Dievas mus myli

728 Dievas mus myliAr žinote, kad daugumai Dievą tikinčių žmonių sunku patikėti, kad Dievas juos myli? Žmonėms lengva įsivaizduoti Dievą kaip Kūrėją ir Teisėją, bet siaubingai sunku įsivaizduoti Dievą kaip Tą, kuris juos myli ir labai jais rūpinasi. Tačiau tiesa ta, kad mūsų be galo mylintis, kūrybingas ir tobulas Dievas nekuria nieko, kas prieštarautų jam pačiam, kas prieštarautų jam pačiam. Viskas, ką Dievas sukuria, yra gera, tobulas Jo tobulumo, kūrybiškumo ir meilės pasireiškimas visatoje. Visur, kur randame priešingybę – neapykantą, savanaudiškumą, godumą, baimę ir nerimą – ne todėl, kad Dievas viską taip sukūrė.

Kas yra blogis, jei ne iškreipimas to, kas iš pradžių buvo gėris? Viskas, ką sukūrė Dievas, įskaitant mus, žmones, buvo nepaprastai gera, tačiau piktadarystė gimdo blogį. Jis egzistuoja todėl, kad piktnaudžiaujame gera laisve, kurią mums suteikė Dievas, norėdami nutolti nuo Dievo, mūsų būties šaltinio, užuot priartėję prie Jo.

Ką tai reiškia mums asmeniškai? Tiesiog taip: Dievas sukūrė mus iš savo nesavanaudiškos meilės gelmės, iš savo beribės tobulumo saugyklos ir iš savo kūrybinės galios. Tai reiškia, kad esame visiškai sveiki ir geri, kaip jis mus sukūrė. Bet kaip su mūsų problemomis, nuodėmėmis ir klaidomis? Visa tai yra nutolimo nuo Dievo, kuris mus sukūrė ir palaiko mūsų gyvenimą kaip mūsų būties šaltinį, rezultatas.
Kai nusigręžiame nuo Dievo savo kryptimi, nuo Jo meilės ir gerumo, negalime pamatyti, koks Jis yra iš tikrųjų. Matome jį kaip baisų teisėją, kurio reikia bijoti, laukiantį, kad mus įskaudintų ar atkeršytų už bet kokią mūsų padarytą skriaudą. Bet Dievas ne toks. Jis visada geras ir visada mus myli.

Jis nori, kad mes jį pažintume, kad patirtume jo ramybę, džiaugsmą, jo gausią meilę. Mūsų Gelbėtojas Jėzus yra Dievo prigimties atvaizdas ir viską pakelia savo galingu Žodžiu (Hebrajams 1,3). Jėzus mums parodė, kad Dievas yra su mumis, kad jis myli mus, nepaisant mūsų beprotiškų bandymų nuo jo bėgti. Mūsų Dangiškasis Tėvas trokšta, kad atgailautume ir atvyktume į Jo namus.

Jėzus papasakojo istoriją apie du sūnus. Vienas iš jų buvo toks pat kaip tu ir aš. Jis norėjo būti savo visatos centru ir susikurti savo pasaulį. Todėl jis pareikalavo pusės savo palikimo ir pabėgo kuo toliau, gyvendamas tik tam, kad patiktų sau. Tačiau jo atsidavimas sau patikti ir gyventi sau nepasiteisino. Kuo daugiau naudojo savo pinigus iš palikimo sau, tuo blogiau jautėsi ir darėsi nelaimingesnis.

Iš apleisto gyvenimo gelmių mintys grįžo į tėvą ir namus. Trumpą, šviesią akimirką jis suprato, kad viską, ko labai nori, ko jam iš tikrųjų reikia, viską, kas leido jaustis gerai ir laimingai, galima rasti tiesiog jo tėvo namuose. Tos tiesos akimirkos stiprybėje, akimirksniu netrukdomame sąlytyje su tėvo širdimi, jis išplėšė save iš kiaulių lovio ir pradėjo eiti namo. Jis vis svarstė, ar jo tėvas išvis priims tokį kvailį ir nevykėlį, koks jis tapo.

Likusią istorijos dalį žinote – ji yra Luko 1 skyriuje5. Tėvas ne tik vėl jį priėmė, bet ir pamatė ateinantį, kai jam dar buvo toli; jis nuoširdžiai laukė savo sūnaus palaidūno. Ir jis nubėgo jo pasitikti, apkabinti ir apipilti ta pačia meile, kurią visada jam jautė. Jo džiaugsmas buvo toks didelis, kad jį reikėjo švęsti.

Buvo kitas brolis, vyresnysis. Tas, kuris liko su tėvu ir nepabėgo ir, rodos, nesujaukė savo gyvenimo. Šis brolis, išgirdęs apie šventę, supyko ir supyko ant brolio bei tėvo ir į namus neis. Bet jo tėvas taip pat išėjo pas jį ir iš tos pačios meilės kalbėjosi su juo ir apipylė ta pačia begaline meile, kuria apipylė savo piktąjį sūnų.

Ar pagaliau vyresnysis brolis atsisuko ir prisijungė prie šventės? Jėzus mums to nesakė. Tačiau istorija mums sako, ką mes visi turime žinoti – Dievas niekada nenustoja mūsų mylėti. Jis trokšta, kad atgailautume ir grįžtume pas Jį. Niekada nekyla klausimas, ar jis mums atleis, priims ir mylės, nes jis yra Dievas, mūsų Tėvas, kurio begalinė meilė visada yra ta pati.
Ar laikas nustoti bėgti nuo Dievo ir grįžti namo pas Jį? Dievas padarė mus tobulus ir vientisus, nuostabią išraišką jo nuostabioje visatoje, paženklintą jo meile ir kūrybiškumu. Ir mes vis dar esame. Viskas, ką turime padaryti, tai atgailauti ir vėl susisiekti su mūsų Kūrėju, kuris šiandien mus myli taip pat, kaip mylėjo, kai pakvietė mus būti.

autorius Josephas Tkachas