Šventoji Dvasia - funkcionalumas ar asmenybė?

036 šventoji dvasiaŠventoji Dvasia dažnai apibūdinama kaip funkcionalumas, pvz B. Dievo galia ar buvimas, veiksmas ar balsas. Ar tai yra tinkamas būdas apibūdinti protą?

Jėzus taip pat apibūdinamas kaip Dievo galia (Filipiečiai 4,13), Dievo buvimas (Galatams 2,20), Dievo veiksmas (Jn 5,19) ir Dievo balsas (Jn 3,34). Tačiau mes kalbame apie Jėzų kaip asmenybę.

Šventasis Raštas taip pat priskiria Šventajai Dvasiai asmenybės bruožus ir vėliau iškelia dvasios profilį, neapsiribojant vien funkcionalumu. Šventoji Dvasia turi valią (1. Korintiečiams 12,11: „Bet visa tai daro ta pati dvasia ir skiria kiekvienam savo, kaip nori“). Šventoji Dvasia tyrinėja, žino, moko ir skiria1. korintiečiai 2,10-vienas).

Šventoji Dvasia turi jausmus. Malonės dvasia gali būti peikiama (Hebrajams 10,29) ir liūdėti (Efeziečiams 4,30). Šventoji Dvasia mus guodžia ir, kaip ir Jėzus, vadinama pagalbininku (Jn 14,16). Kitose Šventojo Rašto ištraukose Šventoji Dvasia kalba, įsako, liudija, jai meluoja, įsikiša, stengiasi ir tt... Visi šie terminai dera su asmenybe.

Bibliškai tariant, dvasia yra ne kas, o kas. Protas yra „kažkas“, o ne „kažkas“. Daugelyje krikščionių sluoksnių Šventoji Dvasia vadinama „jis“, o tai neturi būti suprantama kaip lyties požymis. Greičiau „jis“ naudojamas dvasios asmenybei nurodyti.

Dvasios dieviškumas

Biblija Šventajai Dvasiai priskiria dieviškas savybes. Iš prigimties jis nėra apibūdinamas kaip angeliškas ar žmogiškas. 3 darbas3,4 sako: „Dievo Dvasia mane sukūrė, o Visagalio kvapas suteikė man gyvybę“. Šventoji Dvasia kuria. Dvasia yra amžina (Hebrajams 9,14). Jis yra visur (13 psalmė9,7).

Tyrinėdami šventraščius pamatysite, kad Dvasia yra visagalė, viską žinanti ir suteikianti gyvybę. Visa tai yra dieviškosios prigimties savybės. Todėl Biblijoje Šventoji Dvasia apibūdinama kaip dieviška.