Turėti amžinąjį gyvenimą

601 turi amžinąjį gyvenimąGražią pavasario dieną Jėzus kalbėjo žmonėms aplink Galilėjos jūrą ir išgydė daug ligonių. Vakare Jėzus tarė Pilypui, vienam iš savo mokinių: „Kur galime nusipirkti duonos valgyti? (Jonas 6,5). Jiems neužteko pinigų duoti visiems po truputį duonos. Vaikas turėjo penkis miežių kepalus ir dvi žuvis, bet kur to užteks apie 5000 vyrų, taip pat jų žmonos ir vaikai.

Jėzus įsakė žmonėms stovyklauti grupėmis ant žolės. Jis paėmė duoną, pažvelgė į dangų, padėkojo ir atidavė mokiniams. Jie duoną ir žuvį perdavė žmonėms. Stebuklingas padidėjimas įvyko dalinant maistą. Kai sotūs buvo, mokiniai surinko daugiau duonos, nei turėjo iš pradžių.

Žmonės, pamatę šį ženklą, nustebo ir pasakė: „Tikrai tai pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį“ (Jonas). 6,14). Jėzus pastebėjo, kad jie nori jį padaryti karaliumi, ir pasitraukė vienas. Kitą rytą žmonės ieškojo Jėzaus ir rado jį Kafarnaumo jūros pakrantėje. Jėzus priekaištavo, kad jie neieško jo dėl stebuklo, o todėl, kad valgė pakankamai duonos ir žuvies ir buvo sotūs. Tačiau Jėzui rūpėjo ne tik maitinti žmones. Jis įspėjo juos: „Užuot siekę tik pranykstančio maisto, ieškokite maisto, kuris išlieka ir atneša amžinąjį gyvenimą. Žmogaus Sūnus duos jums šio maisto, nes Dievas Tėvas patvirtino jį savo galybe“ (Jonas 6,27 Naujasis Ženevos vertimas).

Žmonės jo klausė, ką jie turėtų daryti, kad patiktų Dievui? Jis atsakė: „Tai yra Dievo darbas, kad tikėtumėte Tą, kurį Jis siuntė“ (Jn 6,29).

Ką Dievas nori tau pasakyti šia istorija? Jis pats mielai suteikia jums tikėjimą Jėzumi, Dievo pasiuntiniu. Tai reiškia, kad sutinkate su Jėzumi, kad jis nori suteikti jums amžinąjį gyvenimą. Jei valgysite Jėzų kaip tikrą maistą ir Jo kraują kaip tikrą gėrimą, priminimą apie jūsų nuodėmių atleidimą, gausite amžinąjį gyvenimą. Jėzus tau asmeniškai sako, kad jis yra gyvenimo duona ir tu niekada nebealks ir nebetrokš. „Kas tai tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą“ (Jn 6,47).

Todėl man malonu su šiomis mintimis šiandien simboliškai suteikti jums gyvenimo duonos. Jėzaus meile

Toni Pünteneris