Dangaus teisėjas

206 dangaus teisėjas Kai suprantame, kad gyvename, esame ir esame Kristuje, Tam, kuris sukūrė viską ir viską atpirko ir kuris mus besąlygiškai myli (Apd 12,32:1,19; Kolosiečiams 20: 3,16-17; Jono 1: 2,2), mes galime bijoti ir jaudintis dėl „kur mes esame su Dievu“ ir pradėti nuo jo meilės tikrumo bei vadovaujančios galios ilsėtis savo gyvenime. Evangelija yra gera žinia, ir tai tikrai gera žinia ne tik keliems, bet ir visiems, kaip mes skaitome Jono.

Liūdna, bet tiesa, kad daugelis tikinčių krikščionių bijo galutinio teismo sprendimo. Gal ir tu. Galų gale, jei esame sąžiningi su savimi, visi žinome, kad mums nepakanka tobulo Dievo teisingumo daugeliu aspektų. Tačiau svarbiausias dalykas, kurį turime atsiminti apie teismą, yra teisėjo tapatybė. Galutinis teismo sprendimas yra ne kas kitas, o Jėzus Kristus, mūsų Atpirkėjas!

Kaip žinote, Apreiškimo knyga turi daug ką pasakyti apie Paskutinįjį teismo sprendimą, o kai kurie iš jų gali atrodyti baisiai, kai galvojame apie savo nuodėmes. Tačiau apreiškimas turi daug ką pasakyti apie teisėją. Ji vadina jį tuo, kuris „myli mus ir per kraują mus atleidžia nuo nuodėmių“. Jėzus yra teisėjas, kuris myli nusidėjėlius, kuriuos jis teisia tiek, kad jis mirė už juos, ir stovėjo už juos savo vietoje ir už juos! Negana to, jis prisikėlė iš numirusių už ją ir įtraukė ją į Tėvo, kuris ją myli tiek, kiek Jėzus, gyvenimą ir buvimą. Tai mus pripildo palengvėjimo ir džiaugsmo. Kadangi teisėjas yra pats Jėzus, mums nėra jokios priežasties bijoti teismo.

Dievas myli nusidėjėlius, tame tarpe ir tave, kad Tėvas siuntė Sūnų ginti žmonių reikalus ir atkreipti pas Jį visus, tame tarpe ir tave. (Jono 12,32), pakeisdami mūsų protus ir širdis per Šventąją Dvasią. Dievas nebando surasti tau blogo dalyko, kad atitrauktų tave nuo Jo karalystės. Ne, jis nuoširdžiai nori tavęs savo karalystėje ir niekada nenustos tavęs traukti ta linkme.

Atkreipkite dėmesį, kaip Jėzus šioje Jono Evangelijos ištraukoje apibūdina amžinąjį gyvenimą: „Bet amžinasis gyvenimas atpažįsta jus, kurie esate tikrasis Dievas ir kuriuos jūs esate išsiuntę, Jėzų Kristų“. (Jono 17,3). Pažinti Jėzų nėra sunku ar sudėtinga. Nereikia slapto rankos gesto iššifruoti ar spręsti galvosūkius. Jėzus tiesiog pasakė: „Ateikite pas mane visi, kurie esate darbingi ir apsunkinti, noriu jus atnaujinti“. (Mato 11,28).

Tiesiog kreipiamės į jį. Jis padarė viską, kas būtina, kad tave vertų. Jis jau atleido tau visas tavo nuodėmes. Kaip rašė apaštalas Paulius: „Dievas parodo savo meilę mums tuo, kad Kristus mirė už mus, kai mes dar buvome nusidėjėliai“. (Romėnai 5,8). Dievas nelaukia, kol būsime pakankamai geri, kol Jis mums atleis ir pavers mus savo vaikais - Jis jau tai padarė.

Kai atsigręžiame į Dievą ir pasitikime Jėzumi Kristumi, įgyjame naują gyvenimą. Šventoji Dvasia apsigyvena mumyse ir pradeda nuplėšti storą mūsų nuodėmingumo sluoksnį - nuodėmingus įpročius, požiūrį ir mąstymo būdus -, iš vidaus į išorę paversdama Kristaus paveikslu.

Kartais tai gali būti skausminga, bet kartu ir atpalaiduojanti bei gaivinanti. Dėl to mes augame tikėdami ir vis labiau pažįstame ir mylime savo Gelbėtoją. Ir kuo daugiau žinome apie savo Gelbėtoją, kuris yra ir mūsų teisėjas, tuo mažiau bijome teismo. Jei pažįstame Jėzų, pasitikime Jėzumi ir galime visiškai pasitikėti savo išgelbėjimu. Svarbu ne tai, kokie mes geri; tai niekada nebuvo esmė. Visada buvo kalbama apie tai, koks jis geras. Tai gera žinia - geriausios naujienos, kurias bet kas gali išgirsti!

autorius Josephas Tkachas


PDFDangaus teisėjas