Karaliaus Saliamono kasyklos (16 dalis)

Neseniai lankiausi savo tėvų namuose ir mokykloje. Atsiminimai grįžo ir aš vėl ilgėjausi senų gerų dienų. Bet tos dienos baigėsi. Darželis prasidėjo ir sustojo. Baigti mokyklą reikėjo atsisveikinti ir pasidžiaugti nauja gyvenimo patirtimi. Kai kurie iš šių išgyvenimų buvo jaudinantys, kiti skausmingesni ir net baisūs. Bet nesvarbu, ar gerai, ar blogai, ar trumpai, ar ilgai - išmokau vieną dalyką: išlikti kelyje, nes susiję pokyčiai yra natūrali mūsų gyvenimo dalis.

Das Konzept der Reise ist auch in der Bibel zentral. Die Bibel beschreibt das Leben als einen Weg mit unterschiedlichen Zeiten und Lebenserfahrungen, die einen Anfang und ein Ende haben. Die Bibel spricht hier von einem Wandeln. Noah und Enoch wandelten mit Gott(1. Mose 5,22-24; 6,9). Als Abraham 99Jahre alt war, sagte Gott, dass er vor ihm wandeln soll (1. Mose 17,1). Viele Jahre später wandelten die Israeliten auf dem Weg aus der ägyptischenSklaverei ins gelobte Land.

Im Neuen Testament ermahnt Paulus die Christen, in der Berufung, zu der sie berufen sind, würdig zu leben (Epheser 4,1). Jesus sagte, er selbst sei der Weg und lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Die frühen Gläubigen nannten sich selbst die Anhänger des neuen Weges (Apostelgeschichte 9,2). Es ist interessant, dass die meistenReisen, die in der Bibel beschrieben sind, damit zu tun haben, mit Gott zu wandeln. Deshalb: gehen Sie im Gleichschritt mit Gott und wandeln Sie mit ihm durch Ihr Leben.

Die Bibel legt grossen Wert auf das Unterwegs-sein. Deshalb sollte es uns nicht überraschen, dass sich ein bekannter Spruch diesem Thema widmet: «Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.» (Sprüche 3,5-6)

„Pasitikėk Viešpačiu iš visos širdies“, - rašė Saliamonas 5 eilutėje, „ir nepasikliauk savo protu“ ir „visais būdais“ atsimink jį. Būdai čia reiškia keliauti. Mes visi turime savo asmenines keliones, tai yra kelionės į šią puikią gyvenimo kelionę. Kelionės, susikertančios su kitų žmonių kelionėmis. Kelionės apima santykių ir ligos laiko bei sveikatos pasikeitimą. Kelionės prasideda ir baigiasi.

Biblijoje pasakojama apie daugybę asmeninių žmonių, tokių kaip Mozė, Juozapas ir Dovydas, kelionių. Apaštalas Paulius keliavo į Damaską susidūręs su prisikėlusiu Jėzumi. Vos per keletą akimirkų jo gyvenimo kelionės kryptis kardinaliai pasikeitė - keliais būdais. Kai kurios kelionės yra tokios. Mes to neplanuojame. Vakar buvo viena kryptimi ir šiandien viskas pasikeitė: Paulius pradėjo savo karštą krikščionių tikėjimo priešininko, kupino kartėlio ir neapykantos bei noro sunaikinti krikščionybę, kelionę. Kelionę jis baigė ne tik kaip krikščionis, bet ir kaip žmogus, kuris visame pasaulyje skleidė gerąją Kristaus žinią per daugybę skirtingų ir sunkių kelionių. O kaip tavo kelionė? Kur tau galva?

Širdis, o ne galva

Šeštojoje eilutėje randame atsakymą į tai: „atsimink“. Hebrajiškas žodis jada reiškia žinoti arba žinoti. Tai yra labai svarbus žodis, apimantis pažintį, apmąstymą ir patyrimą. Priešingai būtų ką nors pažinti per trečiąją šalį. Tai yra skirtumas tarp studento ir sutuoktinių santykio su jo studijuojamu dalyku. Šios žinios apie Dievą yra ne pirmiausia mūsų galvoje, bet visų pirma mūsų širdyje.

Salomo sagt also, dass Sie Gott kennenlernen (jada), wenn Sie mit ihm ihren Lebensweg gehen. Dieses Ziel ist immer während und es geht darum, Jesus auf dieser Reise kennen zu lernen und Gott in allen Wegen zu gedenken. Auf allen geplanten und ungeplanten Reisen, auf Reisen, die sich als Sackgasse erweisen, weil Sie die falsche Richtung eingeschlagen haben. Jesus möchte Sie auf die alltäglichen Reisen des ganz normalen Lebens begleiten und Ihnen ein Freund sein.

Wie erhalten wir ein solches Wissen von Gott? Warum lernen Sie nicht von Jesus und suchen sich einen ruhigen Ort, weg von den Gedanken und von Dingen des Tages, an dem Sie Tag fürTag eine Zeit vor Gott verweilen?Warum schalten Sie nicht den Fernseher oder das Handy für eine halbe Stunde aus? Nehmen Sie sich Zeit mit Gott allein zu sein, auf ihn zu hören, in ihm zu ruhen, zu reflektieren und zu ihm zu beten (Psalm 37,7). Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie sich Eph3,19 zu Ihrem persönlichen Lebensgebet machen. Paulus betet dafür: «die Liebe Gottes zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle.

„Saliamonas sako, kad Dievas mus ves. Tačiau tai nereiškia, kad kelias, kurį eisime kartu su Dievu, bus lengvas, be skausmo, kančios ir nesaugumo. Net sunkiais laikais Dievas tave maitins, drąsins ir palaimins per savo buvimą ir jėgą.

Neseniai mano anūkė pirmą kartą mane pavadino seneliu. Aš juokaudamas pasakiau sūnui: „Tik praėjusį mėnesį buvau paauglys. Praėjusią savaitę buvau tėvas, o dabar senelis. Kur liko laiko? » Gyvenimas sklando šalia. Bet kiekviena gyvenimo dalis yra kelionė, ir kas nutiks jūsų gyvenime, yra jūsų kelionė. Pažinti Dievą šioje kelionėje yra jūsų tikslas.

pateikė Gordonas Greenas


PDFKaraliaus Saliamono kasyklos (16 dalis)