Kokios yra geros dovanos?

Kokios yra geros dovanosApaštalas Jokūbas savo laiške rašo: „Kiekviena gera dovana ir kiekviena tobula dovana nužengia iš aukštybių, nuo šviesos Tėvo, kuriame nesikeičia, nei šviesa, nei tamsa nesikeičia“ (Jokūbas). 1,17).

Kai žiūriu į Dievo dovanas, matau, kad Jis gimdo gyvenimą. Šviesa, gamtos šlovė, auksiniai saulėtekiai, ryškios saulėlydžių spalvos virš snieguotų viršūnių, sodrus miškų žalumas, spalvų jūra pievoje, pilna gėlių. Matau daugybę kitų dalykų, kuriais visi galime tik grožėtis, jei jiems skirsime šiek tiek laiko. Dievas atiduoda mums visus šiuos dalykus gausiai, nepaisant to, kokį tikėjimą turite. Tikintysis, ateistas, agnostikas, netikintis ir kitas tikintysis - jie visi gali džiaugtis šiomis geromis dovanomis. Dievas lietaus lieja teisiuosius ir neteisiuosius. Šias geras dovanas jis dovanoja visiems.

Pagalvokite apie tai, kokius neįtikėtinus įgūdžius turi žmonės, nesvarbu, ar tai technologijos, statyba, sportas, muzika, literatūra, menai - sąrašas begalinis. Dievas suteikė sugebėjimų kiekvienam. Bet kurios kilmės žmonės buvo gausiai palaiminti. Iš kur dar šie sugebėjimai, jei ne Šviesos Tėvas, visų gerų dovanų davėjas?

Kita vertus, pasaulyje daug kančios ir sielvarto. Žmonės buvo įsitraukę į neapykantos, godumo, nuožmumo ir dalykų, sukeliančių dideles kančias, sūkurį. Jums tereikia pažvelgti į pasaulį ir jo politines orientacijas, kad pamatytumėte, koks jis rimtas. Mes matome ir gerą, ir blogą pasaulyje ir žmogaus prigimtyje.

Kokias gražias dovanas Dievas teikia tikintiesiems, kurie šiame pasaulyje sutinka gerus ir blogus? Tai yra tie žmonės, į kuriuos Jamesas kreipiasi, norėdamas paskatinti juos tai pamatyti kaip labai ypatingą priežastį būti laimingam, kai jiems tenka atlikti įvairius testus.

Išganymas

Pirmiausia Jėzus pasakė, kad kas tiki viengimį Dievo Sūnų, bus išgelbėtas. Išsigelbėjo nuo ko? Jis arba ji bus išgelbėtas nuo atlygio už nuodėmę, kuri yra amžinoji mirtis. Tą patį Jėzus kalbėjo apie muitininką, kuris stovėjo šventykloje ir mušėsi į krūtinę ir tarė: „Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!“ Sakau tau, nuteisintas nuėjo į savo namus (Lk 18,1314).

Atleidimo tikrumas

Deja, dėl savo kaltės visą gyvenimą kovojame su kalte. Kai kurie bando pateisinti savo kaltę, tačiau ji taip ir liko.

Yra daug priežasčių, kodėl mūsų praeities nesėkmės nepalieka mūsų ramybėje. Štai kodėl kai kurie žmonės kreipiasi į psichologus ieškodami sprendimų. Joks žmogaus patarimas negali padaryti to, ką leidžia pralietas Jėzaus kraujas. Tik per Jėzų galime būti tikri, kad mums atleista praeityje ir dabartyje, net ir ateityje. Tik Kristuje mes esame laisvi. Kaip sakė Paulius, tiems, kurie yra Kristuje, nėra pasmerkimo (Rom 8,1).

Be to, esame įsitikinę, kad jei dar kartą nusidedame ir „išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mūsų nuodėmes ir apvalytų mus nuo visokio neteisumo“1. Jonas 1,9).

