Prasmingi žodžiai

634 prasmingi žodžiai Buvo įtemptas rytas priešais Romos valdytojo vietą Jeruzalėje. Dalį izraelitų vyresnieji kurstė ir džiugino garsiai reikalauti, kad Jėzus būtų nukryžiuotas. Šią žiaurią bausmę, kurią pagal romėnų įstatymus buvo galima skirti tik už nusikaltimą valstybės valdžiai, galėjo skirti tik žydai nekenčiamas pagonis Poncijus Pilotas.

Dabar Jėzus atsistojo prieš jį ir turėjo atsakyti į jo klausimus. Poncijus Pilotas žinojo, kad žmonių vyresnieji atidavė Jėzų jam iš tyro pavydo, o jis taip pat turėjo ausyse žmonos žodžius, kad jis neturėtų nieko bendra su šiuo teisingu vyru. Jėzus netylėjo daugumos savo klausimų.
Pilotas žinojo, kokį pergalingą priėmimą Jėzus priėmė į miestą vos prieš kelias dienas. Nepaisant to, jis stengėsi išvengti tiesos ir teisingumo, nes trūko drąsos pasipriešinti savo įsitikinimams ir paleisti Jėzų. Pilotas, paėmęs vandenį, nusiprausė rankas prieš minią ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio žmogaus kraujo; tu žiūri! " Taigi tiek Izraelio žmonės, tiek visi pagonys buvo kalti dėl Jėzaus mirties.

Pilotas paklausė Jėzaus: Ar tu esi žydų karalius? Kai jis gavo atsakymą: ar tu tai sakai sau, ar kiti tau apie mane pasakojo? Pilotas atsakė: „Ar aš žydas? Tavo tauta ir vyriausieji kunigai atidavė tave man. Ką tu padarei?" Jėzus atsakė: Mano karalystė ne iš šio pasaulio, antraip mano tarnai kovotų už ją. Pilotas dar paklausė: Taigi jūs vis dar esate karalius? Jėzus atsakė: Jūs sakote, kad esu karalius (Jono 18,28-19,16).

Šie ir tolesni žodžiai yra prasmingi žodžiai. Nuo jų priklausė Jėzaus gyvybė ir mirtis. Visų karalių karalius atidavė savo gyvybę už visą žmoniją. Jėzus mirė ir prisikėlė visiems žmonėms ir kiekvienam, kuris juo tiki, siūlo naują amžinąjį gyvenimą. Jėzus ištarė savo dieviškąją šlovę, savo galią ir didybę, šviesos ir turto spindesį ir tapo žmonėmis, bet be nuodėmės. Savo mirtimi Jis atėmė nuodėmės galią ir jėgą ir taip sutaikė mus su Dangiškuoju Tėvu. Kaip prisikėlęs karalius, jis įkvėpė mums dvasinį gyvenimą, kad per Šventąją Dvasią būtume vieningi su juo ir Tėvu. Jėzus tikrai yra mūsų Karalius. Jo meilė yra mūsų išganymo priežastis. Tai jo valia, kad amžinai gyvensime su juo jo karalystėje ir šlovėje. Šie žodžiai yra tokie reikšmingi, kad gali paveikti visą mūsų gyvenimą. Meilėje prisikėlusiam karaliui Jėzui.

pateikė Toni Püntener