Patirti Dievą visais pojūčiais

521 patirk dievą visais savo pojūčiaisEsu tikras, kad visi meldžiamės, kad netikintieji, kuriuos mylime – šeima, draugai, kaimynai ir bendradarbiai – suteiktų Dievui šansą. Kiekvienas iš jų turi savo požiūrį į Dievą. Ar Dievas, kurį jie įsivaizduoja, yra triasmenis Dievas, apreikštas Jėzuje? Kaip galime padėti jiems giliai asmeniškai pažinti šį Dievą? Karalius Dovydas rašė: „Paragaukite ir pamatysite, kad Viešpats yra geras! (3 psalmė4,9 Naujasis Ženevos vertimas). Kaip galime padėti jiems atsiliepti į šį kvietimą? Tai nėra rinkodaros triukas – Dovydas atkreipia dėmesį į gilią tiesą, kad Dievas apie save atskleidžia kiekvienam jo ieškančiam. Jis kviečia mus į tvirtą, gyvenimą keičiantį ryšį su Dievu, apimantį visus mūsų žmogiškosios egzistencijos aspektus!

Skanu, kad Viešpats yra geras

Skonis? Taip! Patirti tobulą Dievo gėrį yra tarsi skanus maistas ar gėrimas, kuris paglosto liežuvį. Pagalvokite apie karčią, lėtai tirpstantį šokoladą ar harmoningai subrandintą raudoną vyną, kuris supa jūsų liežuvį. Arba pagalvokite apie jautienos jautienos filė gabalėlio, pagardinto puikiu druskos ir prieskonių mišiniu, skonį. Kažkas panašaus nutinka, kai pažįstame Jėzuje apreikštą Dievą. Mes norime, kad šlovingas gėrėjimasis jo gerumu truktų amžinai!

Meditacija apie Trejybės Dievo būties turtingumą ir Jo kelių sudėtingumą pažadina Dievo dalykų alkį. Jėzus pasakė: „Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo; nes jie bus pasotinti“ (Mato 5,6 Naujasis Ženevos vertimas). Pažindami Dievą asmeniškai, trokštame teisingumo – gerų ir teisingų santykių – kaip ir Dievas. Ypač kai viskas blogai, šis potraukis yra toks stiprus, kad mums skauda, ​​lyg būtume alkani ar ištroškę. Matome tokį intensyvumą Jėzaus tarnystėje aplinkiniams ir jo skausmą dėl tų, kurie atmeta Dievą. Tai matome iš Jo troškimo sutaikyti santykius, ypač mūsų santykius su Jo Dangiškuoju Tėvu. Jėzus, Dievo Sūnus, atėjo užmegzti tą gerą ir visavertį teisingą santykį su Dievu – dalyvauti Dievo darbe, kad visi santykiai būtų teisingi. Pats Jėzus yra gyvybės duona, kuri numalšina mūsų gilų alkį ir mūsų viltį turėti gerus ir teisingus santykius. Paragaukite, kad Viešpats maloningas!

Žiūrėk, kad Viešpats būtų geras

Pažiūrėk? Taip! Per regėjimą matome grožį ir suvokiame formą, atstumą, judėjimą ir spalvas. Prisiminkite, kaip apmaudu, kai tai, ką labai norime pamatyti, yra užtemdyta. Pagalvokite apie aistringą paukščių stebėtoją, kuris girdi ilgai ieškomos retos rūšies garsą, bet nemato. Arba nusivylimas, kai naktį bandoma rasti kelią nepažįstamame tamsiame kambaryje. Tada pagalvokite apie tai: kaip galime patirti nematomo ir transcendentiško, žmogaus nesuvokiamo Dievo gerumą? Šis klausimas man primena tai, ko galbūt šiek tiek nusivylęs Mozė prašė Dievo: „Leisk man pamatyti tavo šlovę!“ Į ką Dievas atsakė: „Aš leisiu visam savo gerumui praeiti prieš tavo veidą“ (2. 3 pirmadienis3,18-vienas).

