Predigten

139 skelbė

Galbūt jūs klausiate: „Kas yra pamokslas?“
Paprasčiausias atsakymas: kalba. Vienas kalba, o daugelis klauso. Šios kalbos tikslas yra padaryti senus Biblijos tekstus suprantamus. Tai apima atsakymą į klausimą: ką senas tekstas turi bendro su manimi ir mano gyvenimu? Jei rimtai užduosite šį klausimą, nustebsite, kokia naujausia yra Biblija. Ši kalba taip pat nori duoti impulsų, kaip mūsų gyvenimas (su Dievu) gali būti sėkmingesnis.

Kaip tai reiškia? Štai palyginimas: jei šiandien perkate techninį prietaisą, jis pateikiamas su naudojimo instrukcijomis. Tai paaiškina, kaip valdyti plokščiąjį ekraną arba navigacijos įrenginį. Be tokios instrukcijos galite atrodyti gana seni. Gyvenimas yra sudėtingesnis nei bet kuris techninis įrenginys. Kodėl nereikėtų retkarčiais gauti pagalbos ir pasiūlymų, kad ji veiktų geriau?

Vikipedija pateikia tokį pamokslo apibrėžimą:
Pamokslas (lot. praedicatio) – tai kalba per religinę šventę, dažniausiai religinio turinio. Pamokslas Naujajame Testamente ir krikščionių garbinime užima ypatingą vietą. Krikščioniškoje teologijoje pamokslo mokymas vadinamas homiletika. Anglų ir prancūzų kalbomis pamokslas vadinasi „Pamokslas“ (iš lot. sermo: mainų kalba, pokalbis; paskaita).

Bryan Chapell savo knygoje „Kristaus pamokslavimas“ rašė:
Sakoma, kad kiekvienas Rašto tekstas yra susijęs su Dievo malone per Kristų. Kai kurie tekstai Jėzui paruošiami vaizduojant išganymo poreikį. Kiti tekstai pranašauja Kristaus atėjimą. Dar kiti atspindi Kristaus išganymo aspektus. Ir dar kiti tekstai vaizduoja atpirkimo padarinius Kristuje, būtent įvairius palaiminimus per Jėzaus malonę. Kai kurie tekstai yra tarsi dar neatsiradusios sėklos. Ryšį su Kristumi galima pamatyti žiūrint iš Naujojo Testamento perspektyvos.