Ką manote apie žodį Dievas?

512 apie ką galvoji išgirdęs žodį dievas Kas jums kyla, kai draugas kalba apie Dievą? Ar galvojate apie vienišą figūrą kažkur danguje? Ar įsivaizduojate pagyvenusį džentelmeną su tekančia balta barzda ir baltu chalatu? Arba režisierius su juodu verslo kostiumu, kaip pavaizduota filme „Visagalis Bruce'as“? Arba George'o Burnsso vaizdavimas kaip vyresnio amžiaus vaikino su Havajų marškinėliais ir teniso batais?

Kai kurie žmonės tiki, kad Dievas aktyviai dalyvauja jų gyvenime, o kiti mano, kad Dievas yra atsiribojęs ir tolimas, kuris kažkur yra ten, stebi mus „iš tolo“. Tada kyla idėja apie impotentą Dievą, kuris esame tik vienas iš mūsų, „kaip nepažįstamasis autobuse bando rasti kelią namo“, kaip sakoma Joan Osborne dainoje.

Pagalvokite, kad Biblijoje Dievas vaizduojamas kaip griežtas teisėjas, suteikiantis visiems dieviškus atlygius ir bausmes - dažniausiai bausmes - atsižvelgiant į tai, kaip žmogus išgyveno savo aukštą tobulo gyvenimo lygį. Taip daugelis krikščionių galvoja apie Dievą - griežtą Dievą-Tėvą, kuris yra pasirengęs sunaikinti visus, kol jo geranoriškas ir gailestingas Sūnus įsikiš, kad atiduotų savo gyvybę už žlugusius žmones. Bet akivaizdu, kad tai nėra biblinis požiūris į Dievą.

Kaip Biblija vaizduoja Dievą?

Biblija per akinius pateikia Dievo buvimo tikrovę: „Jėzaus Kristaus akiniai“. Remiantis Biblija, Jėzus Kristus yra vienintelis tobulas Tėvo apreiškimas: „Jėzus jam tarė: Aš taip ilgai buvau su tavimi, o tu manęs nepažįsti, Pilype? Kas mane mato, mato tėvą. Tada kaip tu sakai: "Parodyk mums Tėvą?" (Jono 14,9: 1,1) Laiškas hebrajams prasideda žodžiais: „Kai Dievas daug kartų ir įvairiais būdais kalbėjo su tėvais per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis jis kalbėjo mums per Sūnų, kurį paskyrė įpėdiniu apie viską, per ką jis taip pat sukūrė pasaulį. Jis atspindi savo šlovę ir savo esybės panašumą ir visa tai atneša savo galingam Žodžiui, apsivalė nuo nuodėmių ir sėdėjo aukštybės didybės dešinėje “(Hebrajams 3:).

Jei norite sužinoti, koks yra Dievas, pažvelkite į Jėzų. Jėzus ir Tėvas yra vienas, sako Jono evangelija. Jei Jėzus yra švelnus, kantrus ir gailestingas - ir toks jis yra - tai ir Tėvas. Taip pat Šventoji Dvasia, kurią atsiuntė Tėvas ir Sūnus, per kurią Tėvas ir Sūnus gyvena mumyse ir veda mus į visą tiesą.

Dievas nėra atitrūkęs ir abejingas, tas, kuris stebi mus iš tolo. Kiekvieną akimirką Dievas yra nuolat, artimai ir aistringai susijęs su savo kūriniu ir tvariniais. Jums tai reiškia, kad Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia jus pakvietė egzistuoti iš meilės ir visą gyvenimą myli Dievo atpirkimo būdu. Jis veda jus, norėdamas jus nukreipti į galutinį tikslą - amžinąjį gyvenimą su juo kaip vienu iš savo mylimų vaikų.

Įsivaizduodami Dievą bibliniu būdu, turėtume galvoti apie Jėzų Kristų, kuris yra tobulas Tėvo apreiškimas. Jėzuje Kristuje visa žmonija, įskaitant tave ir mane, buvo įtraukta per amžiną meilės ir taikos ryšį, jungiantį Jėzų su Tėvu. Išmokime entuziastingai priimti tiesą, kurią Dievas, būdamas savo vaikais Kristuje, jau padarė.

autorius Josephas Tkachas


PDFKą manote apie žodį Dievas?