SVEIKI!

Mes esame Kristaus kūno dalis ir turime misiją skelbti Evangeliją, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų. Kokios geros naujienos? Dievas per Jėzų Kristų sutaikino pasaulį su savimi ir visiems žmonėms siūlo nuodėmių atleidimą bei amžinąjį gyvenimą. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas skatina mus gyventi jam, patikėti jam savo gyvenimą ir juo sekti. Džiaugiamės galėdami padėti jums gyventi kaip Jėzaus mokiniams, mokytis iš Jėzaus, sekti jo pavyzdžiu ir augti Kristaus malonėje bei pažinime. Straipsniais norime perteikti supratimą, orientaciją ir gyvenimo palaikymą neramiame klaidingų vertybių suformuotame pasaulyje.

KITAS SUSITIKIMAS

Pamaldos Uitikon bažnyčioje:
29 m. birželio 2024 d., 14.00 val.
Üdiker-Huus mieste 8142 Uitikon

 

ŽURNALAS

Užsisakykite nemokamą žurnalą:
«FOKUSAS JĖZUS»
Kontaktinė forma

 

KONTAKTAI

Jei turite klausimų, rašykite mums! Džiaugiamės galėdami su jumis susipažinti!
Kontaktinė forma

ATRASK 35 TEMAS   ATEITIS   Tikimės visiems
Naujas pilnas gyvenimas

Naujas pilnas gyvenimas

Pagrindinė Biblijos tema yra Dievo gebėjimas sukurti gyvenimą ten, kur jo nebuvo anksčiau. Jis nevaisingumą, beviltiškumą ir mirtį paverčia nauju gyvenimu. Pradžioje Dievas iš nieko sukūrė dangų, žemę ir visą gyvybę, įskaitant žmogų. Sukūrimo istorija Pradžios knygoje parodo, kaip anksti žmonija pateko į gilų moralinį nuosmukį, kurį užbaigė potvynis. Jis išgelbėjo šeimą, kuri padėjo pamatus naujam...
Erškėčių vainiko atpirkimas

Erškėčių vainiko žinia

Karalių karalius atėjo pas savo žmones, izraelitus, savo nuosavybėn, bet jo žmonės nepriėmė. Jis palieka savo karališkąją karūną savo Tėvui, kad pasiimtų ant savęs žmonių erškėčių vainiką: „Kareiviai nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jį ant galvos, apsivilko purpuriniu drabužiu ir priėjo prie jo ir pasakė. , Sveikas, žydų karaliau! Ir jie smogė jam į veidą“ (Jn 19,2-3). Jėzus leidžiasi iš savęs tyčiojamasi, vainikuojamas erškėčiais ir prikaltas prie kryžiaus...
užuojauta

Apkaltintas ir išteisintas

Daug žmonių dažnai susirinkdavo į šventyklą, kad išgirstų, kaip Jėzus skelbia Dievo karalystės Evangeliją. Šiuose susirinkimuose dalyvavo net fariziejai, šventyklos vadovai. Kai Jėzus mokė, jie atvedė pas jį moterį, kuri buvo sugauta svetimaujant ir pastatė ją į vidurį. Jie pareikalavo, kad Jėzus susitvarkytų su šia situacija, todėl jis privertė pristabdyti mokymą. Pagal žydų įstatymus, bausmė už svetimavimą buvo mirtis...
ŽURNALO PERĖJIMAS   ŽURNALAS FOCUS JĖZUS   DIEVO GRĖBA
Sekminės ir naujos pradžios

Sekminės: Dvasia ir nauja pradžia

Nors Biblijoje galime perskaityti, kas atsitiko po Jėzaus prisikėlimo, bet nesugebame suprasti Jėzaus mokinių jausmų. Jie jau matė daugiau stebuklų, nei dauguma žmonių galėjo įsivaizduoti. Jie trejus metus girdėjo Jėzaus žinią ir vis dar jos nesuprato, tačiau ir toliau juo sekė. Jo drąsa, Dievo suvokimas ir likimo jausmas padarė Jėzų nepakartojamą. Nukryžiavimas buvo...
Dievo meilės gyvenimas

Dievo meilės gyvenimas

Koks yra pagrindinis žmogaus poreikis? Ar gali žmogus gyventi be meilės? Kas atsitinka, kai žmogus nėra mylimas? Kokia yra nemeilės priežastis? Į šiuos klausimus atsakoma šiame pamoksle, pavadintame: Gyventi Dievo meile! Noriu pabrėžti, kad patikimas ir patikimas gyvenimas neįmanomas be meilės. Meilėje mes atrandame tikrąjį gyvenimą. Meilės kilmė randama Dievo Trejybėje. Prieš prasidedant laikui, kai...
Atpirkėjas

Aš žinau, kad mano gelbėtojas gyvas!

Jėzus buvo miręs, jis prisikėlė! Jis prisikėlė! Jėzus gyvas! Jobas žinojo šią tiesą ir paskelbė: „Aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas! Tai yra pagrindinė šio pamokslo mintis ir pagrindinė tema. Jobas buvo pamaldus ir teisus žmogus. Jis vengė blogio kaip joks kitas to meto žmogus. Nepaisant to, Dievas leido jam patekti į didelį išbandymą. Nuo Šėtono rankos mirė septyni jo sūnūs, trys dukterys ir iš jo buvo atimtas visas jo turtas. Jis tapo…
STRAIPSNIS MALĖNĖS KOMMUNIJA   BIBLIJA   GYVENIMO ŽODIS