Šventoji Dvasia: dovana!

714 šventoji dvasia dovanaŠventoji Dvasia tikriausiai yra labiausiai nesuprasta Triasmenio Dievo narė. Yra įvairių idėjų apie jį, ir aš anksčiau jų turėjau ir tikėjau, kad jis nėra Dievas, o Dievo galios pratęsimas. Kai pradėjau daugiau sužinoti apie Dievo, kaip Trejybės, prigimtį, mano akys atsivėrė paslaptingai Dievo įvairovei. Jis man vis dar yra paslaptis, bet Naujajame Testamente mums duota daug įkalčių apie jo prigimtį ir tapatybę, kurias verta ištirti.

Užduodu sau klausimus: kas ir kas yra Šventoji Dvasia man asmeniškai ir ką ji man reiškia? Mano santykis su Dievu apima ir intymų ryšį su Šventąja Dvasia. Jis nurodo man tiesą – tiesa yra pats Jėzus Kristus. Jis pasakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas; niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14,6).

Tai gerai, Jis yra mūsų Gelbėtojas, Gelbėtojas, Atpirkėjas ir mūsų gyvenimas. Šventoji Dvasia yra ta, kuri sulygina mane su Jėzumi, kad užimčiau pirmąją vietą mano širdyje. Jis nemiega mano sąžinės ir praneša, kai darau ar sakau ką nors blogo. Jis yra šviečianti šviesa mano gyvenimo kelyje. Taip pat pradėjau jį matyti kaip savo „vaiduoklio rašytoją“, savo įkvėpėją ir savo mūzą. Jam nereikia ypatingo dėmesio. Kai meldžiuosi bet kuriam triasmenio Dievo nariui, meldžiuosi visiems vienodai, nes visi yra viena. Jis atsigręždavo ir suteikdavo Tėvui visą mūsų pagarbą ir dėmesį.

Taip prasidėjo nauja epocha, kurioje Dievas mums siūlo naują būdą užmegzti ryšį su Juo ir gyventi gyvuose santykiuose. Žmonės, klausantys Petro per Sekmines, buvo sujaudinti jo žodžių ir klausė, ką jie galėtų padaryti? Petras jiems atsako: „Atgailaukite dabar ir būk pakrikštytas Jėzuje Kristuje; Tebūna jo vardas ir išpažinkite jį – kiekvienas iš žmonių! Tada Dievas atleis tau tavo nuodėmes ir duos tau savo Šventąją Dvasią“ (Apd 2,38 Gerų naujienų Biblija). Kas kreipiasi į triasmenį Dievą ir jam paklūsta, paveda jam savo gyvybę, nestovi pasiklydusioje padėtyje, o gauna Šventąją Dvasią, tampa krikščioniu, t.y. Jėzaus Kristaus sekėju, mokiniu.

Nuostabu, kad gauname Šventosios Dvasios dovaną. Šventoji Dvasia yra nematomas Jėzaus atstovas žemėje. Jis veikia taip pat iki šiol. Jis yra trečiasis Trejybės asmuo, dalyvaujantis kūrime. Jis užbaigia dieviškąją bendrystę ir yra mums palaima. Dauguma dovanų praranda savo blizgesį arba greitai atsisakoma dėl kažko geresnio, tačiau Ji, Šventoji Dvasia, yra dovana, kuri nenustoja būti palaima. Jis yra tas, kurį Jėzus atsiuntė po savo mirties, kad paguostų, mokytų, vadovautų ir primintų viską, ką padarė ir darys, ir kas Jėzus yra dėl mūsų. Jis stiprina tikėjimą, suteikia vilties, drąsos ir ramybės. Kaip nuostabu gauti tokią dovaną. Tegul tu, mielas skaitytojau, niekada neprarask nuostabos ir pagarbos, kad esi ir esi nuolat palaiminamas Šventosios Dvasios.

pateikė Tammy Tkach