Išpildytas gyvenimas?

558 įvykdytas gyvenimasJėzus aiškiai pasakė, kad atėjo tam, kad tie, kurie jį priima, gyventų visavertį gyvenimą. Jis pasakė: „Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimo apsčiai“ (Jn 10,10). Klausiu jūsų: „Kas yra pilnavertis gyvenimas? Tik žinodami, koks yra gausus gyvenimas, galime nuspręsti, ar Jėzaus Kristaus pažadas iš tikrųjų yra tikras. Jei šį klausimą nagrinėtume tik fiziniu gyvenimo aspektu, atsakymas į jį būtų gana paprastas ir tikriausiai iš esmės visada būtų vienodas, nepaisant gyvenimo vietos ar kultūros. Neabejotinai būtų paminėta gera sveikata, tvirti šeimos ryšiai, geros draugystės, pakankamos pajamos, įdomus, sudėtingas ir sėkmingas darbas, aplinkinių pripažinimas, teisė sakyti, įvairovė, sveikas maistas, pakankamas poilsis ar laisvalaikis.
Jei pakeistume savo požiūrį ir pažvelgtume į gyvenimą iš Biblijos perspektyvos, sąrašas atrodytų labai skirtingas. Gyvenimas grįžta prie kūrėjo ir, nors žmonija iš pradžių atsisakė gyventi artimus ryšius su juo, jis myli žmones ir turi planą juos nukreipti atgal į savo dangiškąjį Tėvą. Šis pažadėtas dieviškojo išganymo planas yra atskleistas pasakojime apie Dievo santykius su mumis, žmonėmis. Jo sūnaus Jėzaus Kristaus darbai atvėrė kelią į jį. Tai taip pat apima amžinojo gyvenimo pažadą, kuris užtemdo viską, ką mes vedame su juo intymiuose tėvo ir vaiko santykiuose.

Prioritetai, lemiantys mūsų gyvenimą, didelę įtaką daro krikščioniškas požiūris, o mūsų gyvenimo pilnatvės apibrėžimas iš tiesų labai skiriasi.
Mūsų sąrašo viršuje greičiausiai būtų suderinti santykiai su Dievu, taip pat amžinojo gyvenimo viltis, mūsų nuodėmių atleidimas, sąžinės grynumas, aiškus tikslo jausmas, dalyvavimas Dievo tiksle čia ir dabar, dieviškojo atspindys. Gamta šio pasaulio netobulume, taip pat ir Dievo meilės palietimas mūsų bendražygių. Dvasinis įvykdyto gyvenimo aspektas triumfuoja dėl visiško fizinio ir materialinio išsipildymo noro.

Jėzus pasakė: „Kas nori išsaugoti savo gyvybę, ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išsaugos. Kokia nauda žmogui laimėti visą pasaulį ir pakenkti jo sielai? (Markus 8,35-36). Taigi galėtumėte rezervuoti sau visus pirmame sąraše esančius daiktus ir vis tiek prarasti amžinąjį gyvenimą – gyvenimas būtų iššvaistytas. Kita vertus, jei antrajame sąraše išvardytus daiktus galite reikalauti sau, jūsų gyvenimą vainikuos gausi sėkmė pačia to žodžio prasme, net jei ir nemanote, kad esate palaimintas visomis pirmame sąraše esantys elementai.

Iš Senojo Testamento žinome, kad Dievas buvo glaudžiai susijęs su Izraelio gentimis. Jis tai patvirtino sandora, kurią su jais sudarė ant Sinajaus kalno. Tai apėmė pareigą paklusti jo įsakymams ir palaiminimams paklusnumo ar prakeikimo atveju, kuriuos jie gautų dėl nepaklusnumo (5. Mo 28; 3. Pirmadienis 26). Po sandoros laikymosi pažadėti palaiminimai daugiausia buvo materialūs – sveiki gyvuliai, geras derlius, pergalės prieš valstybės priešus arba lietus tam tikru metų laiku.

Tačiau Jėzus atėjo sudaryti naujos sandoros, pagrįstos jo auka mirtimi ant kryžiaus. Tai buvo pažadėta daug daugiau nei fizinės „sveikatos ir gerovės“ palaiminimai, pažadėti Senojoje Sandoroje, sudarytoje po Sinajaus kalnu. Naujoji Sandora laikėsi „geresnių pažadų“ (Hebrajams 8,6) paruoštas, įskaitant amžinojo gyvenimo dovaną, nuodėmių atleidimą, mumyse veikiančios Šventosios Dvasios dovaną, artimą tėvo ir vaiko ryšį su Dievu ir kt. Šie pažadai mūsų laukia amžinų palaiminimų ne tik šiame gyvenime, bet ir amžinai.

„Išsipildęs gyvenimas“, kurį tau siūlo Jėzus, yra žymiai turtingesnis ir gilesnis nei geras gyvenimas čia ir dabar. Mes visi norime gyventi gerą gyvenimą šiame pasaulyje - niekas rimtai nevertėtų skausmo nei gerovės! Žvelgiant iš kitos perspektyvos ir vertinant iš tolo, tampa aišku, kad jūsų gyvenimas prasmę ir tikslą gali rasti tik dvasiniuose turtuose. Jėzus išlieka ištikimas savo žodžiui. Jis pažada jums „realų gyvenimą pilną gyvenimą“ ir dabar jums tai suteikia.

pateikė Gary Moore