ĮMOKOS


Dievas langelyje

Ar kada pagalvojote, kad viską supratote ir vėliau sužinojote, kad net neįsivaizdavote? Kiek „išbandyk pats“ projektų vadovaujasi senu posakiu, jei visa kita nepavyksta, perskaitykite instrukcijas? Aš vis dar turėjau problemų net perskaičius instrukcijas. Kartais įdėmiai perskaitau kiekvieną žingsnį, darau taip, kaip suprantu, ir pradedu iš naujo, nes nesupratau...

Paskutiniai Jėzaus žodžiai

Jėzus Kristus paskutines savo gyvenimo valandas praleido prikaltas prie kryžiaus. Išjuoktas ir pasaulio atstumtas, jis išgelbės. Vienintelis nepriekaištingas žmogus, kuris kada nors gyveno, prisiėmė mūsų kaltės pasekmes ir sumokėjo už tai savo gyvybe. Biblija liudija, kad Jėzus pasakė keletą reikšmingų žodžių, kabėdamas ant kryžiaus Kalvarijoje. Šie paskutiniai Jėzaus žodžiai yra ypatinga mūsų Gelbėtojo žinia, kurią Jis pasakė, kai…

Jėzaus Kristaus pažinimas

Daugelis žmonių žino Jėzaus vardą ir kai ką žino apie jo gyvenimą. Jie švenčia jo gimimą ir mini jo mirtį. Tačiau Dievo Sūnaus pažinimas yra daug gilesnis. Prieš pat mirtį Jėzus meldėsi, kad jo pasekėjai tai žinotų: „Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir kurį tu siuntei, Jėzų Kristų“ (Jn 1).7,3). Paulius apie Kristaus pažinimą rašė: „Bet man buvo naudinga tai, kad...

Trys vieningai

Trys vienybėje Kur Biblijoje minimas „Dievas“, tai nereiškia vienos būtybės „seno žmogaus su ilga balta barzda“, kuris vadinamas Dievu, prasme. Biblijoje mus sutvėręs Dievas pripažįstamas trijų skirtingų arba „atskirų“ asmenų, būtent Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, sąjunga. Tėvas nėra sūnus, o sūnus nėra tėvas. Šventoji Dvasia nėra Tėvas ar Sūnus. Jie turi…

Dievas yra ...

Jei galėtum užduoti Dievui klausimą; kuris tai butu? Galbūt „didelis“: pagal jūsų būties apibrėžimą? Kodėl žmonės turi kentėti? Arba mažas, bet skubus: kas atsitiko mano šuniui, kuris pabėgo nuo manęs, kai man buvo dešimt? O jeigu būčiau ištekėjusi už savo vaikystės mylimosios? Kodėl Dievas padarė dangų mėlyną? Bet gal tiesiog norėjote jo paklausti: kas tu toks? arba kas tu esi? arba ko tu nori? Atsakymas…

Gailestingumas visiems

Kai gedulo dieną, 1 d4. 2001 m. rugsėjo d., kai žmonės rinkosi į bažnyčias visoje Amerikoje ir kitose šalyse, jie atėjo išgirsti paguodos, padrąsinimo, vilties žodžių. Tačiau, priešingai nei ketino suteikti vilties sielvartaujančiai tautai, daugelis konservatyvių krikščionių bažnyčios lyderių netyčia paskleidė žinią, kuri kurstė neviltį, nusivylimą ir baimę. Būtent žmonėms, kurie per išpuolį prarado artimuosius...

Jėzaus Kristaus prisikėlimas ir sugrįžimas

Apaštalų darbuose 1,9 Mums sakoma: „Ir kai jis tai pasakė, jis pateko į akis, ir debesis paėmė jį nuo jų akių.“ Šiuo metu norėčiau užduoti paprastą klausimą: kodėl? Kodėl Jėzus buvo paimtas tokiu būdu? Tačiau prieš pereidami prie to, paskaitykime kitas tris eilutes: „Jie žiūrėjo, kaip jis pakilo į dangų, štai šalia jų stovėjo du vyrai baltais drabužiais. Jie sakė: Galilėjos vyrai, ką...

Bažnyčia

Gražus biblinis paveikslas byloja apie Bažnyčią kaip apie Kristaus sužadėtinę. Apie tai užsimenama per simboliką įvairiuose šventraščiuose, įskaitant Giesmių giesmę. Pagrindinis dalykas yra „Dainų giesmė“. 2,10-16, kur nuotakos mylimasis sako, kad jos žiema baigėsi, o dabar atėjo laikas dainuoti ir džiaugtis (taip pat žr. hebr. 2,12), taip pat kur nuotaka sako: „Mano draugas yra mano, o aš jo“ (Šv. 2,16). Bažnyčia priklauso abiem atskirai…

Per daug gerai, kad būtų tiesa

Dauguma krikščionių netiki Evangelija – jie mano, kad išganymas ateina tik uždirbus jį tikėjimu ir moraliniu gyvenimu. „Gyvenime nieko negausi nemokamai“. „Jei tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, tikriausiai taip nėra.“ Šie gerai žinomi gyvenimo faktai kiekvieną iš mūsų vėl ir vėl įsigilina per asmeninę patirtį. Tačiau krikščioniškoji žinia nesutinka. Evangelija yra...

