Numatymas ir numatymas

681 numatymas numatymasNiekada nepamiršiu atsakymo, kurį atsakė mano žmona Susan, kai pasakiau jai, kad ją labai myliu ir ar ji gali įsivaizduoti ištekėjusią už manęs. Ji pasakė, kad taip, bet pirmiausia ji turės paprašyti tėvo leidimo. Laimei, jos tėvas sutiko su mūsų sprendimu.

Laukimas yra emocija. Ji nekantriai laukia būsimo, teigiamo įvykio. Mes taip pat su džiaugsmu laukėme savo vestuvių dienos ir laiko pradėti naują gyvenimą kartu.

Visi patiriame laukimą. Ką tik santuoką pasiūlęs vyras nekantriai laukia teigiamo atsakymo. Susituokusios poros laukiasi vaiko. Vaikas nekantriai laukia, ką galėtų gauti Kalėdų proga. Mokinys su nedideliu nerimu laukia pažymio, kurį gaus už baigiamąjį egzaminą. Su dideliu nekantrumu laukiame savo išsiilgtų atostogų.

Senasis Testamentas pasakoja apie didelį Mesijo atėjimo laukimą. „Sužadinate garsų džiaugsmą, teikiate didelį džiaugsmą. Prieš jus žmonės džiaugiasi, kaip džiaugiasi derliumi, kaip džiaugiasi grobio dalijimu“ (Izaijas) 9,2).

Evangelijoje pagal Luką randame pamaldžią porą Zachariją ir Elžbietą, gyvenančią dorai, pamaldžiai ir nepriekaištingai prieš Dievą. Jie neturėjo vaikų, nes Elisabeth buvo nevaisinga ir abi buvo labai senos.

Viešpaties angelas atėjo pas Zachariją ir tarė: „Nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta, ir tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, kurį tu pavadinsi Jonu. Ir jūs džiaugsitės ir džiaugsitės, ir daugelis džiaugsis jo gimimu“ (Lk 1,13-vienas).

Ar galite įsivaizduoti, koks džiaugsmas pasklido per Elžbietą ir Zachariją, kai vaikas augo jų įsčiose? Angelas jiems pasakė, kad jų sūnus bus pripildytas Šventosios Dvasios prieš jam gimstant.

„Daugelį izraelitų jis nukreips į Viešpatį, savo Dievą. Ir jis eis pirma jo Elijo dvasia ir jėga, nukreipdamas tėvų širdis į vaikus, o neklusnius – į teisiųjų išmintį, kad paruoštų Viešpačiui tautą, gerai paruoštą“ (Lk. 1,16-vienas).

Jos sūnus bus žinomas kaip Jonas Krikštytojas. Jo tarnystė bus paruošti kelią ateinančiam Mesijui, Jėzui Kristui. Mesijas atėjo – Jo vardas Jėzus, Avinėlis, kuris pašalins pasaulio nuodėmes ir atneš pažadėtąją ramybę. Šventosios Dvasios galia Jo tarnystė tęsiasi ir šiandien, kai mes aktyviai dalyvaujame Jame laukdami Jo sugrįžimo.

Jėzus atėjo ir vėl ateis, kad įvykdytų ir sukurtų viską nauja. Švęsdami Jėzaus gimimą taip pat laukiame antrojo mūsų tobulojo Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo.

Tikroji viltis, kurią turime kaip krikščionys, yra tai, kas iš tikrųjų įgalina mus gyventi. Kiekvienas, kuris pasitiki tikėdamasis tikrai geresnio gyvenimo Dievo karalystėje, galės pakelti visas žemiškas problemas.
Gerbiamas skaitytojau, ar tu supranti, kad atviru protu gali sutikti savo Gelbėtoją Jėzų jau dabar? Kviečiame į darželį. Kokias laukimo emocijas išgyvenate? Ar nustebote, kai svarstote apie detales, kurias pažadėjo jūsų Atpirkėjas, atsiskleidžiančias prieš jūsų akis?

Gregas Viljamsas