Nematomas tampa matomas

Praėjusiais metais Dulleso oro uoste buvo surengta mikrofotografijos paroda, specialiai sukurta parodyti ląsteles 50.000 kartų padidinta. Sienos dydžio vaizdai parodė, pradedant atskirais vidinės ausies plaukeliais, kurie turi lemiamą pusiausvyrą, atskiromis smegenų srities dalimis, kur gaunami signalai. Paroda pasiūlė retą ir gražų nematomo pasaulio įžvalgą, kuri man priminė svarbią mūsų, kaip krikščionių, kasdienio gyvenimo dalį: tikėjimą.

Laiške hebrajams skaitome, kad tikėjimas yra tvirtas pasitikėjimas tuo, ko tikimasi, įsitikinimas nematomais faktais (Schlachter 2000). Kaip ir tos nuotraukos, tikėjimas parodo mūsų reakciją į realybę, kurios negalima tiesiog suvokti mūsų penkiais pojūčiais. Tikėjimas, kad Dievas egzistuoja, kyla iš klausos ir su Šventosios Dvasios pagalba tampa tvirtu įsitikinimu. Tai, ką girdėjome apie Dievo prigimtį ir charakterį, matomą Jėzuje Kristuje, verčia mus pasitikėti Juo ir jo pažadais, net jei jų visiškas išsipildymas dar laukia. Pasitikėjimas Dievu ir jo žodžiu aiškiai parodo meilę jam. Kartu tampame vilties, kurią turime Dievo suverenume, nešėjais, kurie nugalės visą blogį gėriu, nušluostys visas ašaras ir viską sutvarkys.

Viena vertus, mes turėtume žinoti, kad vieną dieną kiekvienas kelias nusilenks ir liežuvis prisipažins, kad Jėzus yra Viešpats, kita vertus, mes žinome, kad laikas dar neatėjo. Nė vienas iš mūsų niekada nematėme artėjančios Dievo karalystės. Todėl Dievas tikisi, kad mes išlaikysime tikėjimą likusiu pereinamuoju laikotarpiu: tikėjimą ar pasitikėjimą Jo pažadais, Jo gerumu, Jo teisumu ir Jo meile mums, kaip Jo vaikams. Tikėjimu esame jam paklusnūs ir tikėdami galime padaryti nematomą Dievo karalystę matomą.

Pasitikėdami Dievo pažadais ir įgyvendindami Kristaus mokymus per Šventosios Dvasios malonę ir jėgą, galime duoti gyvą liudijimą apie Dievo ateinančią valdymą čia ir dabar, tiesiog savo veiksmais, kalbomis ir tuo būdu kaip mes mylime savo bendražygius.

autorius Josephas Tkachas


PDFNematomas tampa matomas