Įkurta gailestingumui

Ar visi keliai veda pas Dievą? Kai kas tiki, kad visos religijos yra variacija ta pačia tema – padaryk tą ar aną ir eik į dangų. Iš pirmo žvilgsnio taip atrodo. Induizmas žada tikinčiajam vienybę su beasmeniu Dievu. Norint pasiekti Nirvaną reikia gerų darbų daugelio atgimimų metu. Budizmas, kuris taip pat žada nirvaną, reikalauja keturių kilnių tiesų ir aštuonkrypčio kelio per daugelį...

Ar Dievas tave myli?

Ar žinote, kad daugelis krikščionių kasdien gyvena nežinodami, ar Dievas vis dar juos myli? Jie nerimauja, kad Dievas gali juos išvaryti, o dar blogiau, kad jis jau juos išvarė. Galbūt jūs turite tą pačią baimę. Kodėl, jūsų nuomone, krikščionys taip susirūpinę? Atsakymas yra tiesiog toks, kad jie yra sąžiningi sau. Jie žino, kad yra nusidėjėliai. Jie žino savo nesėkmes, klaidas,...

Gimęs mirti

Krikščionių tikėjimas skelbia žinią, kad atėjus laikui Dievo Sūnus tapo kūnu iš anksto nustatytoje vietoje ir gyveno tarp mūsų, žmonių. Jėzus buvo tokios nepaprastos asmenybės, kad kai kurie net suabejojo ​​jo žmogumi. Tačiau Biblijoje ne kartą pabrėžiama, kad kūne Dievas – gimęs iš moters – iš tikrųjų buvo žmogus, tai yra, neskaitant mūsų nuodėmingumo, jis visais atžvilgiais buvo panašus į mus (Joh. 1,14; Gal 4,4; Phil 2,7; hebrajų

Skurdas ir dosnumas

Antrajame Pauliaus laiške korintiečiams jis puikiai iliustruoja, kaip nuostabi džiaugsmo dovana praktiškai paliečia tikinčiųjų gyvenimus. „Bet mes žinome jums, brangūs broliai, apie Dievo malonę, kuri buvo suteikta Makedonijos bažnyčiose“ (2 Kor. 8,1). Paulius ne tik pateikė nereikšmingą apyskaitą – jis norėjo, kad broliai Korintas atsilieptų į Dievo malonę panašiai kaip Tesalonikų bažnyčios. Jis…

Geriau

Mano dukra neseniai manęs paklausė: „Mama, ar tikrai yra daugiau nei vienas būdas nulupti katę“? Aš juokiausi. Ji žinojo, ką reiškia ši frazė, bet jai tikrai kilo tikras klausimas apie tą vargšą katę. Paprastai yra daugiau nei vienas būdas ką nors padaryti. Kalbant apie sudėtingų dalykų atlikimą, mes, amerikiečiai, tikime „senu geru Amerikos genijumi“. Tada turime klišę: „Būtinybė yra išradimo motina“. Jeigu…

Įgyvendinti įstatymą

„Iš tikrųjų tai yra gryna malonė, kad esi išgelbėtas. Nieko negalite padaryti patys, tik pasitikėti tuo, ką Dievas jums duoda. Jūs to nenusipelnėte ką nors darydami; nes Dievas nenori, kad kas nors galėtų remtis savo pasiekimais prieš jį“ (Efeziečiams 2,8-9 GN). Paulius rašė: „Meilė nedaro žalos artimui; taigi meilė yra įstatymo išsipildymas“ (Rom. 13,10 Ciuricho Biblija). Įdomu tai, kad mes natūraliai…

Evangelija - Dievo meilės deklaracija mums

Daugelis krikščionių abejoja ir nerimauja, ar Dievas vis dar juos myli? Jie nerimauja, kad Dievas juos išvarys, o dar blogiau, kad Jis jau juos išvarė. Galbūt jūs turite tą pačią baimę. Kodėl, jūsų nuomone, krikščionys taip nerimauja? Atsakymas yra tiesiog toks, kad jie yra sąžiningi sau. Jie žino, kad yra nusidėjėliai. Jie žino savo nesėkmes, klaidas, nusižengimus...
pasakyk jiems, kad tu juos myli

Pasakykite jiems, kad juos mylite!

