Nukryžiuotas Kristuje

Mirė ir augo Kristuje ir su juo

Visi krikščionys, ar jie tai žino, ar ne, turi dalį Kristaus kryžiaus. Ar buvote ten, kai nukryžiavote Jėzų? Jei esate krikščionis, tai yra, jei tikite Jėzumi, atsakymas yra „taip“, jūs ten buvote. Buvome su juo, nors tuo metu dar nežinojome. Tai gali atrodyti painu. Ką tai iš tikrųjų reiškia? Šiandienos kalba kalbant sakytume, kad susitapatiname su Jėzumi. Mes priimame jį kaip savo Atpirkėją ir Gelbėtoją. Mes priimame jo mirtį kaip užmokestį už visas savo nuodėmes. Bet tai dar ne viskas. Mes taip pat priimame ir dalijamės jo prisikėlimu ir nauju gyvenimu!


Biblijos vertimas „Liuteris 2017“

 

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas klauso mano žodžio ir tiki tuo, kuris mane siuntė, turi amžinąjį gyvenimą ir nebus teisiamas, bet perėjo iš mirties į gyvenimą. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateina valanda ir yra dabar, kai mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą, o tie, kurie jį išgirs, gyvens. Nes kaip Tėvas turi gyvybę savyje, taip Jis atidavė ir Sūnui gyvenimą savyje. ir davė jam galią teisti, nes jis yra Žmogaus Sūnus“ (Jn 5,24-vienas).


„Jėzus jai tarė: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas mane tiki, nors ir numirtų, gyvens“ (Jn 11,25).


„Ką mes į tai pasakysime? Ar išliksime nuodėmėje, kad malonė būtų gausi? Toli gražu! Mes mirę nuodėmei. Kaip mes dar galime jame gyventi? O gal nežinai, kad mes visi, pakrikštyti Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti Jo mirtyje? Mes buvome kartu su juo palaidoti per krikštą mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių per Tėvo šlovę, taip ir mes žengtume naujame gyvenime. Nes jei suaugome su juo ir tapsime panašūs į jį jo mirtyje, būsime panašūs į jį ir prisikėlime. Mes žinome, kad mūsų senis buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas, kad nuo šiol netarnautume nuodėmei. Nes kas mirė, tapo laisvas iš nuodėmės. Bet jei mirėme su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su Juo, žinodami, kad Kristus, prisikėlęs iš numirusių, nebemiršta. mirtis jo nebevaldys. Už tai, ką jis mirė, jis mirė nuodėmei kartą visiems laikams; bet kuo jis gyvena, tuo gyvena Dievui. Taip pat ir jūs: laikykite save mirusiais nuodėmei, gyvenančiais Dievui Kristuje Jėzuje“ (Rom 6,1-vienas).


„Taip ir jūs, mano broliai ir seserys, buvote nužudyti įstatymui per Kristaus kūną, kad priklausytumėte kitam, tam, kuris buvo prikeltas iš numirusių, kad neštume vaisių Dievui. Nes kai mes buvome kūne, mūsų nariuose veržėsi įstatymo kurstomos nuodėmingos aistros, todėl davėme vaisių iki mirties. Bet dabar mes buvome išlaisvinti iš įstatymo ir mirėme tam, kas mus laikė nelaisvėje, kad tarnautume nauju dvasios būdu, o ne senuoju raidės būdu“ (romiečiams). 7,4-vienas).


„Jei Kristus yra jumyse, kūnas miręs dėl nuodėmės, o Dvasia yra gyvybė dėl teisumo“ (romiečiams). 8,10).


„Nes Kristaus meilė mus verčia, nes žinome, kad vienas mirė už visus, todėl visi mirė“2. korintiečiai 5,14).


„Todėl, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas tvarinys; sena praėjo, štai atėjo nauja“2. korintiečiai 5,17).


„Nes jis padarė nuodėme už mus Tą, kuris nepažino nuodėmės, kad jame taptume Dievo teisumu“2. korintiečiai 5,21).


„Nes pagal įstatymą numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Aš esu nukryžiuotas su Kristumi. Aš gyvenu, bet dabar ne aš, o Kristus gyvena manyje. Nes tai, ką dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėdamas į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane“ (Galatams). 2,19-vienas).


„Juk visi, kurie buvote pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi“ (Galatams 3,27).


„Bet tie, kurie priklauso Kristui Jėzui, nukryžiavo savo kūną kartu su jo aistromis ir geismais“ (Galatams). 5,24).


„Toli nuo manęs pasigirti, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, per kurį pasaulis man buvo nukryžiuotas, o aš pasauliui“ (Galatams). 6,14).


„Ir kokia nepaprastai didelė yra jo galia mumyse, kuria mes tikime, veikiant jo galingai jėgai“ (Efeziečiams). 1,19).


„Bet Dievas, turtingas gailestingumo, savo didele meile, kuria mus pamilo, atgaivino mus su Kristumi net tada, kai buvome mirę nuodėmėse – malone esate išgelbėti. Jis mus su juo prikėlė ir kartu su juo įkūrė danguje Kristuje Jėzuje“ (Efeziečiams) 2,4-vienas).


„Tu buvai palaidotas kartu su juo krikšto metu; ir jūs buvote su juo prikelti per tikėjimą Dievo galia, kuris prikėlė jį iš numirusių“ (kolosiečiams). 2,12).


„Jeigu jūs mirėte kartu su Kristumi pasaulio stichijai, kodėl leidžiate sau primesti įstatus, tarsi dar būtumėte gyvi pasaulyje?“ (kolosiečiams) 2,20).


„Jei esate prikelti su Kristumi, ieškokite to, kas yra aukščiau, kur yra Kristus, sėdintis Dievo dešinėje. 2 Ieškokite to, kas aukščiau, o ne to, kas žemėje. 3 Juk jūs esate mirę, o jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve“ (kolosiečiams 3,1-vienas).


„Tai tikrai tiesa: jei mes mirėme su tavimi, mes gyvensime su tavimi“ (2. Timotiejus 2,11).


„Jis pats užnešė mūsų nuodėmes savo kūne ant medžio, kad mes, mirę nuodėmei, gyventume teisumu. Jo žaizdomis tu esi išgydytas“ (1. Petras 2,24).


„Tai yra krikšto rūšis, kuri dabar gelbsti ir jus. Nes joje purvas nenusiplauna nuo kūno, bet mes prašome Dievo geros sąžinės per Jėzaus Kristaus prisikėlimą“1. Petras 3,21).


„Kadangi Kristus kentėjo kūne, apsiginkluokite tokiu pat protu; nes tas, kuris kenčia kūne, turi poilsį nuo nuodėmės"1. Petras 4,1).