Su kantrybės dirbti

408 su kantrybeVisi žinome posakį „Kantrybė yra dorybė“. Nors Biblijoje nėra, Biblija turi daug ką pasakyti apie kantrybę. Paulius juos vadina Šventosios Dvasios vaisiais (Galatams 5,22). Jis taip pat skatina mus būti kantriems nelaimėje2,12) kantriai laukti to, ko dar neturime (romiečiams 8,25) kantriai ištverti vienas kitą meilėje (Efeziečiams 4,2) ir nepavargti daryti gera, nes jei būsime kantrūs, ir pjausime (Galatams 6,9). Biblija taip pat mums sako: „laukti Viešpaties“ (2 psalmė7,14), bet, deja, šis paciento laukimas kai kurių klaidingai suprantamas kaip pasyvus laukimas.

Vienas iš mūsų regiono ganytojų dalyvavo konferencijoje, kurioje kiekvienas indėlis į diskusiją apie atsinaujinimą ar misiją buvo sutiktas su bažnyčios vadovų atsakymu: „Žinome, kad turėsime tai daryti ateityje, bet kol kas laukiame Viešpaties“. Neabejoju, kad šie lyderiai manė, kad rodo kantrybę laukdami, kol Dievas parodys, kaip kreiptis į ne bažnyčios žmones. Yra ir kitų bažnyčių, kurios laukia Viešpaties ženklo, ar jos turėtų keisti garbinimo dienas ar laiką, kad būtų patogiau naujiems tikintiesiems. Regiono klebonas man pasakė, kad paskutinis dalykas, kurį jis padarė, buvo paklausti vadovų: „Ką jūs laukiate, kol Viešpats darys?“ Tada jis paaiškino, kad Dievas tikriausiai laukia, kol jie įsijungs į jau aktyvią Jo veiklą. Kai jis baigė, iš skirtingų pusių pasigirdo „Amen“.

Kai susiduriame su sunkiais sprendimais, mes visi norėtume gauti iš Dievo ženklą, kurį parodytume kitiems – ženklą, nurodantį, kur eiti, kaip ir kada pradėti. Taip Dievas paprastai neveikia su mumis. Vietoj to jis tiesiog sako „sekite mane“ ir ragina žengti žingsnį į priekį, nesuvokiant smulkmenų. Turėtume prisiminti, kad ir prieš Sekmines, ir po jų Jėzaus apaštalai kartais stengdavosi suprasti, kur juos veda Mesijas. Tačiau, nors Jėzus yra tobulas mokytojas ir vadovas, jie nebuvo tobuli mokiniai ir mokiniai. Mums taip pat dažnai sunku suprasti, ką Jėzus sako ir kur Jis mus veda – kartais bijome eiti toliau, nes bijome, kad nepasiseks. Ši baimė dažnai verčia mus neveikti, o tai klaidingai prilygsta kantrybei – Viešpaties laukimui.

Mums nereikia bijoti savo klaidų ar aiškumo trūkumo dėl tolimesnio kelio. Nors ankstyvieji Jėzaus mokiniai padarė daug klaidų, Viešpats nuolat teikė jiems naujų galimybių prisijungti prie Jo darbo – sekti Juo ten, kur Jis juos vedė, net jei tai reikšdavo pataisymus kelyje. Jėzus veikia panašiai ir šiandien, primindamas, kad bet kokia mūsų patirta „sėkmė“ bus jo, o ne mūsų darbo rezultatas.

Neturėtume jaudintis, jei negalime visiškai suprasti Dievo tikslų. Neaiškumų metu mūsų prašoma būti kantriems, o kai kuriais atvejais tai reiškia laukti Dievo įsikišimo, kol galime žengti kitą žingsnį. Kad ir kokia būtų padėtis, mes visada esame Jėzaus mokiniai, kurie yra pašaukti jo išgirsti ir sekti. Leisdamiesi į šią kelionę atminkite, kad mokomės ne tik maldos ir Biblijos skaitymo. Praktinis pritaikymas užima didelę dalį - mes einame į priekį su viltimi ir tikėjimu (lydimi maldos ir Žodžio), net kai nėra aišku, kur veda Viešpats.