Kiek iš mūsų, suaugusiųjų, prisimena, kaip tėvai mums sakydavo, kaip stipriai mus myli? Ar mes taip pat girdėjome ir matėme, kaip jie didžiuojasi mumis, savo vaikais? Daugelis mylinčių tėvų yra sakę panašius dalykus savo vaikams, kai jie augo. Kai kurie iš mūsų turi tėvų, kurie tokias mintis išsakė tik vaikams paaugus ir atvykus į svečius. Liūdna, bet daug suaugusiųjų...

Dievas taip pat myli ateistus

Kai vyksta diskusija apie tikėjimą, man kyla klausimas, kodėl tikintieji jaučiasi nuskriausti. Atrodo, kad tikintieji mano, kad ateistai kažkokiu būdu jau laimėjo ginčą, nebent tikintieji gali jo paneigti. Kita vertus, ateistams neįmanoma įrodyti, kad Dievas neegzistuoja. Vien todėl, kad tikintieji negali įtikinti ateistų Dievo egzistavimu, todėl...

Potteris Dievas

Prisiminkite, kai Dievas atkreipė Jeremijo dėmesį į puodžiaus diską (Jer. Lapkričio 1 d.8,2-6)? Dievas panaudojo puodžiaus ir molio paveikslą, kad išmokytų mus galingą pamoką. Panašių pranešimų, kuriuose naudojamas puodžiaus ir molio atvaizdas, galima rasti Izaijo 4 skyriuje5,9 ir 64,7 taip pat romėnams 9,20-21. Viename iš mano mėgstamiausių puodelių, kuriuos dažnai naudoju gerdama arbatą biure, yra mano šeimos nuotrauka. Kai žiūriu į juos...

Dievas - įvadas

Mums, krikščionims, svarbiausias tikėjimas, kad Dievas egzistuoja. Sakydami „Dievas“ – be straipsnio, be papildomos informacijos – turime omenyje Biblijos Dievą. Gera ir galinga dvasia, kuri viską sukūrė, kuri rūpinasi mumis, kuriai rūpi tai, ką darome, kuri veikia mūsų gyvenimuose ir gyvenime, siūlydama mums gėrio amžinybę. Dievo visumos žmogus negali suprasti. Bet mes galime pradėti: mes...

Mūsų trejybės Dievas: gyva meilė

Paklausti apie seniausią gyvą būtybę, kai kurie gali nurodyti Tasmanijos 10.000 40.000 metų pušis arba 200.000 metų vietinį krūmą. Kiti gali pagalvoti apie metų senumo jūržoles, rastas prie Ispanijos Balearų salų krantų. Kad ir kokie seni būtų šie augalai, yra kažkas daug senesnio – tai yra amžinasis Dievas, Šventajame Rašte apreikštas kaip gyva meilė. Meilėje tai pasireiškia...

Atgimimo stebuklas

Mes gimėme, kad gimtume iš naujo. Jūsų, kaip ir mano, likimas yra patirti didžiausią įmanomą gyvenimo pokytį – dvasinį. Dievas sukūrė mus tam, kad galėtume turėti jo dieviškosios prigimties. Naujasis Testamentas apie šią dieviškąją prigimtį kalba kaip apie Atpirkėją, nuplaunantį žmogaus nuodėmingumo nešvarumus. Ir mums visiems reikia šio dvasinio apsivalymo, nes nuodėmė atėmė iš kiekvieno žmogaus švarą...

Jėzus nebuvo vienas

Triukšmingas mokytojas buvo nužudytas ant kryžiaus ant supuvusios kalvos už Jeruzalės. Jis nebuvo vienas. Tą pavasario dieną jis nebuvo vienintelis Jeruzalės rūpesčių sukėlėjas. „Aš buvau nukryžiuotas su Kristumi“, – rašė apaštalas Paulius (Gal 2,20), bet Paulius nebuvo vienintelis. „Jūs mirėte su Kristumi“, – sakė jis kitiems krikščionims (Kol. 2,20). „Mes esame palaidoti kartu su juo“, – rašė jis romėnams (Rom 6,4). Kas čia vyksta? Visi…

Jėzaus gimimo stebuklas

„Ar gali tai perskaityti?“ – paklausė manęs turistas, rodydamas į didelę sidabrinę žvaigždę su užrašu lotynų kalba: „Hic de virgine Maria Jesus Christ natus est.“ „Pabandysiu“, – atsakiau, bandydamas išversti. visa galia mano menka lotynų kalba: „Čia Jėzus gimė iš Mergelės Marijos.“ „Na, ką tu manai?“ – paklausė vyras. „Ar tu tuo tiki?“ Tai buvo mano pirmasis apsilankymas Šventojoje Žemėje ir…