Įsakyk savo darbus Viešpačiui

432 Įsakyk Viešpačiui tavo darbusŪkininkas, važiavęs pikapu pagrindiniu keliu, pamatė autostopininką su sunkia kuprine. Jis sustojo ir pasiūlė jam pasivažinėti, kurį autostopininkas mielai priėmė. Kurį laiką pavažiavęs ūkininkas žvilgtelėjo į galinio vaizdo veidrodėlį ir pamatė, kad autostopininkas sunkvežimio gale buvo susikūpręs, o sunkią kuprinę tebemeta ant pečių. Ūkininkas sustojo ir sušuko: „Ei, kodėl nenusiėmus kuprinės ir nepadėjus ant gulto?“ „Viskas gerai“, – atsakė autostopininkas. „Tu neturi dėl manęs jaudintis. Tiesiog nuvesk mane į tikslą ir aš būsiu laimingas“.

Kaip tai juokinga! Tačiau daugelis krikščionių laikosi tokio požiūrio. Jie džiaugiasi, kad juos paima į dangų vežančiu „greitosios pagalbos automobiliu“, tačiau kelionės metu krūvio nuo pečių nenuima.

Tai prieštarauja tiesai, kurią randame Biblijoje – ir tiesa palengvins jūsų naštą! 1 patarlėse6,3 Karalius Saliamonas vėl parodo mums vieną iš savo spindinčių brangakmenių: „Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo tikslas bus sėkmingas.“ Šioje eilutėje yra daugiau nei siekis būti pareigingu krikščioniu. „Komanda“ čia pažodžiui reiškia „riedėti (įjungti)“. Tai kažkaip susiję su ko nors ridenimu ar perdavimu nuo savęs kam nors kitam. Įtrauktas pranešimas 1. Pradžios 29 knygoje aiškiai pasakyta. Jokūbas priėjo prie šulinio pakeliui į Paddan-Aram, kur sutiko Rachelę. Ji ir kiti norėjo pagirdyti savo avis, bet sunki uola uždengė šulinio žiotis. Jokūbas „atsikėlė ir nuritino akmenį nuo

šulinio anga“ (10 eil.) ir pagirdė avis. Hebrajiškas žodis „apvertė“ yra tas pats žodis kaip „įsakymas“ Patarlių 1 skyriuje6,3. Ritėjimo išraiška naštos ant Dievo ritimo prasme taip pat yra 3 psalmėje7,5 ir 55,23 rasti. Tai reiškia visišką priklausomybę nuo Dievo. Panašiai rašė apaštalas Petras: „Visi jūsų rūpesčiai

mesti į jį; nes jis tavimi rūpinasi“ (1. Petras 5,7). Graikiškas žodis „mesti“ iš esmės reiškia tą patį, ką hebrajiškas žodis „įsakymas“, kuris taip pat verčiamas „rutėti arba mesti“. Tai yra mūsų sąmoningas veiksmas. Žodį „mesti“ randame ir pasakojime apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, kur jis jojo ant asilo.

„Ir jie užsimetė savo drabužius ant asilaičio“ (Luko 1 Kor9,35). Tai, kas tau rūpi, mesk ant mūsų Viešpaties nugaros. Jis tuo pasirūpins, nes rūpinasi tavimi.

Negalite kam nors atleisti? Mesk tai Dievui! ar tu piktas Mesk tai Dievui! Ar tu išsigandęs? Mesk tai Dievui! Pavargote nuo neteisybės šiame pasaulyje? Mesk tai Dievui! Ar bendraujate su sunkiu žmogumi? Užmesk naštą Dievui! Ar jus skriaudė? Mesk tai Dievui! Ar tu beviltiška? Mesk tai Dievui! Bet tai dar ne viskas. Dievo kvietimas „mesti į jį“ yra besąlygiškas. Saliamonas rašė, kad ką bedarytume, meskime tai ant Dievo. Keliaudami per gyvenimą, meskite viską ant Dievo – visus savo planus, viltis ir svajones. Kai viską metate ant Dievo, nemeskite to tik savo mintyse. Tikrai daryk. Išdėstykite savo mintis žodžiais. Kalbėkitės su Dievu. Būkite konkretūs: „Tegul jūsų prašymai būna žinomi Dievui“ (Filipiečiams 4,6). Pasakyk jam: „Aš nerimauju dėl...“ „Perduosiu tau. Tai tavo. Aš nežinau ką daryti". Malda kuria santykį ir Dievas labai trokšta, kad kreiptumeis į Jį. Jis nori, kad leistume Jam tapti mūsų gyvenimo dalimi. Jis nori tave pažinti per save! Dievas nori tave išgirsti – kokia mintis!

Senajame Testamente žodis „įsakymas“ kartais verčiamas „patikėti“. Išplėstinė Biblija verčia 1 Patarles6,3 taip: „Užveskite [arba meskite] savo darbus ant Viešpaties [įsakyk/patikėkite juos visiškai jam].“ Kad ir kas tai būtų, patikėkite jam. Apvyniokite jį ant jo. Pasitikėk Dievu, kad jis tuo pasirūpins ir padarys tai, kas jo valia. Palikite tai su juo ir būkite ramūs. Kas bus ateityje? Dievas „išpildys tavo planus“. Jis suformuos mūsų troškimus, norus ir planus, kad viskas atitiktų Jo valią, ir įdės savo troškimus į mūsų širdis, kad jie taptų mūsų (3 psalmė).7,4).

Nuimkite krovinį nuo pečių. Dievas kviečia mus viską jam sudėti. Tuomet jūs galite pasitikėti savimi ir vidine ramybe, jūsų planai, norai ir rūpesčiai tam tikru būdu bus įvykdyti, nes jie atitinka Dievo norus. Tai kvietimas, kurio neturėtumėte atmesti!      

pateikė Gordonas Greenas


PDFĮsakykite savo darbus Viešpačiui