Dievas nori, kad jo bažnyčia būtų sveika, kad ji galėtų augti. Jis nori, kad mes prisijungtume prie jo misijos pasaulyje, žengtume į Evangelijos nukreiptus žingsnius tarnaudami savo namuose. Jei tai padarysime, padarysime klaidų. Kai kuriais atvejais mūsų pastangos pasidalyti Evangelija su nepažįstamais žmonėmis neturės vilčių keliančios sėkmės. Bet mes mokysimės iš klaidų. Kaip ir ankstyvojo Naujojo Testamento bažnyčioje, mūsų Viešpats maloniai panaudos mūsų klaidas, jei joms patikėsime ir prireikus atgailausime. Jis sustiprins ir ugdys mus bei suformuos mus panašius į Kristaus paveikslą. Turėdami šį supratimą, greito rezultato nebuvimą nematysime kaip nesėkmę. Savo laiku ir savo būdu Dievas gali ir duos mūsų pastangoms duoti vaisių, ypač kai šios pastangos nukreiptos nukreipti žmones pas Jėzų gyvenant ir dalijantis gerąja žinia. Pirmieji vaisiai, kuriuos pamatysime, gali paveikti mūsų pačių gyvenimą.

Tikra „sėkmė“ misijoje ir tarnyboje ateina tik vienu būdu: per ištikimybę Jėzui kartu su malda ir bibliniu žodžiu, kuriuo Šventoji Dvasia veda mus į tiesą. Atminkite, kad mes nesužinosime šios tiesos iš karto, o mūsų neveiklumas gali stabdyti mūsų pažangą. Įdomu, ar neveikimas gali būti dėl tiesos baimės. Jėzus ne kartą skelbė savo mokiniams apie savo mirtį ir prisikėlimą, ir bijodami šios tiesos jie buvo laikinai paralyžiuoti savo gebėjimu veikti. Taip dažnai būna ir šiandien.

Kai diskutuojame apie savo dalyvavimą Jėzaus užmegzti ryšius su ne bažnyčios žmonėmis, greitai sulaukiame baimės. Tačiau mums nereikia bijoti, nes „Didesnis tas, kuris yra jumyse, nei tas, kuris yra pasaulyje“.1. Jonas 4,4). Mūsų baimės išnyksta, kai pasitikime Jėzumi ir jo žodžiu. Tikėjimas yra tikras baimės priešas. Štai kodėl Jėzus pasakė: „Nebijok, tik tikėk“ (Mk 5,36).

Kai tikėjimu aktyviai dalyvaujame Jėzaus misijoje ir tarnaujame, nesame vieni. Visos kūrinijos Viešpats stovi šalia mūsų, kaip ir Jėzus seniai ant kalno Galilėjoje (Mato 28,16) buvo pažadėjęs savo mokiniams. Prieš pat pakildamas į dangų, jis davė jiems tai, kas paprastai vadinama pavedimu: „Jėzus atėjo ir jiems pasakė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas: krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios ir mokykite juos vykdyti visko, ką jums įsakiau. Ir štai aš esu su jumis visada iki pasaulio pabaigos“ (Mato 28,18-vienas).

Atkreipkite dėmesį į baigiamąsias eilutes. Jėzus pradeda sakydamas, kad jis turi „visą valdžią danguje ir žemėje“, o baigia šiais užtikrinimo žodžiais: „Aš esu su jumis visada“. Šie teiginiai turėtų suteikti mums didelį paguodą, didelį pasitikėjimą ir didelę laisvę, ką Jėzus mums įsakė: padarykite mano mokiniais visas tautas. Mes tai darome drąsiai – žinodami, kad dalyvaujame To, kuris turi visą galią ir valdžią, darbe. Ir mes tai darome su pasitikėjimu, žinodami, kad jis visada su mumis. Turėdami galvoje šias mintis – o ne tuos, kurie kantrybę supranta kaip tuščią laukimą, – kantriai laukiame Viešpaties, aktyviai dalyvaudami Jo darbe, tapdami Jėzaus mokiniais mūsų bendruomenėse. Tokiu būdu dalyvausime tame, ką galime vadinti darbu su kantrybe. Jėzus įsako mums tai daryti, nes toks yra jo kelias – ištikimybės kelias, nešantis visur esančios jo karalystės vaisius. Taigi pradėkime dirbti kartu su kantrybe.

autorius Josephas Tkachas


PDFSu kantrybės dirbti