Tiesos dvasia

586 tiesos dvasiaTą naktį, kai Jėzus buvo suimtas, Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kad jie paliks juos, bet atsiųs guodėją, kad ateitų pas juos. „Gerai tau, kad aš išvykstu. Nes jei aš neišeisiu, Guodėjas neateis pas tave. Bet kai eisiu, atsiųsiu jį pas jus“ (Jn 16,7). „Guodėjas“ yra graikiško žodžio „Parakletos“ vertimas. Iš pradžių tai buvo terminas advokatui, kuris pasisakė už priežastį arba pateikė bylą teisme. Ši guodėja yra pažadėtoji Šventoji Dvasia, atėjusi į pasaulį visiškai nauju būdu po Jėzaus žengimo į dangų, per Sekmines. „Kai jis ateis, jis atvers pasaulio akis nuodėmei, teisumui ir teismui; apie nuodėmę: kad jie netiki manimi; apie teisumą: aš einu pas Tėvą, o jūs manęs nebematysite; apie teismą: kad šio pasaulio kunigaikštis būtų teisiamas“ (Jn 16,8-11). Bedieviškasis pasaulis klysta dėl trijų dalykų, pasak Jėzaus: nuodėmės, teisumo ir teismo. Tačiau Šventoji Dvasia atskleistų šias klaidas.

Pirmas dalykas, dėl kurio neteisingas pasaulis klysta, yra nuodėmė. Pasaulis mano, kad nusidėjėliai turi išpirkti savo nuodėmes darydami gerus darbus. Nėra nuodėmės, kurios Jėzus neatleistų. Bet jei tuo netikėsime, mes ir toliau nešime kaltės naštą. Dvasia sako, kad nuodėmė susijusi su netikėjimu, kuris pasireiškia atsisakymu tikėti Jėzumi.

Antras dalykas, dėl kurio pasaulis klysta, yra teisingumas. Ji mano, kad teisingumas yra žmogaus dorybė ir gėris. Tačiau Šventoji Dvasia sako, kad teisumas yra tai, kad pats Jėzus yra mūsų teisumas, o ne mūsų geri darbai.

„Bet aš kalbu apie teisumą prieš Dievą, kuris per tikėjimą Jėzumi Kristumi ateina visiems, kurie tiki. Nes čia nėra jokio skirtumo: jie visi yra nusidėjėliai ir neturi šlovės, kurią turėjo turėti Dievo akivaizdoje, ir yra išteisinti be nuopelnų per jo malonę per atpirkimą, įvykusį per Kristų Jėzų“ (romiečiams). 3,22-24). Tačiau dabar, kai Dievo Sūnus gyveno tobulą, paklusnų gyvenimą mūsų vietoje, kaip Dievas ir žmogus, kaip vienas iš mūsų, žmogiškasis teisumas gali būti pateiktas tik kaip Dievo dovana per Jėzų Kristų.

Trečias dalykas, dėl kurio klysta pasaulis, yra teismas. Pasaulis sako, kad teismas mus pražudys. Bet Šventoji Dvasia sako, kad teismas reiškia piktojo likimą.

„Ką dabar norime apie tai pasakyti? Jei Dievas yra už mus, kas gali būti prieš mus? Kas nepagailėjo ir savo sūnaus, o atidavė jį už mus visus – kaipgi jis mums visko neatiduotų kartu su savimi? (romėnai 8,31-vienas).

Kaip sakė Jėzus, Šventoji Dvasia atskleidžia pasaulio melą ir veda mus į visą tiesą: Nuodėmė kyla iš netikėjimo, o ne iš taisyklių, įsakymų ar įstatymų. Teisingumas ateina per Jėzų, o ne iš mūsų pačių pastangų ir pasiekimų. Nuosprendis yra blogio pasmerkimas, o ne tų, dėl kurių Jėzus mirė ir buvo prikelti kartu su juo. „Jis įgalino mus būti naujosios sandoros tarnais – sandoros, kuri neberemia rašytinio įstatymo, o Dievo Dvasios darbu. Įstatymas neša mirtį, o Dievo Dvasia atgaivina »2. korintiečiai 3,6).

Jėzuje Kristuje ir tik Jėzuje Kristuje jūs susitaikote su Tėvu ir dalijatės Kristaus teisumu bei Kristaus santykiais su Tėvu. Jėzuje esate mylimas Tėvo vaikas. Evangelija iš tiesų yra gera žinia!

autorius Josephas Tkachas