Hebrajiškas šlovės žodis yra „kabod“. Originalus vertimas yra svoris ir buvo naudojamas išreikšti Dievo visumos spindesį (matomą visiems ir džiaugsmą visiems) - visą jo gerumą, šventumą ir bekompromisę ištikimybę. Kai matome Dievo šlovę, viskas, kas paslėpta, pašalinama ir mes matome, kad mūsų trivietis Dievas yra tikrai geras ir kad jo keliai visada yra teisingi. Savo teisumo ir teisingumo šlovėje Dievas pasiryžęs viską sutvarkyti. Mūsų taikos ir gyvybę teikiančios meilės Dievas yra prieš bet kokį blogį ir garantuoja, kad blogis neturi ateities. Trejybės Dievas spindi savo šlove ir atskleidžia savo esmę ir buvimą - savo gailestingos ir teisingos malonės pilnatvę. Dievo šlovės šviesa šviečia mūsų tamsoje ir atskleidžia Jo grožio spindesį. Žiūrėk, kad Viešpats yra geras.

Atradimų kelionė

Pažintis su Trigubu Dievu nėra tas pats, kaip greitai užkąsti greito maisto patiekalų ar atsainiai žiūrėti trijų minučių trukmės vaizdo klipą. Norint pažinti Jėzuje Kristuje apreikštą Dievą, būtina pašalinti mūsų akiratį nuo akių ir sugrąžinti skonio pojūtį. Tai reiškia, kad stebuklingai išgydoma, norint pamatyti ir paragauti Dievo tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Netobuli mūsų pojūčiai yra per silpni ir pažeisti, kad suvoktume transcendentinio, šventojo Dievo pilnatvę ir šlovę. Šis gydymas yra viso gyvenimo dovana ir užduotis - nuostabi, atsiskleidžianti atradimų kelionė. Tai tarsi gausus patiekalas, kurio skonis sprogsta per kelis patiekalus, kiekvienam patiekalui pralenkiant ankstesnį. Tai tarsi įtikinamas tęsinys su daugybe epizodų, kuriuos galite žiūrėti, bet niekada nepavargdami ir nenuobodžiaudami.  

Nors tai yra atradimų kelionė, mokymasis apie triasmenį Dievą visoje jo šlovėje sukasi aplink vieną centrinį tašką – tai, ką matome ir atpažįstame Jėzaus asmenyje. Kaip Emanuelis (Dievas su mumis), jis yra Viešpats ir Dievas, kuris tapo matomu ir apčiuopiamu žmogumi. Jėzus tapo vienu iš mūsų ir gyveno tarp mūsų. Žvelgdami į jį, kaip pavaizduota Šventajame Rašte, atrandame jį, kuris yra „pilnas malonės ir tiesos“, ir matome „viengimio Sūnaus, kilusio iš Tėvo“ „šlovę“ (Jonas). 1,14 Naujasis Ženevos vertimas). Nors „Dievo niekas niekada nematė... Viengimis Sūnus mums apreiškė Jį, kuris yra pats Dievas ir sėdi šalia Tėvo“ (Jonas). 1,18 Naujasis Ženevos vertimas). Kad pamatytume Dievą tokį, koks Jis yra iš tikrųjų, mums reikia žiūrėti tik į Sūnų!

Eik ir pasakyk toliau

Psalmėje 34 pavaizduotas vienas Dievas, kuris yra malonus, teisus, mylintis ir asmeniškas - Dievo, kuris nori, kad jo vaikai patirtų jo buvimą ir gerumą, ir išlaisvina juos nuo blogio. Jis pasakoja apie Dievą, kuris yra toks tikras, kad mūsų gyvenimas pasikeičia amžiams, o mūsų širdys, kaip Mozė, ilgisi jo ir jo kelių. Tai yra Trejybės Dievas, kurį pristatome savo artimiesiems ir artimiesiems. Mes, Jėzaus pasekėjai, esame pašaukti dalyvauti mūsų Viešpaties evangelizacijos tarnystėje, dalijantis Evangelija (gerąją naujiena), kad Viešpats yra tikrai geras Dievas. Paragaukite, pamatykite ir perduokite, kad Viešpats yra geras.

pateikė Gregas Williamsas


PDFPatirti Dievą visais pojūčiais