Dievas yra su mumis

508 dievas yra su mumisKalėdinis sezonas jau visai šalia. Kaip rūkas, visi Kalėdų ženklai išnyks mūsų laikraščiuose, televizoriuje, vitrinose, gatvėje ir namuose.

Tikriausiai esate girdėję posakį „Kalėdos ateina tik kartą per metus“. Kalėdų istorija yra gera žinia iš Dievo, kuris kartais neateina kaip su Izraelio žmonėmis. Tai istorija apie Emanuelį, „Dievas su mumis“ – kuris visada yra šalia.

Kai iš visų pusių mus užklumpa gyvenimo audros, sunku suvokti, kad Dievas yra su mumis. Galime jausti, kad Dievas miega, kaip tada, kai Jėzus buvo valtyje su savo mokiniais: „Jis įlipo į valtį, ir jo mokiniai nusekė paskui jį. Ir štai jūroje kilo galinga audra, todėl valtis taip pat buvo uždengta bangų. Bet jis miegojo. Ir jie priėjo prie jo, pažadino jį ir tarė: "Viešpatie, padėk, mes žūstame!" (Matas 8,23-vienas).

Tuo metu, kai buvo prognozuojamas Jėzaus gimimas, situacija buvo audringa. Jeruzalė buvo užpulta: „Tada Dovydo namams buvo paskelbta: aramėjai pasistatė stovyklą Efraime. Tada drebėjo jo ir jo žmonių širdys, kaip miško medžiai dreba prieš vėją [audrą]“ (Izaijas) 7,2). Dievas atpažino didžiulę karaliaus Ahazo ir jo žmonių baimę. Taigi jis pasiuntė Izaiją pasakyti karaliui, kad jis nebijotų, nes jo priešams nepasiseks. Kaip ir daugelis iš mūsų tokiose situacijose, karalius Ahazas netikėjo. Dievas vėl atsiuntė Izaiją su kitokia žinia: „Prašyk Viešpaties, savo Dievo, ženklo [kad sunaikinsiu tavo priešus, kaip man buvo pažadėta], nesvarbu, ar tai būtų dugne, ar aukštybėje! (Izaijas 7,10-11). Karalius jautėsi gėdingai išbandęs savo dievą prašydamas jo ženklo. Štai kodėl Dievas per Izaiją pasakė: „Todėl pats Viešpats duos tau ženklą: štai mergelė laukiasi ir pagimdys sūnų, kurį pavadins Emanueliu“ (Izaijas). 7,14). Norėdamas įrodyti, kad jis juos išgelbės, Dievas davė Kristaus gimimo ženklą, kuris bus vadinamas Emanueliu.

Kalėdų istorija turėtų mums kasdien priminti, kad Dievas yra su mumis. Net jei situacija atrodo niūri, net jei praradai darbą, net jei mylimas žmogus mirė, net jei tau nepavyko studijuoti, net jei tavo sutuoktinis tave paliko – Dievas su tavimi!

Nesvarbu, kokia mirusi tavo padėtis, Dievas gyvena tavyje ir atneša gyvybę tavo mirusiai situacijai. "Ar tu tuo tiki"? Prieš pat Jėzų nukryžiuojant ir grįžtant į dangų, jo mokiniai labai susirūpino, kad jo nebebus su jais. Jėzus jiems pasakė:

„Bet kadangi aš jums tai kalbėjau, jūsų širdis pilna liūdesio. Bet aš tau pasakysiu tiesą: tau gerai, kad aš išvykstu. Nes jei aš neišeisiu, Guodėjas neateis pas jus. Bet jei aš eisiu, atsiųsiu jį pas jus“ (Jn 16,6 -8). Ta Guodėja yra jumyse gyvenanti Šventoji Dvasia. „Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris prikėlė Jėzų iš numirusių, tai tas, kuris prikėlė iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo jumyse gyvenančia Dvasia“ (romiečiams). 8,11).

Dievas visada su tavimi. Patirkite Jėzaus buvimą šiandien ir per amžius!

pateikė Takalani Musekwa


PDFDievas yra su mumis