Dangaus teisėjas

206 dangaus teisėjasKai suprantame, kad gyvename, judame ir esame Kristuje, Tame, kuris viską sukūrė ir viską atpirko ir besąlygiškai mus myli (Apd 1).2,32; Kolosiečiai 1,19-20; Jonas 3,16-17), mes galime įdėti visą baimę ir nerimą dėl to, kur esame su Dievu, ir pradėti iš tikrųjų ilsėtis Jo meilės ir vadovaujančios galios mūsų gyvenime tikrumu. Evangelija yra gera žinia, ir iš tikrųjų tai gera žinia ne tik nedaugeliui, bet ir visiems žmonėms, kaip ir mes 1. Jonas 2,2 perskaityti.

Liūdna, bet tiesa, kad daugelis tikinčių krikščionių bijo galutinio teismo sprendimo. Gal ir tu. Galų gale, jei esame sąžiningi su savimi, visi žinome, kad mums nepakanka tobulo Dievo teisingumo daugeliu aspektų. Tačiau svarbiausias dalykas, kurį turime atsiminti apie teismą, yra teisėjo tapatybė. Galutinis teismo sprendimas yra ne kas kitas, o Jėzus Kristus, mūsų Atpirkėjas!

Kaip žinote, Apreiškimo knyga turi daug ką pasakyti apie Paskutinį teismą, ir kai kurie iš jų gali pasirodyti bauginantys, kai galvojame apie savo nuodėmes. Tačiau Apreiškimas turi daug ką pasakyti apie teisėją. Ji vadina jį „Tas, kuris mus myli ir savo krauju išpirkinėja iš mūsų nuodėmių“. Jėzus yra teisėjas, kuris myli nusidėjėlius, kuriuos taip teisia, kad mirė už juos ir stojo už juos jų vietoje ir už juos! Negana to, jis prisikėlė jai iš numirusių ir atvedė ją į Tėvo, kuris ją myli taip pat, kaip Jėzus, gyvenimą ir akivaizdą. Tai užpildo mus palengvėjimu ir džiaugsmu. Kadangi pats Jėzus yra teisėjas, nėra ko bijoti teismo.

Dievas taip myli nusidėjėlius, taip pat ir jus, kad Tėvas atsiuntė Sūnų užtarti žmonijos reikalą, patraukdamas visus žmones, įskaitant jus, prie savęs (Jn 1).2,32) perkeičiant mūsų protus ir širdis per Šventąją Dvasią. Dievas nesistengia rasti tavyje blogų dalykų, kad nepatektų į Jo karalystę. Ne, jis nuoširdžiai nori tavęs savo karalystėje ir niekada nenustos tavęs traukti ta linkme.

Atkreipkite dėmesį, kaip Jėzus apibrėžia amžinąjį gyvenimą šioje Jono evangelijos ištraukoje: „Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, kuris vienintelis esi tikrasis Dievas ir kurį tu siuntei, Jėzų Kristų“ (Jn 1).7,3). Pažinti Jėzų nėra sunku ar sudėtinga. Nėra slapto rankos gesto, kurį reikia iššifruoti, ar galvosūkių, kuriuos reikia išspręsti. Jėzus tiesiog pasakė: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu“ (Mato evangelija). 11,28).

Tereikia atsigręžti į Jį. Jis padarė viską, ko reikia, kad taptum vertas. Jis jau atleido tau visas tavo nuodėmes. Kaip rašė apaštalas Paulius: „Dievas savo meilę mums parodo tuo, kad Kristus mirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai“ (romiečiams). 5,8). Dievas nelaukia, kol būsime pakankamai geri, kad mums atleistų ir padarytų mus savo vaikais – Jis tai jau padarė.

Kai atsigręžiame į Dievą ir pasitikime Jėzumi Kristumi, įgyjame naują gyvenimą. Šventoji Dvasia apsigyvena mumyse ir pradeda nuplėšti storą mūsų nuodėmingumo sluoksnį - nuodėmingus įpročius, požiūrį ir mąstymo būdus -, iš vidaus į išorę paversdama Kristaus paveikslu.

Kartais tai gali būti skausminga, bet kartu ir atpalaiduojanti bei gaivinanti. Dėl to mes augame tikėdami ir vis labiau pažįstame ir mylime savo Gelbėtoją. Ir kuo daugiau žinome apie savo Gelbėtoją, kuris yra ir mūsų teisėjas, tuo mažiau bijome teismo. Jei pažįstame Jėzų, pasitikime Jėzumi ir galime visiškai pasitikėti savo išgelbėjimu. Svarbu ne tai, kokie mes geri; tai niekada nebuvo esmė. Visada buvo kalbama apie tai, koks jis geras. Tai gera žinia - geriausios naujienos, kurias bet kas gali išgirsti!

autorius Josephas Tkachas


PDFDangaus teisėjas