Kas nustato mūsų veiksmus?

Daugeliui iš mūsų patinka požiūris, kad kontroliuojame savo gyvenimą. Mes nenorime, kad kas nors kitas galėtų reikšti savo nuomonę savo namuose, šeimose ar finansuose, nors malonu, jei kas nors kaltas, kai viskas blogai. Kai galvojame, kad praradome kontrolę tam tikroje situacijoje, jaučiamės nepatogiai ir bijome.

Aš manau, kad skaitydami kai kuriuos Biblijos vertimus ir tam tikras knygas turime būti vadovaujami Šventosios Dvasios, kad jaučiamės nepatogiai. Aš žinau, kad Dievas perdėta prasme kontroliuoja kiekvieną savo kūrinį. Jis turi galią padaryti bet ką, ko tik nori. Bet ar jis mane „kontroliuoja“?

Jei jis tai daro, kaip tai veikia? Mano samprotavimai vyksta maždaug taip: Kadangi priėmiau Jėzų kaip savo Atpirkėją ir atidaviau savo gyvenimą Dievui, buvau kontroliuojamas Šventosios Dvasios ir nebetekau nuodėmės. Bet kadangi aš vis dar nuodėmingas, negaliu jo kontroliuoti. Ir jei aš nesu jo kontroliuojamas, tada turiu turėti požiūrio problemų. Bet aš tikrai nenoriu atsisakyti savo gyvenimo kontrolės. Taigi turiu požiūrio problemą. Tai skamba labai panašiai kaip užburtas ratas, kurį Paulius apibūdino Römeryje.
 
Tik keli (anglų) vertimai naudoja žodį kontrolė. Kiti vartoja frazes, kurios primena vadovavimą ar vaikščiojimą protu. Keli autoriai kalba apie Šventąją Dvasią kontrolės prasme. Kadangi nesu vertėjų nelygybės gerbėjas, norėjau išsiaiškinti šio klausimo esmę. Aš paprašiau savo mokslo padėjėjo (mano vyro) ieškoti man graikiškų žodžių. Romiečiams 8, 5–9 eilutėse graikiškas žodis kontrolė net nevartojamas! Graikų kalbos žodžiai yra „kata sarka“ („po kūnu“) ir kata pneuma („po dvasios“) ir neturi jokios kontrolės funkcijos. Greičiau jie atstovauja dviem žmonių grupėms: tiems, kurie yra susikoncentravę į kūną ir nepasiduoda Dievui, ir tiems, kurie yra susikoncentravę į protą ir stengiasi įtikti Dievui ir jam paklusti. Graikų kalbos žodžiai kitose eilutėse, dėl kurių abejojau, taip pat reiškia nesuvaldyti.

Šventoji Dvasia mūsų nekontroliuoja; jis niekada nenaudoja smurto. Jis švelniai vadovauja mums, kai mes jam pasiduodame. Šventoji Dvasia kalba ramiu, švelniu balsu. Mes visi turime atsakyti į jį.
 
Mes esame Dvasioje, kai Dievo Dvasia gyvena mumyse (Rom 8,9). Tai reiškia, kad gyvename pagal Dvasią, klajojame su ja, rūpinamės Dievo reikalais, savo gyvenime paklūstame Jo valiai ir esame Jo vadovaujami.

Mes turime tokį patį pasirinkimą kaip Adomas ir Ieva, mes galime pasirinkti gyvenimą arba galime pasirinkti mirtį. Dievas nenori mūsų valdyti. Jis nenori mašinų ar robotų. Jis nori, kad mes pasirinktume gyvenimą Kristuje ir leidžia jo dvasiai vadovauti mums per gyvenimą. Tai tikrai yra geriau, nes jei viską sugadinsime ir nusidedame, negalime dėl to kaltinti Dievo. Jei turime pasirinkimą, tada neturime nieko kito, tik patys kalti.

pateikė Tammy Tkach


PDFKas nustato mūsų veiksmus?