Kas dr. Faustas nežinojo

Wenn man sich mit deutscher Literatur beschäftigt, kommt man nicht an der Legende von Faust vorbei. Viele Leser der Nachfolge haben in ihrer Schulzeit von diesem bedeutenden Thema durch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) gehört. Goethe kannte die Legende von Faust durch Puppenspiele, die in der europäischen Kultur seit dem Mittelalter als moralische Geschichten verankert waren. Im 20. Jahrhundert liess der mit dem Nobelpreis gekrönte Thomas Mann die Geschichte des Mannes, der seine Seele an den Teufel verkaufte, wieder neu aufleben. Die Legende des Faust und der einhergehende Teufelspakt (im Englischen heisst dieser sogar Faustian bargain) verfolgte die Vorstellung des20. Jahrhunderts, z.B. bei der Kapitulation gegenüber des Nationalsozialismus 1933.

Fausto istoriją taip pat galima rasti anglų literatūroje. Poetas ir dramaturgas Christopheris Marlowe, artimas Williamo Shakespeare'o draugas, 1588 m. Parašė tekstą, kuriame dr. Johannesas Faustas iš Vitenbergo, pavargęs nuo nuobodžių studijų, sudaro paktą su Liuciferiu: Faustas mirčiai atiduoda savo sielą velniui, jei mainais jis įvykdo norą kas ketverius metus. Pagrindinės romantiškos Goethe versijos temos yra laiko pergalė prieš žmogaus kumštį, vengiant visų tiesų ir patiriant ilgalaikį grožį. Goethe'io darbai vis dar užima tvirtą vietą vokiečių literatūroje.

Willas Durantas apibūdina jį taip:
„Faust ist natürlich Goethe selbst – sogar insoweit, dass beide sechzig waren. Wie Goethe, war er mit sechzig begeistert von Schönheit und Gnade. Seine Doppelambition nach Weisheit und Schönheit waren in der Seele Goethes verankert. Diese Annahme hat die rächenden Götter herausgefordert und doch war sie nobel. Faust und Goethe sagten beide “Ja” zum Leben, geistlich und körperlich, philosophisch und heiter.“ (Kulturgeschichte der Menschheit. Rousseau und die französische Revolution)

Mirtinas paviršutiniškumas

Die meisten Kommentatoren nehmen von Fausts arroganter Annahme, gottgleiche Mächte zu besitzen, Notiz. Marlowes Die tragische Historie von Doktor Faustus beginnt damit, dass der Hauptcharakter das Wissen, das er durch die vier Wissenschaften (Philosophie, Medizin, Recht und Theologie) erhalten hat, verachtet. Wittenberg war natürlich der Ort des Geschehens um Martin Luther und mitschwingende Untertöne sind nicht zu überhören. Theologie war einmal als „Wissenschaft der Königin“ angesehen. Doch was für eine Torheit, dass man glaubt, alles Wissen, das gelehrt werden könnte, aufgesogen zu haben. Fausts fehlende Tiefe von Intellekt und Geist schreckt viele Leser bereits schon früh von dieser Geschichte ab.

Der Brief von Paulus an die Römer, den Luther als seine Erklärung für religiöse Freiheit ansah, sticht hier hervor: „Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden“ (Röm 1,22). Später schreibt Paulus davon, welche Tiefen und Reichtümer es zu erfahren gilt, wenn man Gott sucht: „O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen«?“ (Röm 11,33-34).

Tragiškas herojus

Faustas yra gilus ir mirtinas aklumas, tai reiškia, kad jo faktas yra dvejopas. Jis nori valdžios, daugiau nei visų pasaulio turtų. Marlowe taip rašo: „Indijoje jie turėtų skristi į Golde, iškasti Rytų perlus iš jūros, žvilgtelėti per viso naujojo pasaulio kampus, už kilnius vaisius, skanius princo kąsnius; turėtum perskaityti man naują išmintį, atidengti karalių kabinetą: „Marlowes Faustus buvo parašytas scenai, todėl parodo tragišką herojų, kuris labai įspūdingai nori atrasti, ištirti, išaugti ir sužinoti žinomo ir nežinomo pasaulio paslaptis. Pradėjęs tyrinėti dangaus ir pragaro prigimtį, Liuciferio pasiuntinys Mefisto nutraukia sukrėtimą. Žemaitijos poetinę versiją Europoje formuoja romantizmas, todėl parodo elegantiškesnį kumštį, kuris rodo Dievo buvimą jo Jis giria dievybę kaip visa apimančią ir viską saugančią būtybę, nes Goethe jausmas yra viskas. Daugelis kritikų giria Goethe's Fausto 1808 metų versiją kaip geriausią dramą ir poeziją, kokią kada nors sukūrė Vokietija. turi. Net jei pabaigoje Faustą Mefisto nutempė į pragarą, iš šios istorijos galima daug nuveikti. Su Marlowe dramatiškas efektas trunka ilgiau ir baigiasi moraliniu. Spektaklio metu Faustas jautė poreikį grįžti pas Dievą ir pripažinti savo ir jo paties klaidas. Antrame veiksme Faustas klausia, ar jau per vėlu, o blogis angelas patvirtina šią baimę. Tačiau gerasis angelas jį drąsina ir sako, kad niekada nevėlu grįžti pas Dievą. Piktasis angelas atsako, kad velnias jį suplėšys į gabalus, jei grįš pas Dievą. Bet gerasis angelas neatsisako lengvai ir patikina, kad jei jis atsigręš į Dievą, joks plaukas nebus sulenktas. Tada Faustas vadina Kristų nuo savo sielos dugno savo Atpirkėju ir prašo išgelbėti jo kankinamą sielą.

