Nematomas tampa matomas

Praėjusiais metais Dulleso oro uoste buvo surengta mikrofotografijos paroda, specialiai sukurta parodyti ląsteles 50.000 kartų padidinta. Sienos dydžio vaizdai parodė, pradedant atskirais vidinės ausies plaukeliais, kurie turi lemiamą pusiausvyrą, atskiromis smegenų srities dalimis, kur gaunami signalai. Paroda pasiūlė retą ir gražų nematomo pasaulio įžvalgą, kuri man priminė svarbią mūsų, kaip krikščionių, kasdienio gyvenimo dalį: tikėjimą.

Laiške hebrajams perskaitėme, kad tikėjimas yra tvirtas pasitikėjimas tuo, ko tikimasi, tikėjimas faktais, kurie nėra matomi (Schlachter 2000). Kaip ir tie paveikslai, tikėjimas parodo mūsų reakciją į tikrovę, kurios neįmanoma tiesiog suvokti penkiais pojūčiais. Tikėjimas, kad Dievas egzistuoja, kyla išgirdus ir, padedant Šventajai Dvasiai, tampa tvirtu įsitikinimu. Tai, ką girdime apie Jėzuje Kristuje matomą Dievo prigimtį ir charakterį, verčia pasitikėti juo ir jo pažadais, net jei jų visiškas įvykdymas vis dar neįvykdytas. Pasitikėjimas Dievu ir jo žodžiu meilę jam daro aiškiai matomą. Kartu mes tampame vilties, kurią turime Dievo suverenume, kuri nugalės visą blogį su kaupu, nušluostys visas ašaras ir viską sutvirtins, nešėjais.

Viena vertus, mes turėtume žinoti, kad vieną dieną kiekvienas kelias nusilenks ir liežuvis prisipažins, kad Jėzus yra Viešpats, kita vertus, mes žinome, kad laikas dar neatėjo. Nė vienas iš mūsų niekada nematėme artėjančios Dievo karalystės. Todėl Dievas tikisi, kad mes išlaikysime tikėjimą likusiu pereinamuoju laikotarpiu: tikėjimą ar pasitikėjimą Jo pažadais, Jo gerumu, Jo teisumu ir Jo meile mums, kaip Jo vaikams. Tikėjimu esame jam paklusnūs ir tikėdami galime padaryti nematomą Dievo karalystę matomą.

Pasitikėdami Dievo pažadais ir įgyvendindami Kristaus mokymus per Šventosios Dvasios malonę ir jėgą, galime duoti gyvą liudijimą apie Dievo ateinančią valdymą čia ir dabar, tiesiog savo veiksmais, kalbomis ir tuo būdu kaip mes mylime savo bendražygius.

autorius Josephas Tkachas


PDFNematomas tampa matomas