Šventoji Dvasia

Jėzus taip pat pasakė, kad Šviesos Tėvas, gerų dovanų davėjas, duos mums Šventosios Dvasios dovaną – daug daugiau, nei mūsų žmonės gali padaryti už mus. Jis patikino savo mokinius, kad jis išvyksta, bet jo tėvo pažadas buvo toks, koks buvo Joelyje 3,1 buvo išpranašauta, išsipildys tai, kas įvyko Sekminių dieną. Šventoji Dvasia nužengė ant jų ir nuo tada yra visuose tikiuosiuose krikščioniuose ir su jais.

Jeigu mes priimame Kristų ir gavome Šventąją Dvasią, tada gavome ne baimės dvasią, o jėgos, meilės ir apdairumo dvasią.2. Timotiejus 1,7). Ši jėga įgalina mus atlaikyti piktojo puolimus, jam pasipriešinti, todėl jis nuo mūsų bėga.  

Meilė

galatai 5,22-23 aprašo, kokius vaisius mumyse atneša Šventoji Dvasia. Yra devyni šio vaisiaus aspektai, prasidedantys ir įterpti į meilę. Kadangi Dievas mus pirmas pamilo, esame įgalinti „mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir mylėti savo artimą kaip save patį“. Meilė Pauliui tokia svarbi 1. Korintiečiams 13 skyrius parašė apie juos apibrėžimą ir apibūdino, kuo mes galime būti per juos. Jis daro išvadą, kad liko trys dalykai – tikėjimas, viltis ir meilė, tačiau meilė yra didžiausia iš jų.

Sveikas protas

Tai leidžia mums gyventi kaip gyvojo Dievo vaikams, tikintis išganymo, išganymo ir amžinojo gyvenimo. Kai iškyla sunkumų, mes galime susipainioti ir net prarasti viltį, bet jei lauksime Viešpaties, jis mus perduos.

Po gerų septyniasdešimties palaimingo krikščionio gyvenimo metų galiu sutikti su karaliaus Dovydo žodžiais: „Teisieji daug kenčia, bet Viešpats jiems padės iš viso to“ (3 psalmė).4,20). Buvo laikai, kai nemokėjau melstis, todėl turėjau tyliai laukti, o tada, kai atsigręžiau, pamačiau, kad nesu vienas. Net tada, kai suabejojau Dievo egzistavimu, Jis kantriai laukė, kol mane išgelbės ir leis man pažvelgti aukštyn, kad pamatyčiau Jo šlovės ir kūrinijos didybę. Esant tokiai situacijai, jis paklausė Jobo: „Kur tu buvai, kai įkūriau žemę?“ (Jobas 38,4).

Ramybė

Jėzus taip pat pasakė: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. […] Tegul jūsų širdys nerimsta ir nebijokite“ (Jn 14,27). Esant blogiausiam poreikiui, jis suteikia mums ramybę, kuri toli gražu neapsiriboja supratimu.

Viltis

Be to, jis dovanoja mums kaip aukščiausią dovaną amžinąjį gyvenimą ir džiaugsmingą viltį būti su juo amžinai, kur nebebus kančios ir skausmo ir kur bus nušluostomos visos ašaros (Apr 2).1,4).

Išgelbėjimas, atleidimas, ramybė, viltis, meilė ir sveikas protas yra tik kelios gerosios dovanos, pažadėtos tikinčiajam. Tu esi labai tikras. Jėzus yra dar tikresnis už juos visus. Tai yra mūsų išsigelbėjimas, atleidimas, ramybė, viltis, meilė ir sveikas protas - pati geriausia ir tobuliausia dovana, kurią gauna Tėvas.

Netikintys žmonės - ateistai, agnostikai ar kiti tikintieji - taip pat turėtų džiaugtis šiomis geromis dovanomis. Priimdami išgelbėjimo pasiūlymą per Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą ir tikėdami, kad Dievas suteiks jiems Šventąją Dvasią, jūs patirsite naują gyvenimą ir dieviškus santykius su trejybės Dievu, kuris yra visų gerų dovanų davėjas. Jūsų pasirinkimas yra jūsų.

pateikė Ebenas D. Jacobsas


PDFKokios yra geros dovanos?