Tuomet pasirodo Liuciferis su įspėjimu ir madinga diversija, kad supainiotų apmokytą gydytoją. Liuciferis supažindina jį su septyniomis mirtinomis nuodėmėmis: arogancija, godumas, pavydas, pyktis, apkalbos, tingumas ir geismas. Marlowe'io Faustas yra taip atitrūkęs nuo šių kūniškų malonumų, kad palieka kelią atsigręžti į Dievą. Čia yra tikroji Marlowe'o Fausto pasakojimo moralė: Fausto nuodėmė yra ne tik jo išankstinis nusistatymas, bet visų pirma jo dvasinis paviršutiniškumas. Dėl dr. Šis paviršutiniškumas yra jo mirties priežastis, Kristin Leuschner iš „Rand“ korporacijos, nes „Faustas negali patirti Dievo, kuris yra pakankamai didelis, kad jam būtų atleista už jo neteisybes“.

An unterschiedlichen Stellen in Marlowes Stück drängen die Freunde von Faustus ihn zur Umkehr, denn es ist nicht zu spät dafür. Aber Faustus ist durch seinen nicht vorhandenen Glauben geblendet – der Gott der Christenheit ist tatsächlich grösser, als er sich vorstellen kann. Er ist sogar gross genug, um ihm zu vergeben.Der Akademiker Dr. Faustus, der Theologie gemieden hat, hat somit eines der wichtigsten Prinzipien der Bibel nicht kennen gelernt: „sie [die Menschen] sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist“ (Röm 3,23f). Im Neuen Testament wird davon berichtet, dassJesus einer Frau sieben Dämonen austreiben musste und sie wurde daraufhin eine seiner treusten Jünger (Lukas 8,32). Ganz egal welche Bibelübersetzung wir lesen, der Glaubensmangel an Gottes Gnade ist etwas, was wir alle erfahren.Wir neigen dazu, unser eigenes Gottesbild zu erschaffen. Doch das ist zu kurz gedacht. Faustus würde sich selbst nicht vergeben, wie kann es also ein allmächtiger Gott tun? Das ist Logik – aber es ist Logik ohne Gnade.

Amnestija nusidėjėliams

Ko gero, kiekvienas iš mūsų tai patirsime. Tuomet turime atsižvelgti į širdį, nes Biblijos žinia yra aiški. Gali būti atleista bet kokia nuodėmė, išskyrus tą, kuri prieštarauja Šventajai Dvasiai, ir ši tiesa yra kryžiaus pranešime. Geros naujienos žinia yra tai, kad auka, kurią Kristus padarė už mus, buvo verta daugiau nei viso mūsų gyvenimo ir visų mūsų nuodėmių, kurias mes kada nors padarėme, suma. Kai kurie žmonės nepriima Dievo atleidimo pasiūlymo ir šlovina savo nuodėmes: „Mano kaltė yra tokia didelė, per didelė. Dievas niekada negali man atleisti “.

Doch diese Annahme ist falsch. Die Botschaft der Bibel bedeutet Gnade – Gnade bis zum Ende. Die Gute Nachricht des Evangeliums ist, dass die himmlische Amnestie sogar für die schlimmsten Sünder gilt. Paulus selbst schreibt als ein solcher: „Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben” (1. Tim1,15-16).

Weiter schreibt Paulus: „Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden“ (Röm 5,20). Die Botschaft ist eindeutig: Der Weg der Gnade ist immer frei, auch für den schlimmsten Sünder. Wenn Dr. Faustus doch nur das wirklich verstanden hätte.    

pateikė Neil Earle


PDFKas dr. Faustas nežinojo