SVEIKI!

Mes esame Kristaus kūno dalis ir turime misiją skelbti Evangeliją, gerąją naujieną apie Jėzų Kristų. Kokios geros naujienos? Dievas per Jėzų Kristų sutaikino pasaulį su savimi ir visiems žmonėms siūlo nuodėmių atleidimą bei amžinąjį gyvenimą. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas skatina mus gyventi jam, patikėti jam savo gyvenimą ir juo sekti. Džiaugiamės galėdami padėti jums gyventi kaip Jėzaus mokiniams, mokytis iš Jėzaus, sekti jo pavyzdžiu ir augti Kristaus malonėje bei pažinime. Straipsniais norime perteikti supratimą, orientaciją ir gyvenimo palaikymą neramiame klaidingų vertybių suformuotame pasaulyje.

KITAS SUSITIKIMAS
Kalendorius Dievo tarnystė Uitikon
data 18.02.2023 14.00 Laikrodis

Üdiker-Huus mieste 8142 Uitikon

 
ŽURNALAS

Užsisakykite nemokamą mūsų prenumeratą
žurnalas «FOKUSAS JĖZUS»

Kontaktinė forma

 
KONTAKTAI

Parašykite mums, jei turite klausimų! Nekantriai laukiame, kada galėsime susipažinti!

Kontaktinė forma

DIEVO GRĖBA   ATEITIS   Tikimės visiems

Dievo prisilietimas

Penkerius metus manęs niekas nelietė. Niekas. Ne siela. Ne mano žmona. ne mano vaikas ne mano draugai Niekas manęs nelietė. tu matei mane Jie kalbėjo su manimi, jaučiau meilę jų balse. Mačiau susirūpinimą jos akyse, bet nejutau jos prisilietimo. Paprašiau to, kas tau įprasta, rankos paspaudimo, šilto apkabinimo, beldimo...

Taikos princas

Gimus Jėzui Kristui, gausybė angelų skelbė: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė tarp žmonių, kuriais Jis gėrisi“ (Lk. 2,14). Kaip Dievo ramybės gavėjai, krikščionys yra išskirtinai pašaukti šiame smurtiniame ir savanaudiškame pasaulyje. Dievo Dvasia veda krikščionis į taikos darymo, rūpinimosi, dovanojimo ir…

Gyvenimas Kristuje

Kaip krikščionys, mes žvelgiame į mirtį su viltimi dėl būsimo fizinio prisikėlimo. Mūsų santykiai su Jėzumi ne tik garantuoja mūsų nuodėmių atleidimą už Jo mirtį, bet ir pergalę prieš nuodėmės galią dėl Jėzaus prisikėlimo. Biblija taip pat kalba apie prisikėlimą, kurį patiriame čia ir dabar. Šis prisikėlimas yra...
ŽURNALAS „SĖKMĖ“   Žurnalas «DĖMESIO JĖZUS»   TIKĖJIMAI

Pagal Dievo paveikslą

Šekspyras kartą savo pjesėje „Kaip tau patinka“ rašė: Visas pasaulis yra scena, o mes, žmonės, esame tik jos žaidėjai! Kuo ilgiau galvoju apie tai ir Dievo žodžius Biblijoje, tuo aiškiau matau, kad šiame teiginyje yra kažkas. Atrodo, kad visi gyvename pagal savo galvose įrašytą scenarijų...

Neįtikėtina Dievo meilė

Kalėdų istorija mums parodo neįtikėtinai didelę Dievo meilę. Tai mums parodo, kad pats Dangiškojo Tėvo Sūnus atėjo gyventi tarp žmonių. Tai, kad mes, žmonės, atstūmėme Jėzų, yra nesuprantama. Evangelijoje niekur nekalbama apie didelę minią žmonių, kurie be bejėgiško siaubo stebi, kaip piktavaliai vykdo savo galios politiką...

Jėzus atėjo dėl visų žmonių

Dažnai padeda atidžiai pažvelgti į šventraščius. Jėzus padarė įspūdingą demonstratyvų ir visa apimantį pareiškimą per pokalbį su Nikodemu, žymiausiu žydų žinovu ir valdovu. „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad visi, kurie jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn. 3,16). Jėzus…
STRAIPSNIS «Malonės bendrija»   "BIBLIJA"   «GYVENIMO ŽODIS»