SVEIKI!

Mes esame Kristaus kūno dalis ir turime misiją skelbti Evangeliją, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų. Kokios geros naujienos? Dievas per Jėzų Kristų sutaikino pasaulį su savimi ir visiems žmonėms siūlo nuodėmių atleidimą bei amžinąjį gyvenimą. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas skatina mus gyventi jam, patikėti jam savo gyvenimą ir juo sekti. Džiaugiamės galėdami padėti jums gyventi kaip Jėzaus mokiniams, mokytis iš Jėzaus, sekti jo pavyzdžiu ir augti Kristaus malonėje bei pažinime. Straipsniais norime perteikti supratimą, orientaciją ir gyvenimo palaikymą neramiame klaidingų vertybių suformuotame pasaulyje.

KITAS SUSITIKIMAS
kalendorius Rudens festivalis Hegne 2023
Data 28.09.2023 - 01.10.2023


 
ŽURNALAS

Užsisakykite nemokamą mūsų prenumeratą
žurnalas «FOKUSAS JĖZUS»

Kontaktinė forma

 
KONTAKTAI

Parašykite mums, jei turite klausimų! Nekantriai laukiame, kada galėsime susipažinti!

Kontaktinė forma

DIEVO GRĖBA   ATEITIS   Tikimės visiems

Neįsivaizduojamas paveldėjimas

Ar kada nors norėjote, kad kažkas pasibelstų į jūsų duris ir pasakytų, kad turtingas dėdė, apie kurį niekada negirdėjote, mirė ir paliko jums turtus? Idėja, kad pinigai atsiranda iš niekur, yra jaudinanti, daugelio žmonių svajonė ir daugelio knygų bei filmų prielaida. Ką darytumėte su naujai atrastais turtais? Kokią įtaką tai turėtų jūsų gyvenimui? Ar Jis išspręstų visas jūsų problemas ir leistų jums eiti gerovės keliu? Šis noras jums nereikalingas. Taip jau atsitiko. Turite turtingą giminaitį, kuris mirė. Jis paliko testamentą...

Taikos princas

Gimus Jėzui Kristui, gausybė angelų skelbė: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė tarp žmonių, kuriais Jis gėrisi“ (Lk. 2,14). Šiame smurtiniame ir savanaudiškame pasaulyje krikščionys yra išskirtinai pašaukti kaip Dievo taikos gavėjai. Dievo Dvasia veda krikščionis į taikos darymo, rūpestingumo, dovanojimo ir meilės gyvenimą. Priešingai, mus supantis pasaulis yra nuolat apimtas nesantaikos ir netolerancijos, nesvarbu, ar tai būtų politinė, etninė, religinė ar socialinė. Net ir šiuo metu ištisiems regionams gresia niekšiškas pasipiktinimas, neapykanta ir jų pasekmės. Jėzus tai apibūdino...

gabios moters pagyrimas

Tūkstančius metų dievobaimingos moterys tapo kilnia, dora moterimi, aprašyta Patarlių 3 skyriuje1,10-31 apibūdinamas kaip idealus. Marijai, Jėzaus Kristaus motinai, tikriausiai nuo mažens atmintyje buvo įrašytas doros moters vaidmuo. Bet kaip su šių dienų moterimi? Kokią vertę gali turėti šis senovinis eilėraštis, atsižvelgiant į įvairų ir sudėtingą šiuolaikinių moterų gyvenimo būdą? Apie ištekėjusias moteris, vienišas, jaunas, senas, ne namuose dirbančias moteris, taip pat namų šeimininkes, moteris su vaikais ir be vaikų? Jei tai padarysime...
ŽURNALO PERĖJIMAS   ŽURNALAS FOCUS JĖZUS   TIKĖJIMAI

Jėzus atėjo dėl visų žmonių

Dažnai padeda atidžiai pažvelgti į šventraščius. Jėzus padarė įspūdingą demonstratyvų ir visa apimantį pareiškimą per pokalbį su Nikodemu, žymiausiu žydų žinovu ir valdovu. „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad visi, kurie jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn. 3,16). Jėzus ir Nikodemas susitiko lygiomis teisėmis – nuo ​​mokytojo iki mokytojo. Jėzaus argumentas, kad norint patekti į Dievo karalystę būtinas antrasis gimimas, Nikodemą pribloškė. Šis pokalbis buvo reikšmingas, nes Jėzus, kaip žydas, turėjo bendrauti su kitais žydais ir, kaip ir ...

Daigas nederlingoje dirvoje

Esame sukurtos, priklausomos ir ribotos būtybės. Nė vienas iš mūsų neturi gyvybės savyje, gyvybė mums duota ir iš mūsų atimta. Triasmenis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia egzistuoja nuo amžinybės, be pradžios ir be pabaigos. Jis visada buvo su Tėvu, nuo amžinybės. Todėl apaštalas Paulius rašo: „Jis [Jėzus], kuris buvo dieviškajame pavidale, nelaikė plėšimu, kad būtų lygus su Dievu, bet ištuštėjo ir įgavo tarno pavidalą, buvo prilygintas žmonėms ir pripažintas kaip. vyras » (Fil 2,6-7). Pranašas Izaijas apibūdina Gelbėtoją, Dievo pažadėtą ​​700 metų prieš Jėzaus gimimą: „Jis užaugo prieš jį kaip...

Du banketai

Labiausiai paplitę dangaus apibūdinimai, sėdėjimas ant debesies, naktinių marškinių vilkėjimas ir grojimas arfa, mažai susijęs su tuo, kaip Šventajame Rašte apibūdinamas dangus. Priešingai, Biblijoje dangus apibūdinamas kaip puikus festivalis, kaip super didelio formato paveikslėlis. Puikioje kompanijoje yra skanus maistas ir geras vynas. Tai didžiausias visų laikų vestuvių priėmimas ir švenčia Kristaus vestuves su jo bažnyčia. Krikščionybė tiki Dievu, kuris yra tikrai džiaugsmingas ir kurio brangiausias noras yra švęsti su mumis per amžius. Kiekvienas iš mūsų gavo asmeninį kvietimą į šį šventinį pokylį. Skaityti ...
STRAIPSNIS MALĖNĖS KOMMUNIJA   BIBLIJA   GYVENIMO ŽODIS