Būk palaima kitiems

Manau, galiu pasakyti, kad visi krikščionys nori būti Dievo palaiminti. Tai geras noras, kurio šaknys yra Senajame ir Naujajame Testamentuose. Kunigų palaiminimas 4. Mose 6,24 prasideda taip: „Viešpats laimina tave ir saugo tave!“ O Jėzus dažnai sako Mato 5 „Palaiminkime“: „Palaiminti (palaiminti)...“

Būti palaimintam Dievo yra didžiulė privilegija, kurios turėtume siekti visi. Bet kokiu tikslu? Ar norime būti palaiminti, kad mus gerai įvertintų Dievas? Norėdami įgyti aukštesnį statusą? Norėdami mėgautis patogiu gyvenimo būdu, didindami klestėjimą ir gerą sveikatą?

Daugelis siekia Dievo palaimos, kad galėtų ką nors gauti. Bet aš siūlau ką nors kita. Kai Dievas palaimino Abraomą, jis ketino būti palaiminimas kitiems. Kiti žmonės taip pat turėtų dalyvauti palaiminime. Izraelis turėtų būti palaima tautoms, o krikščionys - palaima šeimoms, bažnyčiai, bendruomenėms ir žemei. Esame palaiminti, kad esame palaiminimai.

Kaip mes galime ten veikti? Į 2. 9 Korintiečiams 8 Paulius rašo: „Bet Dievas gali jus gausiai palaiminti visokeriopa dosnumu, kad jūs visada turėtumėte daug visko ir turėtumėte pakankamai lėšų įvairiems geriems darbams“. Dievas laimina mus, kad galėtume daryti gerus darbus, kuriuos turėtume daryti visais būdais ir visada, nes Dievas mums suteikia viską, ko reikia tam.

„Vilties visiems“ vertime aukščiau pateikta eilutė skamba: „Jis tau duos viską, ko tau reikia, taip, dar daugiau. Taip ne tik užteks sau, bet ir galėsi perduoti savo gausa kitiems.“ Dalijimasis su kitais nebūtinai turi vykti dideliu mastu, dažnai maži gerumo veiksmai turi didesnį poveikį. Stiklinė vandens, valgis, drabužis, lankytojas ar padrąsinantis pokalbis – tokie maži dalykai gali labai pakeisti žmogaus gyvenimą (Mato 25:35–36).

Kai kam nors teikiame palaiminimus, elgiamės dieviškai, nes Dievas yra Dievas, kuris laimina. Kai laiminame kitus, Dievas mus dar labiau laimins, kad galėtume ir toliau duoti palaiminimus.

Kodėl nepradėjus kiekvienos dienos klausti Dievo, kaip ir kam aš galiu būti palaiminimas šiandien? Iš anksto nežinai, ką kam nors reikš mažumas; bet mes esame palaiminti.

autorius Barry Robinsonas


PDFBūk palaima kitiems