skambinti namo

719 grįžta namo NrKai atėjo laikas grįžti namo, po to, kai visą dieną buvome lauke, vis dar girdėjau, kaip tėtis švilpia ar mama skambina iš prieangio. Kai buvau vaikas, žaisdavome lauke, kol nusileis saulė, o kitą rytą vėl būdavome lauke žiūrėti, kaip teka saulė. Garsus šauksmas visada reiškė, kad laikas grįžti namo. Atpažinome skambutį, nes žinojome, kas skambina.

Izaijo knygoje galime pamatyti, kaip Dievas pašaukia savo vaikus ir primena jiems ne tik apie tai, iš kur jie kilę, bet dar svarbiau apie tai, kas jie yra. Jis pabrėžia, kad jie yra Dievo istorijos dalis. Atkreipkite dėmesį į Izaijo žodžius: „Nebijok, aš tave atpirkau; Aš pašaukiau tave vardu; Tu esi mano! Kai eini per vandenį, aš noriu būti su tavimi, o kai eini per upes, jos tavęs nepaskandins. Jei eisi į ugnį, nesudegsi ir liepsna tavęs nesudegins. Nes aš esu Viešpats, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, tavo Gelbėtojas. Aš duosiu už tave Egiptą kaip išpirką, o vietoj tavo Kušą ir Sebą“ (Izaijo 4 Kor.3,1-vienas).

Izraelis nesilaikė Dievo sandoros ir buvo ištremtas iš savo namų: „Kadangi tu esi brangus ir šlovingas mano akyse ir aš tave myliu, aš duosiu žmones į tavo vietą ir tautas už tavo gyvybę“ (Izaijo 4).3,4).

Atkreipkite dėmesį į kitas eilutes: „Nebijok, nes aš su tavimi. Aš parvesiu tavo palikuonis iš rytų ir surinksiu juos iš vakarų. Aš pasakysiu šiaurei: pasiduok, o pietams: nesusilaikyk; atsivesk mano sūnus iš toli ir mano dukteris iš žemės pakraščių, visus, kurie yra vadinami mano vardu, kuriuos sukūriau, paruošiau ir padariau savo šlovei“ (Izaijo 4).3,5-vienas).

Izraelio žmonės iškeliavo į Babiloną. Jie ten apsigyveno ir pakankamai patogiai jautėsi tremtyje. Bet ištikimas savo žodžiui, Dievas pakvietė juos prisiminti, kas jis buvo, kas jie buvo jame, kad jie paliktų Babiloną ir grįžtų namo.

Kaip tėvų balsas, primenantis, kas mes esame ir iš kur atėjome, taip Dievas Izraelio žmonėms ir visiems žmonėms primena jų istoriją. Jis kviečia juos grįžti namo – pas Dievą. Ar girdite atgarsius šioje istorijoje? „Jei eisi per vandenį, aš būsiu su tavimi, o jei eisi per upes, jos tavęs nepaskandins“ (2 eilutė). Tai yra Išėjimo istorija. Dievas jiems primena, kas jie yra, ir kviečia grįžti namo iš keturių žemės kampelių.
Ar taip tave pašaukė Dievas? Ar Dievas kviečia tave grįžti namo? Jis kviečia jus išeiti iš šio painaus, išsiblaškusio pasaulio ir grįžti prie jūsų istorijos. Grįžkime prie istorijos, kurią Dievas asmeniškai rašo su tavimi. Jis kviečia tave būti tuo, kuo esi iš tikrųjų – mylimu, karališku Dievo vaiku. Atėjo laikas atsiliepti į Dievo raginimą ir grįžti į Jo namus!

pateikė Gregas Williamsas