Media


Bronzinė gyvatė

698 bronzinė gyvatėKalbėdamas Nikodemui, Jėzus paaiškino įdomią paralelę tarp gyvatės dykumoje ir jo paties: „Kaip Mozė iškėlė gyvatę dykumoje, taip turi būti iškeltas Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą, turėtų gyvenimą. “ (Jn 3,14-vienas).

Ką Jėzus tuo norėjo pasakyti? Izraelitai pajudėjo nuo Horo kalno link Raudonosios jūros, kad aplenktų Edomo žemę. Kelyje jie susierzino ir kalbėjo prieš Dievą ir Mozę: „Kodėl išvedei mus iš Egipto mirti dykumoje? Nes čia nėra nei duonos, nei vandens, ir šis menkas maistas mūsų bjaurisi“ (4. Mozė 21,5).

Sie beschwerten sich darüber, weil es kein Wasser gab. Sie verabscheuten das Manna, das Gott ihnen zur Verfügung stellte. Sie konnten das Ziel, das Gott für sie geplant hatte - das gelobte Land - nicht erkennen und murrten deshalb. Giftschlangen kamen in das Lager und führte zu zahlreichen Todesfällen. Diese Situation veranlasste die Menschen dazu, ihre Sünde zu erkennen, Mose um Fürsprache zu bitten und auf Gott zu vertrauen. Als Reaktion auf diese Fürsprache wies Gott Mose an: «Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange…

Skaityti daugiau ➜

Būdamas kartu su Jėzumi

544 bendrumas su JėzumiKokia jūsų dabartinė gyvenimo situacija? Ar gyvenime nešiojiesi naštas, kurios tave slegia ir kamuoja? Ar išnaudojote savo jėgas ir pasiekėte savo galimybių ribą? Jūsų gyvenimas toks, kokį jį išgyvenate dabar, jus vargina, nors trokštate gilesnio poilsio, bet nerandate. Jėzus kviečia ateiti pas jį: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Noriu tave atgaivinti. Imk mano jungą ir mokykis iš manęs; nes aš romus ir nuolankios širdies; taip rasite poilsį savo sieloms. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“ (Mt 11,28-30). Ką Jėzus mums įsako savo kreipimusi? Jis mini tris dalykus: „Ateik pas mane, imk ant savęs mano jungą ir mokykis iš manęs“.

Ateik pas mane

Jėzus kviečia mus ateiti gyventi jo akivaizdoje. Jis atveria mums duris užmegzti glaudesnius santykius per buvimą su juo. Turėtume džiaugtis būdami su juo ir likdami su juo. Jis kviečia mus puoselėti daugiau bendrystės su juo ir intensyviau jį pažinti, kad mums būtų malonu jį pažinti ir pasitikėti tuo, kas jis yra.

Imk mano jungą ant savęs

Jesus sagt seinen Zuhörern, dass sie nicht nur zu ihm kommen sollen, sondern sie sollen auch sein Joch auf sich nehmen. Beachten Sie, dass Jesus nicht nur von seinem „Joch“ spricht,…

Skaityti daugiau ➜