atskirti nuo Dievo meilės, nes Jis visada mus myli. Jis mus myli, nesvarbu, ar elgiamės gerai, ar blogai, ar laimime, ar pralaimime, ar laikai geri, ar blogi. Tikėkite ar ne, jis mus myli! Jis atsiuntė savo Sūnų Jėzų Kristų mirti už mus. Jėzus Kristus mirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai (romiečiams 5,8). Nėra didesnės meilės, kaip mirti už ką nors (Jn 15,13). Taigi Dievas mus myli. Tai tikrai. Kad ir kas nutiktų, Dievas mus myli.

Galbūt mums, krikščionims, svarbesnis klausimas yra tai, ar mylėsime Dievą, net jei eismas bus sunkus? Nesuklyskite manydami, kad krikščionys yra apsaugoti nuo išbandymų ir kančių. Gyvenime yra blogų dalykų, nesvarbu, ar elgiamės kaip šventieji, ar nusidėjėliai. Dievas niekada nebuvo mums pažadėjęs, kad krikščionių gyvenime nebus bėdų. Ar mylėsime Dievą gerais ir blogais laikais?

Mūsų Biblijos protėviai apie tai galvojo. Pažiūrėkime, kokias išvadas jie padarė:

Habakukas: „Figmedis nežydės ir vynmedžiai neaugs. Alyvmedis neduoda derliaus, laukai neduoda maisto. Avys bus išrauti iš aptvarų, o jaučių garduose nebus. Bet aš džiaugsiuosi Viešpačiu ir džiaugsiuosi Dievu, savo išgelbėjimu“ (Habakukas 3,17-vienas).

Micha: „Nesidžiaukis dėl manęs, mano prieše! Net jei atsigulsiu, vėl atsikelsiu; ir nors aš sėdžiu tamsoje, bet Viešpats yra mano šviesa“ (Mich 7,8).

Jobas: „Jo žmona jam tarė: „Ar tu vis dar nepajudinamas savo dievobaimystėje? Atšauk Dievą ir mirti! Bet jis jai tarė: Tu kalbi, kaip kalba kvailos moterys. Ar mes gavome gėrį iš Dievo ir ar neturėtume priimti ir blogio? Viso to Jobas nenusidėjo lūpomis“ (Job 2,9-vienas).

Mano mėgstamiausias pavyzdys yra Šadracho, Mešacho ir Abednego pavyzdys. Kai jiems buvo grasinama būti sudeginti, jie sakė žinantys, kad Dievas gali juos išgelbėti. Tačiau jei jis nusprendė to nedaryti, jai viskas gerai (Daniel 3,16-18). Jie mylėtų ir šlovintų Dievą, kad ir ką Jis nuspręstų.

Mylėti ir girti Dievą yra ne tiek gerų, tiek blogų laikų klausimas, ar mes laimime, ar pralaimime. Tai myli jį ir pasitiki juo, kad ir kas nutiktų. Juk tokią meilę jis mums dovanoja! Būk tvirtas meilėje Dievui.

pateikė Barbara Dahlgren