Kviečių grūdai

475 kviečių grūdai

Mielas skaitytojau

Jau vasara. Mano žvilgsnis klaidžioja po platų kukurūzų lauką. Spygliai subręsta šiltoje saulės šviesoje ir netrukus bus paruošti derliui. Ūkininkas kantriai laukia, kol galės derlių nuimti.

Kai Jėzus su savo mokiniais ėjo per javų lauką, jie skynė javų varpas, sugrūdo jas rankose ir malšino didžiausią alkį grūdais. Nuostabu, ką gali padaryti keli grūdai! Vėliau Jėzus pasakė apaštalams: „Pjūtis daug, o darbininkų mažai“ (Mato evangelija). 9,37 Naujasis Ženevos vertimas).

Jūs, brangusis skaitytojau, kartu su manimi peržvelgiate javų lauką ir žinote, kad laukia didelis derlius, kuris susijęs su dideliu darbu. Aš raginu jus tikėti, kad esate vertingas Dievo derliaus nuėmėjas ir tuo pat metu esate derliaus dalis. Jūs turite galimybę melstis už darbuotojus ir sėkmę, taip pat tarnauti sau. Jei jums patinka „Fokus Jesus“, padovanokite šį žurnalą suinteresuotam asmeniui arba užsisakykite prenumeratą. Tokiu būdu ji gali dalyvauti malonumuose, kurie jus įkvepia. Dirbk su besąlygiška meile ir sek Jėzaus pėdomis. Jėzus, gyva duona iš dangaus, patenkina kiekvieno be duonos alkaną žmogų.

Grūdų ūkininkas yra viso derliaus šeimininkas ir nustato jam tinkamą laiką. Kviečių grūdas – galime lyginti save su juo – krenta ant žemės ir miršta. Bet tai nesibaigė. Iš vieno grūdo išauga nauja varpa, kuri duoda daug vaisių. „Kas myli savo gyvenimą, jį praranda; o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui“ (Jn 12,25).

Žvelgdami iš šios perspektyvos, jūs tikrai norėsite pažvelgti į Jėzų, kuris buvo prieš jus iki mirties. Prisikėlęs, jis suteikia jums naują malonę.

Neseniai šventėme Sekmines, pirmojo derliaus šventę. Ši šventė liudija apie Šventosios Dvasios išliejimą tikinčiųjų atžvilgiu. Šiandien, kaip ir anų laikų vyrai bei moterys, galime paskelbti, kad visi, kurie tiki prisikėlusį Jėzų, Dievo Sūnų, kaip jo Atpirkėją, yra šio pirmojo derliaus dalis.

Toni Pünteneris


PDFKviečių grūdai