Aš būsiu atgal ir liksiu amžinai!

360 sugrįžk ir pasilik„Tiesa, kad aš einu ir ruošiu jums vietą, bet taip pat tiesa, kad vėl sugrįšiu ir pasiimsiu jus pas save, kad ir jūs būtumėte ten, kur esu (Jn 1).4,3).

Ar kada nors norėjote kažko, kas netrukus turėtų įvykti? Visi krikščionys, net ir pirmajame amžiuje, ilgėjosi Kristaus sugrįžimo, bet tais laikais ir tais laikais jie tai išreiškė paprastoje aramėjų maldoje: „Maranatha“, vokiečių kalba reiškiančioje: „Mūsų Viešpatie, ateik!“

Krikščionys ilgisi Jėzaus sugrįžimo, kurį jis pažadėjo aukščiau. Jis pažada, kad grįš ir pasiliks paruošti vietą čia ir mes visi būsime ten, kur jis yra. Jis nuėjo ruoštis grįžimui. Tai buvo jo pasitraukimo priežastis. Kai žmonės, kuriuos mylime kartais ir tada ruošiasi eiti, linkime, kad jie liktų. Bet mes žinome, kad jie turi priežasčių pasitraukti, ir Jėzus taip pat turėjo priežasčių.

Esu tikras, kad Jėzus nekantriai laukia savo sugrįžimo dienos, kaip tai daro visi krikščionys; iš tikrųjų visa kūrinija dejuoja ir ilgisi dienos, kai paveldės Dievo vaikai (Romiečiams 8: 18–22). Ir galbūt tai reiškia grįžti namo ir Jėzui!

Atkreipkite dėmesį į aukščiau esančią Rašto vietą, kur parašyta: „Grįšiu tavęs pas save, kad būtum ten, kur esu aš“. Argi ne puikus pažadas? Šis nuostabus pažadas daug kartų pakartotas Šventajame Rašte. Paulius, rašęs ankstyvajai krikščionių bažnyčiai, sako 1. Tesalonikiečiams 4:16 „Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, šaukiant įsakymą, arkangelo balsui ir Dievo trimito garsui! Bet mano klausimas: ar jis grįš ir pasiliks šį kartą?

Apaštalas Jonas savo pranašiškame laiške Apreiškimo 21: 3-4 skelbia:     
„Tada išgirdau iš sosto garsų balsą, sakantį: Štai Dievo palapinė tarp žmonių! Jis gyvens su jais, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais, jų Dievas. Jis nuvalys kiekvieną jos ašarą ir nebebus mirties, nebebus sielvarto, šauksmo ar skausmo. nes pirmasis praėjo. »

Man tai skamba kaip nuolatinis susitarimas; Jėzus grįžta likti amžinai!

Laukdami šio nuostabaus įvykio, lengvai tapsime nekantrūs. Mums, žmonėms, tiesiog nepatinka laukti; kaip mes žinome, atsibostame, verkšlenome ir dažnai esame priblokšti. Geriau sakyti trumpą aramėjų maldą, kurią jau minėjau „Maranatha“ - tiesiog taip: „Viešpatie Jėzau Kristau, ateik!“ Amen.

malda:

Viešpatie, mes ilgai laukiame tavo sugrįžimo ir džiaugiamės, kad šį kartą pasiliksi ir būsi su mumis! amen

pateikė Cliff Neill